onsdag, januar 31, 2007

Forskellen på regeringen og oppositionen

Nogle gange kommer folk med de mest absurde udtalelser. Såsom udtalelser om at forskellen på den sorte kombination VKO og det røde alternativ RAFØ er lille. Og at det ikke gør nogen forskel hvem der er statsminister.

Så engang imellem kommer der lovforslag der viser forskellen. Såsom når regeringen og DF afskaffer det lokale selvstyre med kommunal-reformen. Eller når DF og de konservative ønsker at ødelægge børns barndom ved at indfører karakterer fra 1. klasse.

Regeringen er simpelthen imod demokratiske nærhedsprincipper og barndommen. De vil have effektiv topstyring og konkurrencementalitet banket ind i børn fra de er 7 år gamle.

hvem kan dog gå ind for det?

Etiketter: , , ,

mandag, januar 29, 2007

Regeringen i en nøddeskal

08.33 S lancerer 'kvalitetsrettigheder'
En S-regering vil give danskerne 'kvalitetsrettigheder', så velfærden kan måles på skoler, sygehuse og plejehjem, siger partiformand Helle Thorning-Schmidt (S).

10.09 Venstre sabler Thorning-forslag ned
Helle Thorning-Schmidts (S) planer om at indføre nogle faste servicemål for velfærd sætter folks liv under administration, mener Venstre.

12.43 Regeringen vil også give velfærdsrettigheder
Allerede i november omtalte indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) behovet for fælles standarder i forbindelse med et stormøde på Skejby Sygehus om den kommende kvalitetsreform:

Måske burde regeringen læse deres egen politik før de går til automat-angreb. Det er jo den rene ynk det her og viser meget godt hvorledes regeringen blot tilsviner uden at have et gram af substans. Ingen tvivl om at man kunne fodre regeringen med dens egen foreslag - krydret med soc.demokraternes håndskrift og så få dem til at svine det til. Latterligt.

Etiketter: , ,

fredag, januar 26, 2007

DR har en afbalanceret og politisk neutral dækning.

Ja, det er ihvertfald hvad alle de videnskabelige undersøgelser jeg har kunne finde på nettet påviser. Så drop nu bare jeres paranoia, kære regerings-fanboys.

link til påvisning af DRs nuancerede dækning af politik

Etiketter: , ,

Regeringens kamp mod ytringsfriheden fortsætter


Ja, man må gerne svine muslimer til uden nogen som helst baggrund andet end rygter, men hvis man fremkommer med en kritisk dokumentarfilm om regeringen, så får man smæk for skillingerne.
ps. og den første der siger at DRs bestyrelse er "uafhængig" er for blind og dum


link til regeringens lakajer i DRs bestyrelses beslutning om hetz mod regeringskritiske journalister

Etiketter: , , ,

god gennemgang.

DRs ombudsmand har gennemgået kritikken af dokumentarfilmen "Den hemmelige krig" og han har mange gode pointer. Læs løs:

Krigen om troværdigheden

26. jan. 2007 15.08 Klumme

”Min klare opfattelse er, at Danmarks Radio har et meget, meget stort troværdighedsproblem i hele denne her sag”, sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) til Berlingske Tidende torsdag den 25. januar.

Udfaldet er den foreløbige kulmination på den kritik, der i løbet af de seneste otte uger er blevet rettet mod dokumentarfilmen ”Den hemmelige krig” og TV Avisens følgende dækning. Regeringschefen understregede: ”...jeg jamrer ikke over, at både Danmarks Radio og andre er kritiske over for den til enhver tid siddende regering, for det er deres opgave...”

Med andre ord: Det er måden, den er helt gal med. Den er ikke ”...balanceret og nuanceret og objektiv i sin måde at være kritisk på,” forklarede Anders Fogh. Han efterlyste på den baggrund, at Danmarks Radio ser kritisk på sig selv.

Som DRs programchef for etik og klagesager er det en del af mit job at sikre, at DR forholder sig til seriøs kritik. I dagligdagen handler det mest om den kritik, der kommer fra andre end ministre - men jeg gør ikke forskel på folk. Det er min opgave at gå til generaldirektøren og DRs bestyrelse, hvis jeg mener, at DR er på afveje, når det gælder redelighed og troværdighed.

Er DR så helt på afveje i denne sag? Nej, det mener jeg ikke. Og i hvert fald ikke i det omfang, statsministeren taler om. Påstandene om de lange rækker af faktuelle fejl holder ikke for en nærmere prøvelse. Det siger jeg ikke for at bortforklare de fejltrin, der har været. Der har bestemt været nogle undervejs - lige fra det særegne lanceringsforløb til et par upræcise formuleringer i selve dokumentaren - og et par fejl i den seneste uges omtale af diskussionerne i TV Avisen. Jeg skal komme tilbage til enkelthederne. Men fejlene og udeladelserne er ikke af en karaktér, der gør det berettiget at tale om hverken fusk eller grov manipulation.

I den hede debat om filmen har der været en tendens til at misbruge DRs indrømmelser af mindre fejl. ”DR erkender fusk”, hedder det efter en mindre rettelse om en tekstning. Det er vel den slags erfaringer, der har fået mange til at konkludere, at det er bedst at afvise enhver kritik. Men trods muligt misbrug af selv den mindste indrømmelse vil det i det lange løb give den højeste troværdighed, hvis man retter sine fejl. Det er ikke nogen tilfældighed, at nogle af verdens bedste aviser har modet til at bringe en lang daglig spalte med fejl og rettelser!

Der er mange detaljer i den aktuelle kritik af DR. Det flyver med flag, citater og påstande. Derfor er det relevant at minde om, hvad selve filmen - ”Den hemmelige krig” - faktisk handler om.

Den beskriver nogle af de problemer, som Danmark havnede midt i, efter at et stort flertal i Folketinget i december 2001 havde sagt ja til at sende danske specialtropper i kamp i Afghanistan. Dengang lovede den nytiltrådte regering, at Danmark og USA ville overholde Genéve-konventionerne. USA distancerede sig imidlertid allerede i starten af 2002 fra den fulde overholdelse af konventionerne. Det satte Danmark i en vanskelig situation. Dokumentarfilmen kaster et kritisk lys på, hvordan regeringen håndterede dette problem:

De danske specialstyrker blev i 2002 indkvarteret i Kandahar - tæt ved en meget omtalt amerikansk fangelejr. Dokumentaren sandsynliggør, at der fandt fangemishandlinger sted i Kandahar, og at mange fanger blev sendt videre til Guantanamo. De danske troppers overlevering af 31 afghanere til amerikanerne den 18. marts 2002 beskrives nøje ved hjælp af dokumenter, fotos og interviews med en række øjenvidner - herunder en amerikansk journalist fra AP. Den fremlagte dokumentation tyder på, at de 31 blev mishandlet. Det beskrives også, hvordan de danske myndigheder først gradvist giver fuld besked om, at der har været en egentlig overdragelse af fanger til amerikanerne. En ledende amerikansk forhørsleder omtaler samtidig flere fangeoverleveringer end dem, den danske regering har oplyst. Der leveres ingen fældende beviser herfor, men af filmen fremgår det, at forsvaret ikke er i besiddelse af den ellers meget omhyggelige registrering, der blev foretaget af samtlige danske fanger - og som kunne have afklaret dette væsentlige spørgsmål. Endelig refererer filmen et par juridiske eksperter, der er meget kritiske over for regeringens håndtering.

Hvis statsministeren mener, at enhver udsendelse i DR skal være ”balanceret og nuanceret” er det klart, at Christoffer Guldbrandsens film ikke kommer ind blandt favoritterne. Det er en film, der fra starten har sat sig for at være kritisk over for magthavernes forklaringer. Den pirker til det officielle glansbillede og prøver at komme ind bag facaden. Og den er i sit udgangspunkt skeptisk over for myndighederne. Netop den indstilling er der brug for i sager som denne, hvis man ikke vil nøjes med pressemeddelelserne og de officielle forklaringer.

