fredag, september 29, 2006

Hizb-ut-tahirs ytringsfrihed angrebet, Jyllands Posten til forsvar

Ser ud til at Krarups politianmeldelse af flere navngivne Hizb-ut-tahir medlemmer, for at opfordret til terror, har fået Jyllands Posten op af stolen - især fordi ideen bliver støttet af Politiken:
I lederen forsvares hizb-ut-tahir-medlemmernes ytringsfrihed:

Leder: Kollaps på Politiken
NOGET TYDER på, at det er rablet fuldstændigt for ledelsen på dagbladet Politiken.

Avisen, der kalder sig organet for den højeste oplysning, og som under tidligere ledelser har oparbejdet en lang og stolt tradition som vogter af det frie ord, har sat sig i spidsen for en kampagne for det modsatte: knægtelse af det frie ord.

Bladets ansvarhavende chefredaktør bedyrer ganske vist, at han ikke deltager direkte i aktionen ved at skrive under på en politianmeldelse mod navngivne muslimer, men indrømmer, at han har en forhåndsaftale med den officielle initiativtager om at stille spalteplads til rådighed.

Initiativtageren, den tidligere formand for det rabiate Den danske forening, Søren Krarup, har sendt en opfordring til, hvad han betegner som 70 borgerlige kulturpersonligheder om at skrive under på en politianmeldelse mod en række politikere fra Hizb-ut-tahir. For en dels vedkommende er det nok en tilsnigelse at kalde dem kulturpersonligheder, men lad nu det ligge.

Det er i sig selv dybt forargeligt at foranstalte en kollektiv politianmeldelse mod navngivne Hizb-ut.tahir-medlemmer, der tillader sig at bruge deres ytringsfrihed til at deltage i den offentlige debat.

Når man ser på sammenfaldet af involverede personer, er den tanke nærliggende, at initiativet kan være udgået fra dagbladet Politiken selv eller i hvert fald udtænkt i nært samarbejde med den officielle initiativtager.

At et dagblad deltager i en aktion, hvis mål er at fratage en række Hizb-ut-tahir-medlemmer, deres frihed til at føre politisk debat, vidner om et åndeligt sammenbrud i bladets øverste ledelse.

(..)


Åstedet for uvæsenet er ifølge Politiken og Ole Krarup Hizb-ut-tahir og dets ledere, som tillader sig at deltage i den offentlige debat med holdninger, som er Politiken imod.

Hvis dette groteske initiativ kunne føre til, at Folketinget indså den såkaldte terrorparagrafs umulighed og afskaffede den, ville et godt formål i det mindste være opnået.

Det er nok ikke det, der er hensigten. Alene det, at en bladledelse, der er ansat til at forvalte og beskytte det frie ord, overhovedet kan få den tanke at deltage i et anslag mod Hizb-ut-tahir-medlemmers ytringsfrihed, vidner om, at intellektet ikke fungerer optimalt.

....
zzzzz
Allan, Allan - vågn op..du drømmer...i virkeligheden forsvarer Jyllands Posten jo naturligvis kun den ekstreme højrefløjs ytringsfrihed..

godmorgen med et økseskaft

torsdag, september 28, 2006

Elleman en iman?

Efter at Nicolai Wammen (borgmester i Århus) er blevet kaldt en iman (en slags muslimsk præst) så glædes vi over at se at det religiøse frisind her i DK eksisterer i bedste vis og ingen bruger ord fra andre kulturer som skældsord! :)

Derfor venter vi spændt på om Uffe Elleman-Jensen også er en såkaldt iman iflg Fogh & co.?
I flg Foghs seneste udtalelser så kunne noget tyde på det.

Og så bliver det spændende at se de muslimske borgere i Gentofte kommune nyde deres nyudvalgte iman. Tænk hvis der deraf også kommer en moske ved strandvejen?

:)

Vi følger spændt den spændende udvikling!