Det kan ske, at den slags journalistik går galt i byen. At den ender med at tegne et falsk billede af virkeligheden - med overdreven og misforstået skepsis over for saglige og dygtige myndigheder. Men vi kan på ingen måde undvære de kritiske snushaner. Når de er gode, er de med til at gøre samfundet bedre. Og i det lange løb bliver myndigheder og regeringer og samfund bedre af at have dem rendende omkring. Statsministeren omtalte selv princippet meget flot i sin nytårstale den 1. januar 2006:

”Det er denne tradition for manglende autoritetstro, det er denne trang til at sætte spørgsmålstegn ved det bestående, det er denne tilbøjelighed til at sætte alt til kritisk debat, som har skabt fremskridtet i vores samfund.”

Det var relevant og væsentligt, at der blev lavet en kritisk dokumentar om nogle af de centrale aspekter ved den danske krigsdeltagelse. Der har ikke været megen kritisk journalistik om Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan - og det gælder til en vis grad også krigen i Irak. Danmark er nok det af de krigsførende vestlige lande, hvor der har været mindst debat og mindst kritisk journalistik om krigene og deres følger.

Men tilbage til detaljerne - der hvor djævlen som bekendt bor.

Den første bølge af kritik af ”Den hemmelige krig” kom, før ret mange havde set filmen - og handlede om lanceringen. Flere nyhedsmedier fik materiale til at omtale filmens vigtigste pointer allerede fra den 30. november - syv dage før filmen blev sendt på DR2. Forsvarsminister Søren Gade (V) fik som den centrale politisk ansvarlige flere tilbud om at få filmen forevist i dagene fra den 4. til den 7. december - men afviste dem alle.

Det betød, at DR i løbet af den pågældende uge blev udsat for en kritik for at føre debat på unfair vilkår. Det burde være undgået. Uagtet at forsvarsminister Søren Gade længe må have haft en grundig viden om indholdet i ”Den hemmelige krig” - og uagtet af han fik flere visningstilbud - var det uklogt, at DR ikke tidligere i forløbet offentligt gav Søren Gade et helt åbent tilbud om at få forevist dokumentaren i ministeriet eller i DR Byen. Den 1. december kunne et sådant åbent tilbud været givet - med løfte om en forevisning, så snart dokumentaren var færdigredigeret (det var den 4. december). I stedet gav forløbet forsvarsministeren anledning til at kritisere lanceringen af filmen - frem for at forholde sig til filmens pointer.

Den anden bølge af kritik kom i dagene efter visningen på DR2 - og satte spørgsmålstegn ved filmens påstande og ved dokumentationen. En af kritikerne i denne debat var den konservative gruppeformand Helge Adam Møller, der i en klage den 19. december fremførte otte klager over filmen. DR har den 11. januar afvist kritikken i et længere svar og henvist til, at afslaget kan påklages til mig som lytternes og seernes redaktør - jeg er DRs ankeinstans i sådanne sager. Jeg har d.d. ikke modtaget nogen anke fra Helge Adam Møller. Med den voldsomme debat ville det være nyttigt, hvis også alle de dertil indrettede klageveje blev benyttet.

Den oprindelige klage fra den konservative gruppeformand handlede bl.a. om tolkningen af det amerikanske forbehold over for Genéve-konventionerne - her er DRs første svar meget udførligt. En del af dokumentationen på dette felt kan læses på www.dr.dk/hemmelig, hvor også forløbet omkring informationerne til Folketinget er grundigt gennemgået.

På et af de omstridte punkter er DRs forklaring imidlertid noget indviklet. Det handler om slutningen af Christoffer Guldbrandsens interview med den tidligere chef for Jægerkorpset, Frank Lissner. Her siger Guldbrandsen til en udtalelse fra Lissner:

”Det du fortæller i dag, det er helt nyt. Forsvarsministeren har besvaret et paragraf 20-spørgsmål til Folketinget, hvor han siger, at danskerne slet ikke har tilbageholdt nogen.”

Guldbrandsen er blevet kritiseret for dette spørgsmål. Kritikken går på, at hans udlægning af det omtalte ministersvar til Folketinget den 27. maj 2004 er forkert - og at han dermed forvirrer Lissner, der ender med at fremstå som utroværdig. Argumentet er, at Søren Gade den pågældende majdag havde fortalt Folketinget, at 34 personer var blevet tilbageholdt af danske soldater.

Filmen har imidlertid en særlig pointe omkring den reelle betydning af dette 27. maj-svar. Udgangspunktet for svaret var rent faktisk, at de danske styrker ikke fysisk havde tilbageholdt nogen - og at der følgelig ikke havde fundet nogen fangeoverlevering sted. Det er i hvert fald den udlægning, som i filmen gives af den embedsmand, der skrev svaret. Da Guldbrandsen imidlertid kan dokumentere, at der faktisk fandt en fangeoverlevering sted i 2002, konkluderer filmen, at ministeren vildledte Folketinget den 27. maj 2004. Det er nemlig først senere, at ministeren klart erkender, at der har fundet en egentlig fangeoverlevering sted.

Selvom der kan argumenteres godt for filmens udlægning - og Guldbrandsens spørgsmål - er sondringen svær at forstå for seerne. Hele tolkningen af Søren Gades svar bliver for indviklet. Løgn er det ikke, men det er utilfredsstillende forklaret. Det bliver for kludret.

Tilsvarende er der et par absolutte konklusioner i ”Den hemmelige krig”, som er faldet nogen for brystet. Filmen fremlægger imidlertid sin dokumentation og sine indicier for påstandene - og supplerer med mange relevante dokumenter og klip på hjemmesiden. Man kan i et par tilfælde mene, at det, filmen anser for bevist, kun er sandsynliggjort. Men præmisserne er rimelig klart præsenteret - og de angrebne har mulighed for at svare for sig. Og vi taler om en kritisk dokumentar, som naturligt må have et spillerum for at sætte tingene på spidsen.

Så er der flag-debatten. Den har taget flere forvirrende drejninger. I filmen henviser den ledende amerikanske forhørsleder fra Kandahar til, at danskerne ved flere lejligheder bragte fanger ind - og at de danske soldater var lette at identificere pga. små Dannebrog-flag på ærmerne. Det tog flere kritikere som bevis for udsendelsens manglende troværdighed: De mente at kunne påvise, at specialtropper aldrig bar Dannebrog under operationer.

Da det så senere kom frem, at en god del af specialtropperne havde båret flag, kunne man jo have forventet, at disse beskyldninger mod filmen blev trukket tilbage. Det har mig bekendt ikke været tilfældet. I stedet har flagdebatten udviklet sig til en debat om nogle detaljer, der ikke har meget at gøre med filmens oprindelige tema.

I den seneste uge har bl.a. Nyhedsavisen suppleret med en række angreb på filmens troværdighed. DRs umiddelbare svar på de fleste af disse anklager kan også læses på www.dr.dk/hemmelig.

Det vigtigste nye element er en miskreditering af en af udsendelsens amerikanske hovedkilder - daværende ledende forhørsleder i Kandahar-lejren Chris Hogan. Tidligere på ugen i TV Avisen gentog han en række af sine udsagn fra filmen. Her fremstod det også klart, at det omstridte ord ”might” - som var udeladt i en tekstning - ikke går på, om de danske soldater afleverede fanger eller ej. Usikkerheden går alene på antallet af gange. En anden kilde - forhørslederen Edward Herman - har ligeledes over for DR nøje bekræftet sine udtalelser. Hvorfor Herman over for Nyhedsavisen kommer med en forklaring, der tilsyneladende modsiger hans oprindelige, kan man gisne om. Men der er i filmens oprindelige interviews med de to forhørsledere ikke noget, der giver anledning til at tro, at de ikke der har udtalt sig velovervejet.

I den sammenhæng kan et gensyn med ”Den hemmelige krig” i øvrigt anbefales. Flere af diskussionerne om filmen er endt med at handle om så uvæsentlige detaljer, at det kan være nyttigt at se hele filmen igen. Det kan gøres via et link på forsiden af www.dr.dk/hemmelig.

Filmen rummer mange dramaturgiske greb - og som seer må man ind imellem spørge sig selv, hvad der er autentiske billeder fra de omtalte begivenheder, og hvad der er arkivbilleder mv. Det ville være forvirrende at angive det gennem hele filmen, men den veludbyggede hjemmeside kunne med fordel rumme en liste over de klip, der er brugt.

Den seneste bølge af kritik har også handlet om nogle kortere indslag i TV Avisen i den seneste uge, hvor der er blevet fulgt op på diskussionen. Her har bl.a. forsvarsminister Søren Gade (V) klaget. Han citeres for et svar til Folketinget om ”... at soldaterne som udgangspunkt ikke havde flag på skulderen” - og mener, at det var ufuldstændigt ikke at nævne resten af svaret, hvor han understreger, at der kan være undtagelser.

Den seneste dækning i TV Avisen indeholdt et par fejl. Værst var det, at det blev hævdet, at regeringen først efter udsendelsen af ”Den hemmelige krig” havde erkendt, at man ved to lejligheder direkte havde overleveret fanger til amerikanerne. Som det fremgik af dokumentaren, kom erkendelsen langt tidligere - mens arbejdet med filmen var i gang. Fejlen er rettet og beklaget.

Mit hovedindtryk er, at ”Den hemmelige krig” er en tiltrængt film om et vigtigt emne. Det er relevant journalistik, som stædigt prøver at udfordre de officielle forklaringer. Filmens lancering var ikke særlig genial - og gav de angrebne gode muligheder for at tale om andet end filmens hovedindhold. Samtidig var der enkelte uheldige formuleringer i dokumentaren - bl.a. var en af instruktørens påstande for indviklet.. Men det giver ikke et grundlag for at tale om ”store troværdighedsproblemer”.

Statsministeren har bedt om en undersøgelse. Meget er allerede belyst og dokumenteret. Men han og andre ministre mv. er selvsagt meget velkomne til at bruge de klageveje, der nu engang er lavet - herunder mulighederne for at klage videre til Pressenævnet eller sågar til mig.

Jeg har i denne kommentar forklaret mit helhedsindtryk af den kritik, jeg har set og fulgt og undersøgt i de seneste to måneder. Men mener nogen, at DR har afvist en berettiget og konkret klage på et forkert grundlag, så undersøger jeg gerne den pågældende enkeltsag.

Det er vigtigt at rette og korrigere alle væsentlige fejl. Men det er mindst lige så vigtigt, at det politiske tryk ikke giver sig udslag i selvcensur og manglende mod til at udfordre. Sker det, vil vi alle tabe i længden

Regeringen har med andre ord et problem. Og alt for tynde argumenter.

Etiketter: , , , , ,

Så starter det..

De penge som regeringen har fået skrabet sammen ved nedskæringer på miljøet, børnehaverne, skolerne og de fattigste skal nu bruges.
Og hvad er mere naturligt for en borgerlig regering end at bruge pengene på at nedsætte selskabskatten. Det er da klart at miljøet, de fattigste og børnene skal have mindre og McDonalds, Shell og andre skal have mere.

Her på mavepusterne håber vi på at denne skattenedsættelse kan skære det ud i pap hvor regeringens prioriteter er henne. Der skal tages fra de fattige og gives til de rige. Så simpel er borgerlig politik, og så kan Fogh snakke nok så meget tågesnak. Tallene taler for sig selv.

Link til (flere) brud på valgløfter

Etiketter: , , , , ,

Det danske sprog er en død sild.

Ja, undskyld den hårde overskrift men man bliver sku da pisse træt af alt det brok og tuderi fra de danske sprogentusiaster. Nu er Dansk Folkeparti også gået ind i sagen og stiller krav om at vi skal værne det danske sprog mod engelsk og hvad ved jeg.

Efter min mening er grunden til at størstedelen af det danske borgerskab mfl. begræder sprogets udvikling at de ikke kan følge med mere. Når de unge begynder at bruge nye ord istedet for de gamle kendte, så bryder den danske konservatisme ud i fuldt flor. Så er det danske sprog ved at "uddø" og alverdens bureaukratisk foranstaltninger er nødvendige for at "redde" sproget.

Mit holdning er at lade det danske sprog dø ud. Og lad det så som fuglen Phønix hoppe flyve op fra asken og komme tilbage i anglificeret udgave. Og det fede ved denne holdning er at dette er lige præcist hvad der kommer til at ske, uanset hvad alverdens dansk lærere og regeringen/DF mener.

link til tuderi

Etiketter: , ,

torsdag, januar 25, 2007

Anders Fogh opfordrer til selvcensur

Anders Fogh d. 2. februar 2006

I vores samfund er medierne fuldstændig uafhængige. Vi har fri presse og regeringen har ingen autoritet til at kontrollere pressen eller blande sig i, hvad den skriver.

Jeg kan fortælle Dem, at i mit land bliver regeringen ganske ofte kritiseret af aviserne og medierne. Jeg selv bliver meget ofte kritiseret, og det må jeg bare acceptere, fordi det er en del af vores samfund, at vi har ytringsfrihed, og denne ytringsfrihed er en vital og uomgængelig del af vores demokrati. Og det er grunden til, at jeg ikke kan kontrollere, hvad der skal offentliggøres i medierne. link

Anders Fogh d. 25. Januar 2007(efter indsættelse af Søren Krarups datter og Langballe i DRs bestyrelse)

Min klare opfattelse er, at Danmarks Radio har et meget, meget stort troværdighedsproblem i hele denne her sag(..)Jeg synes efterhånden, vi er nået dertil, at Danmarks Radio måske kritisk burde undersøge sig selv. link

Det var da en besynderlig måde at "acceptere at blive kritiseret", sådan at spille med musklerne og som pressens minister forsøge at presse den "fri og uafhængige" presse til at lave undersøgelser af journalister der udfører deres forbandede pligt.

Etiketter: , , , , , ,

onsdag, januar 24, 2007

Når en blogger kommer i nyhedsmedierne.

Trenden i tiden er at diverse bloggere begynder at blive trukket ind i nyhedsmedierne. Jeg formoder dette er en naturlig konsekvens af journalister efterhånden laver det meste af deres research på internettet. Således er selv mavepusteren blevet nævnt i Kaffeklubben på P1 og Urban har dagligt (rimeligt kedelige)blogindlæg i deres trykte version.
Det er naturligvis herligt at en sådan "demokratisering" af nyhedsmedierne sker, men der er også mange faldgrubber. Således blev Politikens chefredaktør i et P1 program præsenteret for rygter spredt af islamofoben og homofoben Kim Møller på bloggen Uriasposten. Kim havde "forsket" sig frem til at der er en rød sammensværgelse mellem DR og Politiken, da Tøger Seidenfaden var med i flere programmer en Berlingske Tidendes Thomas Larsen. "Forskningen" bestod af en søgning på DRs hjemmeside!.

At konkludere den slags baseret på en løs søgning på en hjemmeside er naturligvis helt hen i vejret. At Tøger Seidenfaden er en populær kommentater i mange nyhedsmedier vist ikke nogen hemmelighed, men fx giver følgende søgninger på Uriasposten et lignende "bevis" på at Uriasposten er i alliance med Politiken(!)
site:uriasposten.net “Tøger seidenfaden”
giver 582 hits
site:uriasposten.net “thomas larsen”
giver 3 hits!