Og til Solar, Den anonyme, Jacob mfl. : denne kommentar skal læses med sarkasme. Vi ved hvor svært I har det med sådanne sofistikerede retoriske hjælpemidler, så vi ville lige gøre det helt klart for jer.

tirsdag, september 26, 2006

over stregen..

Ja Jyllands Posten er fremmedfjendsk og racistisk.
Ikke alene har avisen ansæt en del skribenter der ofte går langt over grænsen når det gælder muslimer, den tillader også store mængder af fremmedfjendske læserbreve i debatsektion.

Også lederspalten er ofte fremmedfjendsk, dog med en tendens til at benytte retoriske kneb istedet for direkte tilsvining. Således også i den kronik jeg faldt over:

Leder: Vor tids jøderI DEN MEST afsporede del af indvandrerdebatten er muslimerne blevet betegnet som »vor tids jøder.« Senest i forbindelse med udgivelsen af Kirsten Thorups bog, "Førkrigstid", der omhandler jødernes plads i samfundsdebatten før Anden Verdenskrig, har en række debattører draget sammenligning mellem jødernes position i årene før Anden Verdenskrig og muslimernes position i dag.

Sammenligningen er syg og udtryk for infam manipulation.

Vor tids jøder er - jøder, og ikke noget som helst andet eller nogen som helst andre.

Sammenligner man imidlertid jødernes position nu og før, viser der sig uhyggelige sammenfald.

I 1930'ernes Europa huserede nazistiske og fascistiske bøller, som terroriserede jøderne. De officielle samfundsinstitutioner tog afstand fra volden, men understøttede den afstumpede ideologi, der lå bag.

Parallellen til vor tid er skræmmende. Jøder har aldrig gjort noget stort væsen af at skilte med deres religion eller herkomst. Tværtimod har de dengang som nu assimileret sig i samfundene og dyrket deres religion sammen og i stilfærdighed.

Ikke desto mindre kan Mosaisk Troessamfund nu ifølge B.T. berette, at der sker et stigende antal overfald og chikanerier mod danske jøder.

Overfaldsbanderne er islamistiske bøller, der åbenbart finder det passende at indføre mellemøstlige omgangsformer og banke, overfalde og håne jøder, når de ser dem.

Den slags skal vi selvfølgelig ikke finde os i, for vi har politiet til at sørge for lov og orden. I princippet altså. I virkelighedens verden advares jøder mod at bevæge sig ind i muslimske ghettoer og i hvert fald ikke at bære jødisk hovedbeklædning eller davidsstjerne, hvis de alligevel gør det.

Bliver en jøde overfaldet på grund af synlige jødiske symboler, har han selv været ude om det, må man forstå.

Det officielle Danmark accepterer på det skammeligste, at jødiske forældre advares mod at lade deres børn gå i skole i kvarterer, hvor muslimer er i flertal.

Politiets hjælp kan jøderne ikke regne med, for selv politiet afstår i vid udstrækning fra at bevæge sig ind i muslimsk dominerede områder - for ikke at provokere, som det hedder.

At politiets blotte tilstedeværelse i et boligkvarter i sig selv kan opfattes som en provokation, er absurd, men ikke desto mindre en realitet.

Mens jøder generes af bøllerne, har muslimerne større succes med at give den i rollen som forfulgte uskyldigheder. Mens højtråbende yngre muslimske kvinder taler om krænkelse af deres religion, når de bliver belært om beklædningsreglementer på danske arbejdspladser, overfalder muslimske bøller jøder, fordi de bærer jødisk hovedbeklædning.

Danmark tier. De kunne jo bare lade være med at provokere. Deri ligger den uhyggelige kobling til »den tids jøder.«

Når nu Politiets Efterretningstjeneste som bebudet indleder et tæt samarbejde med imamer om at bekæmpe radikalisering og terrortendenser blandt unge muslimer, kunne man måske ved samme lejlighed lade en bemærkning falde om, at det her i landet ikke er god stil at overfalde og genere jøder.

Man må nærme sig emnet forsigtigt for ikke at provokere, for ve den politiembedsmand, der tillader sig at antyde, at det er muslimer, der står bag overfald og chikane. Islam er jo nemlig fredens og fordragelighedens religion, må vi forstå.

Foreløbigt venter vi på, at freden og fordrageligheden slår igennem - også over for jøderne i Danmark.

---

Denne kronik er så løgnagtig og manipulerende at det gør helt ondt. Ganske enkelt fremmedfjendsk og særdeles islamofobisk
.
Lad mig tage et par punkter op, hvor kæden hopper af:
Overfaldsbanderne er islamistiske bøller, der åbenbart finder det passende at indføre mellemøstlige omgangsformer og banke, overfalde og håne jøder, når de ser dem.

Sikke noget hø. Hvor dælen ved Jyllands Pesten det fra?

- Hvilke beviser er der på at det er "islamistiske bøller" der laver overfaldene?
Ingen. Det er noget JP finder på. Min teori er at der også efterhånden er så meget gang i nazisternes kedler at de også tæsker løs på jøderne. Og hvorfra ved Jyllands Posten at de er islamister?!? De kunne jo også bare være fremmedhadere!?!

- Er man nu islamist hvis man er jødehader? (i så fald havde Danmark under og før 2. verdenskrig en del islamister boende)

- Er den mellemøstlige omgangsform at banke, overfalde og håne jøder? Det var da en generalisering og fjendskab over for fremmede der vil frem.

Mens jøder generes af bøllerne, har muslimerne større succes med at give den i rollen som forfulgte uskyldigheder. Mens højtråbende yngre muslimske kvinder taler om krænkelse af deres religion, når de bliver belært om beklædningsreglementer på danske arbejdspladser, overfalder muslimske bøller jøder, fordi de bærer jødisk hovedbeklædning.


Aha..så det er en sammensværgelse? De yngre muslimske kvinder skal holder deres mund med at de bliver diskrimineret fordi de har samme etnicitet som de (islamistiske?) muslimske bøller?!?

Islam er jo nemlig fredens og fordragelighedens religion, må vi forstå.
Foreløbigt venter vi på, at freden og fordrageligheden slår igennem - også over for jøderne i Danmark.


Åh den søde danske sarkasme. Så det Jyllands Posten vil frem til er at Islam er en voldsreligion? Jamen hvorfor dog ikke komme lige frem med det, istedet for det her.

Sig det dog, kære JP. Hvad mener I egentlig om Islam? Er det en voldelig religion? Er det sammenligneligt med nazismen som I "diskret" hentyder i ovenstående?

Er I enige med de idioter og racister der huserer i spalterne der mener at Islam er en middelalderlig religion der skal forbydes, og at alle muslimer er voldelige og skal smides ud??

Tydeligvis. Utroligt at de fremmedfjendske elementer i Danmark og Jyllands Posten ikke kan se at man ikke forhindrer overgreb på en minoritet(jøderne) ved at lave racistisk propaganda mod en anden(muslimerne).

Føj for satan!

mandag, september 25, 2006

Hvorfor sker dette?

Mavepusteren blev stillet et spørgsmål af Fantomas d23/9. Og det er så godt et spørgsmål at jeg har valgt at svare det her i et indlæg fremfor som en kommentar da jeg mener at der er flere som vil have særdeles godt af at høre svaret.

Her er spørgsmålet :

Fantomas said...

Hvad angår spørgsmålet om andenrangsborgere:

Hawaii er en amerikansk stat, men bliver etniske hawaiianere behandlet som primærborgere i USA? Nej, generelt bliver de betragtet som ikke-amerikanere. Hvorfor gør de det? Fordi de ser anderledes ud.
Kan man så tale om racisme? Ja, det kan man.

Jeg er også udmærket klar over, at racismen går den ande vej, særligt med sorte, negre, afro-amerikanere eller whatever. Hvorfor sker dette? Spørgsmålet er rettet mod dels Allan og Kirle, dels Urias-Kim.

september 23, 2006 2:50 AM


Og så kommer svaret :

Ja hvorfor opstår andenrangsborgere?