Hermed skal der lyde en opfordring til eventuelle journalister der læser denne blog. Lad jer ikke narre af rygter og propaganda fra disse højreorienterede blogs. Det er sindsforvirrede mennesker der hader alle venstreorienterede og indvandrer af et ondt hjerte og der ikke har skyggen af forstand på "forskning".

Lad os for guds skyld ikke få amerikanske tilstande hvor ondsindede højreorienterede radioværter og bloggere i sammen forsøger at beskrive Barack Obama som islamist og hvor de har held til at får deres rygter og løgne i de store nyhedsmedier. At højrefløjen har haft held til at få sat dagsordenen med de ubekræftigede rygterne om Outlandish er decideret skræmmende.

Etiketter: , , , , ,

tirsdag, januar 23, 2007

Selvtægt og hykleri.

At høre højrefløjen gå til forsvar for den pistolskydende urmager er lidt af en joke hykleriet skriger til himlen. Når man dagligt hører skarp kritik af enhver form for vold fra den side - skingrer det rimeligt meget når man pludseligt syntes det er helt okay at skyde vildt omkring sig. Det er måske ikke helt så hyklerisk som samme fløjs støtte til massemordet i Irak, men vi er derhenne af.

Lad os tage sagen forfra. En urmager bliver gentagne gange røvet af forskellige bander, da han tilsyneladende er et nemt bytte. Tilmed bliver hans niece truet under et af røverierne hvor han dasker til røverne der forsvinder.

Hvad er så urmagerens reaktion på de gentagne røverier? Hans forsikring er åbenbart blevet for dyr, og politiet kan jo ikke stå foran butikken hele tiden. Hyrer han en vagt? - nej. Flytter han sin butik til et mindre udsat sted? - nej.

Han går ud og køber en pistol og et haglgevær og planlægger at skyde eventuelle fremtidige røvere. En situation han jo nok ikke er i tvivl om nok skal komme. Men hævnlysten må selvfølgelig også være voldsom. Og han har jo ejendomsretten på sin side.

Så kommer der nye røvere og urmageren går amok og skyder omkring sig i den lille butik. Uden tanke for at han risikerer at ramme tilfældige mennesker og børn der går forbi butikken. Uden tanke for at han kan blive barnemorder for at forsvare sin ejendom.

Dette mener jeg er et særdeles presserende argument mod enhver form for selvtægt. Ligesom det kan gå ud over politiet og tilfældige forbipasserende når autonome unge går amok. Disse unge og urmageren skal naturligvis have deres straf for at benytte vold. Også selv om man kan have nok så meget sympati for deres sag. Og ligesom vi stadig støtter ungdomshuset her på mavepusterne, støtter vi også stadig urmagere. Også selv om de bliver forsvaret med vold.

Etiketter: , , ,

fredag, januar 19, 2007

så enkelt er det..

Den ydmyge blog skærer det ud i pap:
  • En film peger på at danske styrker har udleveret fanger til mulig tortur
  • Regeringen afviser, at danskerne udleverede fanger i betragtning af risikoen for tortur
  • Regeringen siger, at filmen (og oppositionen) er fuld af løgn, alene fordi at danske styrker ikke bar nationalitetsmærke
  • Soldaterne fortæller selv, at de havde ordre til altid at bære nationalitetsmærke
  • Regeringen er fanget med bukserne nede. Vupti, DF siger det er flueknepperi.
tak til Kristian

Etiketter: , ,

Højrefløjens nye retsnorm

Tendensen har været klar, men nu bliver den endelig formaliseret og udpenslet af Bush-regeringen. Det bliver et nyt retsprincip i USA at rygter og formodninger kan indgå som beviser i en straffesag.
Denne officielle afskaffelse af retstaten i USA kan knyttes sammen med højrefløjen og DFs kamp i Danmark mod de såkaldte "terrorister" og "islamister" - begge begreber der er så brede at hele venstrefløjen og alle personer og organisationer partierne er uenige med, kan puttes ned i disse dem. Husk på at Greenpeace stadig er den eneste terrordømte i Danmark(!). Også i Danmark bliver folk "dømt" af højrefløjen til at være terrorister og islamister, udelukkende baseret på rygter og formodninger. Fx har man den omvendte bevisbyrde hvis man er muslim - så må man jo være islamist og terrorist ifølge de højreradikale.

Denne trend har bredt sig til folketinget hvor Dansk Folkeparti og regeringen flere gange har forsøgt at straffe folk udelukkende baseret på rygter. Det skete efter mohammedkrisen hvor man forsøgte at dømme de omrejsende imamer på rygter der flød ud fra DF og deres fanskare. Derudover har man forsøgt at få Outlandish boykottet pga rygter osv osv. Og kampen er ikke færdig endnu.
Lad mig citere uriaspostens Kim Møller da jeg citerede Outlandish og deres klare afstandstagen til jødehad:"Islamister taler ofte om ‘fred’ og ‘mennerettigheder’, mens de taler om at slagte vantro." - Sagt på en anden måde - muslimer er skyldige indtil det modsatte er bevist.

Jeg er sikker på at regeringen og DF ikke vil stoppe før man har fået oprettet "særdomstole" som dem i USA, hvor folk kan blive dømt for at have en specifik religion og være på det forkerte sted det forkerte tidspunkt.

link til den formelle afskaffelse af retsstaten USA

torsdag, januar 18, 2007

Dokumentation af DFs løgnagtige hævntogt mod OutlandishDansk Folkeparti og dets skødehunde har den sidste uges tid forsøgt at tilsvine Outlandish og opfordret til boykots. Altsammen en hævn for Outlandishs klare afstandstagen for Pia K og co.

Rune Engelbrecht har på sin blog en grundig gennemgang af hele sagen, og afslører hvilke retoriske tricks og løgne der bliver brugt af de højreradikale og de lammede nyhedsmedier. Fx er følgende udsagn fra Outlandish ikke blevet bragt i nogle aviser:

Kommentar til at der igen har været skrevet en usand historie om Outlandish i et dagblad. Denne gang om Isam og Waqas. Isam og Waqas var i Toronto i Dec. For at optræde til en fredelig muslimsk konvention, hvis hovedmål er et skabe integration og fredelig sameksistens i mellem muslimer og ikke muslimer i Nordamerika generelt. (...) Det arrangement som Outlandish deltog i var det 5. af slagsen og folkene bag konventionen har fået mange rosende ord med på vejen af både myndighederne samt af den canadiske presse som også årligt møder op. Iblandt de mange gæstetalere var en af de højt respekterede Jødiske rabbinere Michael Lerner (USA) som var inviteret som æresgæst, Hamza Yusuf som har rådgivet US regeringen og Tony blair samt den anerkendte journalist Robert Fisk (UK). Derudover var der rigtigt mange ikke muslimer som dukker op hvert år! (...) Vi er meget uforstående over de anklager som på det seneste er blevet fremsat i det samme dagblad. Vi tager derudover også på det skarpeste afstand fra de anklager der har været om at vi på nogen måde skulle støtte eller opfordre til had og vold mod jøder og homoseksuelle!!!!!!!!

Outlandish, 13.1.2007


Link til beskrivelse af DFs propaganda-apparat

onsdag, januar 17, 2007

Dansk Folkepartis magtlidelighed

Enhver der har Dansk Folkeparti mistænkt for at have facistoide træk, kan ikke andet end føle sig bekræftiget, hvergang partiet forsøger at være lovgivende, dømmende og udøvende magt på én gang.

I sagen om Bent Jensen som Dansk Folkeparti enevældigt har udpeget til at lede en storstillet hetz mod venstrefløjens fredsbevægelse under den kolde krig - med 10 mio kroner i rygsækken - bliver nu undersøgt af PET - fordi han har lækket påstande om forfatteren Jørgen Dragsdahl fra PET arkiverne.

Nu går Dansk Folkeparti så videre og forsøger at presse Justitsministeren til at stoppe undersøgelsen af partiets gode ven, Bent Jensen.

Dansk Folkepartis tyraniske arme er lange og ingen sag er for lille når partiets perverse pampere går i aktion. Føj!.

link til Langballes magttrip

mandag, januar 15, 2007

Der er nu intet..

..som når man kommer på forsiden af Avisen.dk. Og så med sådan en mavepuster ;o)

Perfekt happening må vække politikerne

Civil ulydighed kan have mange formål og et af de nobleste må være at skabe frirum til unge mennesker - Danmarks fremtid. Når de unge forsøger at råbe politikerne og befolkningen op ved at besætte huse og lave passiv og positiv modstand når de bliver ryddet, bør politikerne tage sig sammen og skabe en konstruktiv og frugtbar dialog.

Indtil politikerne tager sig sammen skal der lyde en opfordring til at fortsætte kampen med flere smukke happenings. Besæt løs - pynt op med blomster - og lav passiv modstand når magtens lakajer stormer lortet. København har brug for flere ungdomshuse og det kan kun gå for langsomt.

link til kampen for en fri ungdomskultur

lørdag, januar 13, 2007

Foreningen for flere ungdomshuse
Efter en fredelig demonstration har flere unge mennesker besat et ubeboet hus i nordvest. Som de rigtigt siger, så har Danmark brug for flere ungdomshuse, ikke færre.

Cadeau til de unge eventmagere og hatten af. Så fik de gamle røvhuller det ungdomsoprør de havde ønsket sig. Godt det samme, ellers var det hele jo endt i friværdi og ensformighed.

Tillykke med ungdomshus nr. 2

fredag, januar 12, 2007

Spadser-højrefløj

Utroligt at denne postering ikke har haft nogen effekt. At højrefløjsbloggere ikke har lært at fordi individer bliver set i sammenhæng med ubehagelige typer, så behøver de ikke at være sådan. Men nej, uriasposten bliver ved med sin smædekampagne mod alt og alle der har en lidt mørkere lød end gennemsnittet.
Nu er det kommet frem at Outlandish har spillet for en forsamling, hvor visse var antisemistiske personager der prøvede at ødelægge festen. Big deal. Jeg har et billede af en vis fremtrædende venstrepolitiker sammen med en islamistisk terrorist, hvis vi skal starte et sted.

Stop smædekampagnerne og prøv at lyt efter hvad folk rent faktisk siger. Outlandish har altid sunget om tolerance og medmenneskelighed og det var det uriasposten burde beskæftige mig med. Tak.

Link til smædekampagne del 3711

torsdag, januar 11, 2007

ja - alle fangerne på Guatanamo er uskyldige!

Nu har det været fem årsdag for koncentrationslejren på Cuba, USAs svar på Gulag ø-havet. Det utrolige er at den højrefløj der stadig kaster rundt med fine begreber som ytringsfrihed og ejendomsret, stadig forsvarer at grundlæggende rettigheder såsom at man er uskyldig til det modsatte bevis bliver kastet overbord.
Fangerne på Guatanamo er uskyldige indtil det modsatte er bevist og da den amerikanske regering aldrig har givet dem en rettergang, ja så er det simpelthen Bush og co. skyld at de eventuelle terrorister der skulle sidde i lejren, må anses for uskyldige. Så JA - alle fangerne på Guatanamo er uskyldige.

Faktum er at højrefløjen og regeringen i Danmark har kæmpet imod retten til familie, retten til ytringsfrihed og retten til at få en fair rettergang for alle de grupperinger de ikke kan lide. Så her på mavepusterne får vi brækfornemmelser hver gang disse skinhellige grupperinger begynder at snakke om "rettigheder" og "lov og orden". Det er øregas og benyttes kun som kasteskyts mod deres modstandere.

Føj!

link til højrefløjens argumenter imod grundlæggende retsprincipper

15 gode argumenter for at bevare ungdomshuset

1. Mange unge får ikke en uddannelse, og hvis de skal videre i livet, er det vigtigt, at de har et sted, hvor de hører til. Enhver generation har unge, som er anti-autoritære og fungerer dårligt i skolen. De mennesker vil stadig være her, selvom du river hele lortet ned.

2. Statsministeren sagde i sin nytårstale, at det, at kunne tale magthaverne, religionerne og samfundseliten imod, er et af de fornemmeste kendetegn ved demokratiet.

3. Derudover er Ungdomshusets bidrag til musikscenen kolossal, og mange, som i dag betræder store stillinger i oplevelsesindustrien, har brugt huset.

4. Ungdomshuset har givet mange unge, som er overvældet af globaliseringen, et fristed.

5. De holde ren årlig musikfestival i forsommeren, der er punkernes Roskildefstival, hvor folk kommer fra hele verden.

6. Og så er det et kulturelt drivhus med teatertilbud og film, hvor de unge prøver at gøre ting uden om markedsmekanismen. De laver selv lys og lyd til deres koncerter i stedet for at bestille det udefra.

7.Det er et meget alternative kunstmiljø med musik og teater. Nogle bands har optrådt der, som siden er blevet store.

8. Det er en ventil for samfundet, et laboratorium, hvor folk, der tænker på en anden måde, kan gøre, hvad de vil. Det er også godt for samfundet, ellers bliver København en provinsby.

9. Folk får en god træning i organisation og lærer, hvordan man motiverer og overbeviser andre igennem entusiasme i stedet for magt.

10. Ungdomshuset har været ekstremt vigtigt for musikmiljøet. Store navne som Green Day, D-A-D, Nick Cave, Sort Sol og Björk spillede der, inden de blev store.

11. Det er et alternativ uden begrænsninger, hvor der er plads til alle. Et samfund i samfundet hvor man kan gøre sig nogle erfaringer og lære at deltage i en demokratisk beslutningsproces.

12. Og selve huset har også en stor historisk betydning. Lenin har holdt tale derinde, og Kvindernes Internationale Kampdag blev stiftet der i 1910.

13.Det er et sted, hvor de unge selv kan styre det og lave andre politiske og kulturelle aktiviteter. Frem for et sted, hvor det er styret af voksne. Det bidrager med koncerter, øvelokaler og et øvested. Mange i kulturlivet startede i Ungdomshuset.

14. Det er et sted, hvor de unge kan gå i byen under fredelige forhold. Piger kan være sikre på at være i fred, og der er ikke stoffer.

15. Det er meget vigtigt at have mangfoldighed med til at udvikle samfundet. man kan gøre ting på forskellige måder.

Hvad har ungdomshuset gjort for Danmark . Bevar ungdomshuset. Riv Bilka i Horsens ned i stedet.

tirsdag, januar 09, 2007

sagsøg dem da for dælen

En privatskole er blevet stævnet af sure forældre, da deres knægt var blevet tævet gul og blå, selvom skolen havde en erklæret anti-mobningpolitik.
Desuden burde de også sagsøge de unger der tæskede knægten. Så kan de lære det. Mobning er terror mod børn ofte suppleret med tyveri og voldstrusler og bør naturligvis behandles som sådan.

Forhåbentligt bliver enden på sagen at de sociale myndigheder får fat i de mobbende børn og deres forældre og får givet dem en lektion i god opførsel.

link til sagsanlæg mod mobning

En god morgen..

Vågner op til dugfriske og gode nyheder om Danmark. Først og fremmest er danskernes bekymring omkring kriminalitet i hverdagen ved at have nået et fornuftigt niveau. På trods af alle dommedagsstemmerne er alle typer for kriminalitet generelt været faldende siden 90erne, så det har naturligvis øget trygheden i befolkningen.