Det oplagte svar er jo fordi at de der derved bliver kategoriseret som førsterangsborgere oplever profit deraf. Men det er en for nem løsning. Og det er det jo fordi hvis det var det som er det altafgørende så ville man kunne ændre alle ting og opfattelser relativt nemt forudsat man tilhørere førsterangsborger-kategorien.

Så hvad er det så der egentlig sker?

For at en majoritet (førsterangsborgere) kan definere og til en vis grad også kontrollere en minoritet (andensrangsborgere) er jo hvis minoriteten til en vis grad underkaster sig og opretholder de træk som majoriteten har defineret minoriteten til.

Lad os lige stoppe op her og kigge nærmere det der sker.

Teoretisk set så er det som reelt sker er at de stereotyper og normer som vi alle har og som fortæller os hvordan vi skal reagere i en specifik situation og som fortæller os hvad der er passende i denne specifikke situation - hvis ikke vi har disse så vil vi opleve en situation som usikker, utryg og ny.

Eksempler på en sådan situation kan være et restaurantbesøg; der er en orden hvori tingene bliver gjort. Man går ind fordi man ved at man ikke skal vente på at blive inviteret ind og at man i nogle restauranter skal vente på at blive vist til et bord, i andre finder man selv et bord, og endelige i andre skal man op til disken for at bestille.

Hvor ved man så dette fra?

Selvfølgelig fra ens egen erfaring i restauranter men i allerhøjeste grad også fra ens forældre og andre som man har iagtaget og lært af som barn
Ved denne sidste læringsmetode opretholdes også det som normalt bliver defineret som "sådan som man altid har gjort det", plejer at gøre eller den danske måde.

Faktum er at der aldrig har været og aldrig vil være noget som er den rigtige måde eller den danske måde.

Fordi i enhver bedømmelse af pågældende situation vil være et produkt af ens egne erfaringer heri også den tillærte og den nye situation.

Ergo ville ingen kunne finde ud af at gå på sushirestauranter eller fastfoodrestauranter, da de på hver sin måde er markant anderledes i sin situationelle markør at hvis ikke mennesket er i stand til at omstille sig i henhold til den pågældende situation så ville der stadig være gæster der sad og ventede på tallerkner, bestik eller at fisken blev tilberedt.

Men i nogle situationer vil disse ellers naturlige omstillinger ikke ske. Og hvorfor så ikke?

Det er fordi der også eksisterer fordomme. Fordomme er den negative ekvalent til stereotyper og normer. Fordommer har også sin grobund i stereotyper og normer. Man kan sige at fordomme er der hvor det som er rent tillært eller i en gruppe anses for at være rigtigt fremfor forkert. Der sker en sætten på spidsen.

Denne tankegang er allerede dementeret i det ovenstående men vi må lige have den tankegang frem igen for at kunne forstå hvad det er der sker i en situation mellem mennesker som anses for at være ulige (majoritet og minoritet).

I forskellige restaurantsituationer VED man altså hvad der er passende eller ej ellers kan man hurtigt omstille sig til denne nye situation. Det er den måde som mennesket går til en situation på. Man VED noget om den og resten bedømmer man udfra sin erfaring løbende.

Men hvad sker der hvis man ikke gør det i menneskeligt sammenhæng. Hvad sker der hvis mennesker ikke omstiller sig i henhold til en ny situation?

Ja så ligesom i restaurantmetaforen så vil der ikke ske det som man forventer eller anser for passende. Når det sker opleves det som meget utrygt og usikkert. Denne utryghed og usikkerhed kan resultere i fordomme hvis man altså ikke formår at omstille sig løbende og som man normalt vil gøre i alle situationer. Denne bedømmelse og omstilling af enhver situation opleves som regel ikke da der sker automatisk og uden at blive registreret.

Det er altså udelukkende når der opstår en diskrepans i en sådan grad at den opleves som uovervindelig at der samtidig opstår problemer.