En anden god nyhed er at det nu ser ud til at Ritt er ved at vågne op og er gået konstruktiv ind i forhandlingerne om ungdomshuset. Herligt at politikerne begynder at indse at ungdomshuset er en kulturinstitution vi ikke kan undvære.

link til faldende angst
link til en fordomsfri dialog

søndag, januar 07, 2007

Æresdrab i Sønderborg

En syg, syg historie, som jeg kun vil nævne her for ligesom at punktere ideen om "den vestlige kulturs overlegenhed" - Her i Danmark omhandler æresdrab blot den skam det er at miste kone og børn.

tak for kaffe

et dødsfald

Momofuku Ando(1910-2007) døde den 5. januar i en alder af 96. Alle fans af de dersens ufo-nudler man kan få billigt i Netto er i sorg over at denne pioner inden for fastfood er død. Af ægte fans og reklamebranchen blev ham med rette kaldt "Noodle-papa"
Ære være hans minde.

lørdag, januar 06, 2007

Alle der ikke kan lide ungdomshuset er nazister..

Oh man husker vel stadig de ophidsede dage omkring Tegningekrisen hvor man hvis man var imod tegningerne, blev sat i samme båd som islamister af statsministeren og mange kommentatorer fra højrefløjen. Tilmed havde nogle højreorienterede blogs gjort meget ud af at finde billeder fra forskellige demonstrationer hvor mere eller mindre rabiate muslimske foreninger demonstrede sammen med almindrelige danskere. Så registrede man disse personager og så gik angrebene ellers i gang.

Nu har DSU og VU så holdt en demonstration mod ungdomshuset hvor der dukkede en bunke nynazister op. Så kan man jo med samme logik sige at:

Alle der vil rydde ungdomshuset er nynazister og derfor også imod demokratiet!

Eller hvordan er det nu det er?


link til beviserne

årets citat

fra politiken:

Dansk Folkepartis leder mener, at FN's advarsler er overdrevne.

»Det lader til, at FN slet ikke synes, det er forsvarligt at sende nogen hjem til Irak. Det er jo meget ejendommeligt, når man tænker på den store indsats som Danmark og andre nationer har gjort i landet«, siger hun.

Ja det er sørme ejendommelig når nu Danmark og USA mf.l. har gjort en så stor indsats der har medfør at landet er i borgerkrig. Sjældent har man da set en så snotdum dame i dansk politik. Tilbage i forsikringsbranchen med hende..(ja Pia K. arbejde i forsikringsbranchen før hun kom ind i folketinget)

link til snotdum arrogance

fredag, januar 05, 2007

gå dog i teateret!

her lidt reklame for en af barndomsvennernes teateropsætning. En Vrangforestilling hedder den og kan defineres som en abstrakt komedie med udgangspunkt i den virkelige verden. Forestillingen kan blandt andet lokke med musik af Anders Koppel og instruktion af Ulla Koppel.

Lyder spændende og hvis man er rigtig heldig kan det være man sidder ved siden af folk man kender fra blogspheren ;o).


tjek hjemmeside ud her

Træt af medielicens..

men ikke interesseret i at smide PCen ud? Spar hvad der svarer til en medielicens ved at melde dig ud af folkekirken her. Så går det lige op :o)

Villy: fjern regeringen eller drop grundloven!

SF kræver regeringens afgang, for som Søvndal udtaler: vis regeringen overlever det her, så kan en regering overleve alt, og så må vi revidere Grundloven og fjerne de bestemmelser, der siger, at Folketinget skal udøve kontrol med regeringen. De giver i så fald ikke længere nogen mening«, siger han.

Det han snakker om er naturligvis at regeringen ikke formåede at gå på nettet for at finde ud af om uafhængige undersøgelser viste at USA torturede fanger - før de blev læsset ind i torturkamrene i Afghanistan. Af danske soldater, efter ordre fra regeringen!


Ud med dem. Og gerne for en rigsret. Hele bundtet

SF og Enhedslisten går til makronerne

torsdag, januar 04, 2007

hvorfor Anders Fogh skal stå for en rigsret..

..for brud på Geneve-konventionen. Faldt over dette glim-ragende blogindlæg på avisen.dk hvor Claus Piculell gennemgår de forskellige hovedanklager som regeringen og dets støtter (her Helge Adam Møller har lavet mod pressens ytringsfrihed.

et lille udklip

Helge Adam klager også over, at filmen påstår, at USA ikke behandler Afghanistan-fanger efter Geneve-konventionerne, for Bush har i et memorandum lovet at overholde dens principper, når det ikke strider mod USA's militære interesser ...

Jeg kunne nøjes med ét ord: Guantanamo. Men her er et link til en Politiken-artikel, der gennemgår, hvorfor Bush's memorandum betød stort set det stik modsatte af at ville overholde Genevekonventionerne:
http://kortlink.dk/politiken/3gw9

Tre klap på skuldrene til Claus for godt og grundigt arbejde. Håber den næste regering vil sætte Anders Fogh for den rigsret som de "stuerene" DFere har nægtet var relevant.


tre klap på skulderen til Claus og hans mavepuster til regeringen og Helge

En god avis

Efter at "aviskrigen" brød ud flyder det jo bogstaveligt talt med gratisaviser over det hele. Ihvertfald ved Høje Taastrup st. her til morges hvor jeg skulle kæmpe mig igennem dynger af forblæste avisdynger sammen med andre pendlere.
At kvaliteten er svingende er pænt sagt. Således giver jeg ikke meget for 24timer og Dags Dato der begge virker som tynde ugeaviser - blot uden annoncer fra de lokale bedemænd. Der står intet i blot lidt småhistorier og en enkelt "kioskbasker" på forsiden.
Derefter kommer MetroExpress og Urban. Begge to aviser der giver et godt overblik over dagens begivenheder, men som dog mangler en del i dybden og nogle spændende nyheder. Således ender jeg som oftest med at sidde og læse bagsiden på URBAN, da det lidt er der der er mest "substans" tilbage når man er kommet igennem de første to sider.
Det efterlader det nyeste skud på stammen, nemlig Nyhedsavisen som jeg må indrømme har overrasket positivt.
Avisen har nogle gode velskrevne nyheder og historier og er tilstrækkelig stor til at den kan udfylde en togtur på 10 minutter. Der er debat og kultur, ja alt hvad en avis efter min mening skal indeholde. Desuden er der også en tilhørende hjemmeside, der føles moderne og interaktiv. Det er nemt at ligge kommentarer til de hurtigt opdaterede historier og man føler sig som en "del af avisen", især hvis man fx opretter en weblog på siden.
De to problemer med Nyhedsavisen er at den er svær at finde, selvom den efterhånden bliver mere og mere synlig på fx Valby station. Og så at man får sorte fingre af dens tryksværte.

Konklusionen må således være at hvis man vil have en ordentlig avis til s-toget her i København ja så skal man først finde den...og så skal man huske at vaske fingre når man har læst den :o)

tirsdag, januar 02, 2007

Ungdomshusets nytårstale

Godaften Røvhuller

2006 har været et ubeskriveligt år for Ungdomshuset.

På den ene side, har vi haft nogle af de største succeser i husets 24-årige historie.

Den 23. september afholdt vi den indtil da største demonstration i Ungdomshusets historie. Mere end 3.000 unge gik på gaden. Det kom bare aldrig i fjernsynet. Måske fordi der ikke var ballade.

Den. 14. december havde støtter af Ungdomshuset arrangeret demonstration OG med op imod 5.000 på gaden i decemberkulden er vi stærkere end nogensinde.

Vi har holdt den største fest i Ungdomshusets historie. Mens vejret stadig var til det tog vi alle etager og hele arealet i brug. Over 1600 var med til at fyre den af til en støttefest, der aldrig vil blive glemt.

Et utal af nye støttegrupper har set dagens lys. Borgergruppen for Ungdomshuset. Præster, pensionister og kunstnere for Ungdomshuset.

Støtte og solidaritetsaktioner over hele verden. Tyskland, Sverige, Norge, Frankrig, Irland, Holland, Polen, Schweiz og Grækenland i Europa. Og så langt væk som Australien, Canada, Rusland og Japan.

2006 har helt bestemt været året, hvor Ungdomshusets popularitet og opbakning har været allermest tydelig.

På den anden side, har 2006 også været et år med alvorlige nedture.

Vi har flere gange måtte slås for at sikre vores rettigheder.

Flere end 700 har været anholdt i politiets håbløse forsøg på at løse en politisk konflikt med vold og repression.

Og vi har været mødt med en politisk arrogance større end Weidekamps.

Men vi er her stadig.

I Ungdomshuset er årsskiftet mere end nogensinde et skæringspunkt. Vi går ind i det nye år med en trussel hængende over hovedet. Det er en skræmmende tid, men vi er klar og vi er afklarede.

I begyndelsen af det nye år vil vi se konsekvensen af den plan, som politikerne satte i værk i år 2000, da de satte Ungdomshuset til salg. Københavns eneste selvstyrende ungdomshus vil blive angrebet af politiet og vi vil være tvunget til at forsvare os.

Det er ikke noget vi har set frem til. Tvært imod har vi gjort alt for at undgå det.

Der har været protester lige siden politikerne solgte Ungdomshuset. Især i det år vi nu forlader, har vi gjort alt, hvad vi overhovedet har kunnet for at få politikerne og overborgmesteren til at gøre noget for, at sikre, at der også i det nye år kan være ungdomshus i København.

Vi har omdelt op imod 50.000 af løbesedler og ophængt tusinder af plakater. Vi har indsamlet mere end titusinde underskrifter. Vi har demonstreret og vi har lavet spektakulære aktioner. Her skal nævnes, at vi sågar har hængt et banner fra Rådhustårnet, for at gøre dem opmærksomme på vores sag.

Til sidst lykkedes det os at komme til møde med nogle politikere. Selvom Ungdomshuset i sin tid blev overrakt til os af en overborgmester, så ville Ritt Bjerregård dog ikke deltage i et møde, mens der stadig var tid til at diskutere løsninger.

Det kunne dog være det samme. Trods fine ord i deres pressemeddelelser fortalte politikerne, at de ikke ville gøre noget. Men der har været positive overraskelser i 2006. En handlekraftig fond trådte til, og tilbød, hvad politikerne for længst burde have gjort: De forsøgte at købe huset tilbage.

Igen og igen bød fonden ind med stadig flere private midler, mens politikerne så passive til. Til trods for, at det var politikerne, der skabte konflikten, ved at sælge huset, så blev der ikke tilbudt én eneste kommunal krone i forsøget på at købe huset tilbage.

Selvom politikerne ikke selv ville skyde penge i redningsforsøget, så viste det sig hurtigt, at de intet problem havde med, at bruge andres penge.

Pludselig mente politikerne, at fonden – der ellers hed Jagtvej 69 – skulle købe et andet hus. Efter noget forvirring meldte fonden ud, at det måske var en mulighed. Fonden konstaterede dog, at det krævede at politikerne viste reel interesse i, at gøre noget.

Det kom aldrig og her kort før nytår gav fonden op. Der var ikke mere at gøre. Den manglende støtte fra politikerne, gjorde sagen umulig. Fonden valgte at forlade mødet med politikerne – simpelthen fordi, det var spild af tid.

Her til aften, når vi skåler i Ungdomshuset, så vil der gå mange varme tanker til fonden Jagtvej 69, for deres bestræbelser. Det vil aldrig blive glemt af os. Vi har mødt mere vilje og forståelse for ungdomskultur fra jer, end vi nogensinde har mødt fra politikerne.

Vi er kede af, at politikerne ikke har tonet rent flag fra starten, så I ikke skulle spilde jeres tid.

Selv efter, at fonden rejste sig og gik fra et møde på rådhuset, har politikerne desperat forsøgt at give verden det indtryk, at det er os i Ungdomshuset, der ikke vil finde løsninger.

Hvis vi husker én ting, når vi går ind i det nye år, så lad det være dette: Det er politikerne, der har solgt Ungdomshuset. Og de har INTET, absolut intet gjort for at sikre at Ungdomshuset kan bestå. Hverken dette konkrete hus eller idéen.

De har ikke vedtaget en lokalplan. De har ikke tilbudt én eneste krone, i et forsøg på at købe huset tilbage. Selvom der er spurgt til nedrivningstilladelse, har de ikke tilbudt en af kommunens tomme grunde i stedet for den under Ungdomshuset. De har ikke stemt for et eneste forslag, der måske kunne have ført til en løsning. De har ikke tilbudt os et andet sted og de har ikke forsøgt at mægle.

De vil end ikke mødes til konfliktløsning. I de seneste dage har der været en masse snak om nye ungdomshuse. Alle mulige steder er blevet diskuteret flittigt i medierne.

Det har været fremlagt som om vi bare skulle pege på noget, så kan fonden købe det og så kan ungdomshuset flytte og så er alt godt.

Så simpelt er det ikke. Der er ikke noget andet sted. Det findes kun i mediernes og debattens verden. Det er seks år siden politikerne solgte Jagtvej 69. Hvis deres plan var, at vi bare skulle flytte, så havde de nu nok sagt det til os.

Planen med salget var at lukke Ungdomshuset. Og planen i dag er stadig at lukke Ungdomshuset. Derfor er der ikke kommet andet end udenomsnak fra politikerne. I Ungdomshuset har vi aldrig diskuteret alternativer til Jagtvej 69, fordi politikerne aldrig har givet os noget at diskutere.

Og der er stadig ikke noget at diskutere. Dagen før politiet kan komme brasende, spilder vi ikke tiden på at diskutere luftkasteller uden gang på jord. Fonden har sagt direkte, at de ingen midler har uden konkret politisk opbakning. Den opbakning er ikke kommet.

I de sidste dage har politikerne og særligt overborgmester Ritt Bjerregård så krævet, at vi skal gå fra Jagtvej 69, før hun vil diskutere med os. Den hopper vi ikke på.

Det kan det godt være, at Socialdemokraterne er historieforladte og det kan godt være, at Ritt Bjerregård ikke mener, der eksisterede et København før hun blev overborgmester. Men Ungdomshuset har eksisteret i 24 år, og vi kender vores by.

I 1983 forlod BZ’erne Allotria igennem en tunnel. Det gjorde de mod løfter om forhandlinger. I 1986 forlod man barrikaderne i Ryesgade. Også her var man lovet guld og grønne skove fra politikerne, hvis blot man gik fredeligt. Igen i 2003 forlod Børnemagt Børnehuset i Skt. Pederstræde mod løfter om genhusning.

Ingen af disse løfter er nogen sinde blevet indfriet af politikerne. Dette er kun eksempler på en konsekvent politik gennem mere end 20 år i København. Går man, får man intet. I dag ligger politikerne som de selv har redt. 20 års tomme løfter har ført til en fundamental og velbegrundet mistillid. Det har de kun dem selv at bebrejde.

Politikernes krav til os er et forgæves forsøg på at skjule, at det netop er dem selv der har skabt problemet og aldrig har gjort noget for at løse det. Vi forlader ikke Ungdomshuset for at undgå en konflikt.

Der er nogle ting, der er så store og vigtige, at det simpelthen ikke er en mulighed at føje sig. Selv om det betyder, at man skal gøre noget man ikke har lyst til og selv om man risikere straf og skader.

Ungdomshuset er en af de ting. Vi har en forpligtigelse overfor den næste generation af Ungdomshus-unger.

Vi der har fundet noget i Ungdomshuset, som ikke findes andre steder i København, vil gå ufatteligt langt for at sikre, at også de unge der kommer efter os, får muligheden for at komme ind i Ungdomshuset og for første gang nogensinde føle sig velkommen.

Ungdomshuset passer ikke ind i en kommunal klubtankegang. Pædagoger, stramme rammer og faste åbningstider kvæler kreativitet. I Ungdomshuset har vi i 24 år selv taget beslutningerne og selv ført dem ud i livet.

Vi får ikke løn for det arbejde vi lægger i Ungdomshuset. Men vi har opbygget et kultursted og en musikscene, der i dag høster international anerkendelse.

Når vi kan drive et kulturhus, der sparker alle kommunens ungdomstilbud af banen, er det fordi, vi har valgt ikke at bruge vores tid på at konkurrere. Vi har valgt at gøre tingene sammen og tage beslutningerne i fællesskab. Det er succesen bag Ungdomshuset og det står enhver frit for, at kopiere den.

Vi vil gerne bruge denne lejlighed til at korrigere en misforståelse, således at den ikke trækkes med ind i det nye år.

Flere personer i den offentlige debat, herunder overborgmester Ritt Bjerregård, har haft den opfattelse, at der er to forskellige grupper af unge her i Ungdomshuset. Én gruppe, der arrangerer koncerterne, teaterforestillingerne, laver folkekøkken, spiller musik, driver dagcaféen, holder foredrag og trykker t-shirts. En anden gruppe, sidder så nede i kælderen med sort tøj og styrthjelme på og venter på enhver anledning til at gå ud og slås med politiet.

Der er ikke to forskellige grupper i Ungdomshuset. Der er én stor gruppe meget kreative og handlekraftige unge, der lever for at skabe kulturel værdi som kan komme alle til gode. Og det er de samme folk, der gik på gaden den 16. december. Og det er de samme folk I vil se på taget og på gaden igen, hvis politiet forsøger at lukke Ungdomshuset med magt.

Vi har givet København et kultursted, som politikerne burde sætte pris på og understøtte. I stedet for, så sælger de huset og lader som om de intet har med konsekvenserne af salget at gøre.

Det er ikke bare provokerende. Det er også dumt.

Egon Weidekamp, der var den overborgmester, der i sin tid gav os Ungdomshuset sagde om aftalen: ”De får et hus og vi får fred”. Nu står de klar til at tage huset. Hvordan kan vi se det som andet end en krigserklæring.

Det er forkasteligt, at vi skal spilde vores ungdom på krig. Igennem 24 år, har vi bevist hvorfor Ungdomshuset skal være her og hvilke behov det er, vi imødekommer. Der er andre der aldrig har skulle forklare sig.

Hvorfor skal der så være plads til et operahus, hvis der ikke er plads til en punkscene. Hvorfor skal der være plads til ejendomsmæglere, når ingen har råd til deres boliger. Hvorfor skal der være plads til fastfoodkæder, når der ikke er plads til vores folkekøkken? Hvorfor skal der være plads til Dansk Folkeparti, når der ikke er plads til flygtninge. Hvorfor skal der være plads til dyre caféer, når der ikke er plads til et billigt alternativ. Hvorfor skal der være et rådhus, hvis politikerne ikke lytter. Hvorfor skal der være plads til Magasin, når der ikke er plads Usmalia? Hvorfor skal der være plads til de rige, hvis der ikke er plads til fattige?

Når vi forlader dette år, og går ind i et nyt, så lad os bruge lidt tid, på at reflektere over hvad det er for et København det er vi vil have.

Vi ses på barrikaderne – og husk: Du bestemmer selv på hvilken side af dem du vil stå.

---

De argumenterer da bedre end da regeringenn gik ind i Irak. Det må man give dem.

Dobbeltmoral(!)

DF går nu ind for direkte censur af journalister de ikke kan lide. Endemålet må være skræmte og underkuede journalister og forskere der gør hvad Pia K og Co. siger. Jeg formoder at ALLE nu kan se at partiets kamp for ytringsfriheden var ren facade. DF går ind for ytringsfrihed for dem de kan lide, ikke andre!!

link til statscensur

mandag, januar 01, 2007

En alternativ ide..

Regeringen mener der skal flere folk i arbejde. Og man skal arbejde længere.
Dette vil de gøre ved at sænke skatten så folk bliver mere motiverede til at arbejde.

Se nu kunne man jo også argumentere for at man kunne få flere folk i arbejde ved at HÆVE skatten. Så bliver folk nødt til at arbejde længere for at tjene det samme som de gør nu.

Det helt optimale må altså være først at hæve skatten på arbejde, så folk arbejder mere. Og efter et år sænke den, så folk arbejder endnu mere...

Man kunne selvfølgelig også bare indrømme at det er en syg måde at tænke på...

link til regeringens svage argumenter

hurtig gennemgang..

af statsministerens nytårstale...bare de første ord:

I dag står der respekt om Danmark. Fordi vi stod fast, da vore grundlæggende værdier kom under pres.Vi stod vagt om ytringsfriheden, som er den mest kostbare frihedsrettighed, vi har.

Retten til frit at offentliggøre sine tanker i tale, i tekst, i tegninger,

- retten til frit at meddele sine tanker med alvor og humor, med seriøsitet og satire, med kendsgerninger og karikaturer,

- retten til frit at tale de politiske magthavere, de religiøse autoriteter og de hævdvundne tankesæt midt imod,

1. Respekt og respekt..det er vist en ret mudret affære. Jeg har ihvertfald hørt en del kritik af det islamofobiske land mod nord.

2. Jeg håber da ikke der var en eneste folketingspolitiker der følte sig presset til at fjerne/ændre nogle værdier?!? Jeg har ikke hørt om nogle ihvertfald?

3. Regeringen har i det foregangne år indskrænket retten til frit at offentliggøre sine tanker. Således er Greenpeace blevet dømt efter den nye terrorparagraf for at hænge et banner op.

4. De offentlige indstancer tør ikke mere snakke de politiske magthavere imod her i Danmark. De ved godt at de ligesom menneskrettighedscentret vil blive skåret ned og væk hvis de kritiserer regeringen. Således er også flere førende religionsforskere kommet på den sorte liste, og kan ikke få støtte til forskning, fordi de har snakket DF og regeringen imod.
..
og så er der vist ikke grund til at høre mere på den omgang vand ud af ørerne.

endnu en intetsigende nytårstale

Fantastisk som dronning Margrethe taler altid er så tvetungede at man bliver helt ør i hovedet. Denne gang formåede hun at holde en tale, hvor hun beskrev tegningekrisen så både venstrefløjen og Ekstra Bladet syntes hun var på deres side.
Der var kødben til alle:
"Vi hverken kan eller vil give køb på vores værdier."
"Ingen bør forvente, at den, der kommer til et nyt sted, et fremmed land, straks skal kaste alt sit arvede gods over bord, som om det var overflødigt."


Ingen tvivl om at hvis Dronningen var imam var hun blevet sablet for den tale - den er jo helt sort og kan tolkes som man har lyst til. Men da hun jo repræsenterer vores elskede diktatorisk forhistorie får hun goodwill som ingen andre.

Personligt mener jeg godt at vi kan give køb på nogle værdier, nemlig den småracistiske dumhed og den ufattelige intolerance som dronningen vist nok engang var imod. Men den slags udsagn kunne dronningen naturligvis ikke komme med når Anders Fogh skal læse talen igennem først, mens Pia Kjærsgaard kigger ham over skulderen.

lystmorderen og diktatorens Christian d. 4´s tip-tip-tip-oldebarn giver danskerne censureret sort snak