Dette er en analytisk implikation. En analytisk implikation betyder kort sagt at "alt er produceret i en bestemt situation af bestemte mennesker". Dvs. at intet er uden om menneskers forestillinger om det. Der findes ikke kulturer, der findes kulturelle forestillinger, meninger eller mennesker. Der findes ikke stereotyper, normer eller fordomme, disse sker udelukkende via menneskers forestillinger.

Når det er sagt så kan vi vende tilbage til racisme spørgsmålet. Racisme, kulturel racisme og reelle forskelle er alle analytiske implikationer. Disse er altså ikke, men opstår via den tillærte erfaring, ens egen erfaring og vigtigst af alt bliver til stadighed opretholdt i situationer hvor erfaringen har vist os at disse kan have en betydning.

Nu forudsætter det at racisme og kulturel racisme kan have en betydning ikke at de HAR en betydning. Husk på at de kun er analytiske implikationer. Reelle forskelle er der mellem os alle. Intet menneske er 100% identisk med et andet. Det handler om hvorvidt at disse forskelle får en betydning og ikke mindst hvilken betydning.
Man kan altså også vælge ikke at tillægge noget en betydning.
Et eksempel på dette er : DF tillægger noget én betydning som fx. Enhedslisten tillægger en helt modsat betydning. Dette er der utallige eksempler at jeg ikke behøver at give én specifik.

Erfaring har lært os at sådan er det.
Men hvis alt er en analystisk implikation så burde dette ikke nødvendigvis være sådan. Og det er pointen. Intet er rigtigt eller forkert, alt er relationelt og situationelt.
Check selv efter hvilke punkter som DF og Ø mener det samme om...

Ha en god dag. Du bestemmer selv i hvilken grad idet du skaber den selv. :)

En realitet : Muslimernes Fællesråd

Så blev der endelig lavet en samling på diverse muslimske repræsentanter og grupperinger. Nu skal der være én officiel forening der udtaler sig på vegne af det muslimske mindretal i Dk, Muslimernes Fællesråd. Personligt er jeg overbevist om at dette træk ikke kun vil lette kommunikationen mærkbart i DK men i allerhøjeste grad vil mindske den mistænkeligegørelse af de muslimer der stadig udtaler sig til pressen. Formanden vil være Asmat Mojaddedi. Og i en pressemeddelse fremsættes Muslimernes Fællesråds målsætning som :

"Denne form for overordnet organisation har været ønsket og tiltrængt længe og er nu en realitet. Islam og muslimer har været en del af det danske samfund i årtier, og derfor er det naturligt at få en repræsentation af danske muslimer på overordnet plan."

Her på mavepusteren er vi enige i at en sådan form for overordnet organisation længe har været tiltrængt og vi glæder os til at se virkningerne af Muslimernes Fællesråd.

Derefter håber vi at disse forhåbentlige positive virkninger vil inspirere muslimer andre steder til et tilsvarende tiltag, da der mangler en organisering og lobbyisme omkring muslimerne hvis de vil få en stemme i den vestlige verden. Vel og mærke en stemme som vesten kan lytte positivt til.

torsdag, september 21, 2006

Umenneskeligheden i Dk

Efter at have læst om de umenneskelig forhold som bla au-pairs bliver udsat for i DK så kan der vel ikke være nogen tvivl om at i DK er der markant forskel mellem traditionelt set etniske danskere og dem der bliver kategoriseret som andenrangsborger!

Er der nogen der stadig påstår at DKs stramme udlændingelov ikke rammer uskyldige?
Er der nogen der stadig påstår at i DK bliver udlændinge behandlet godt?

Vi lader nedenstående artikel stå for sig selv. For den siger alt...
Nedenstående er æble-c æble-v fra politiken

Au pair-piger presset til prostitution

Ifølge krisecentre er au pair-piger nemme ofre for prostitution og udnyttelse.

I flere tilfælde er au pair-piger blevet krænket seksuelt af deres værtsfamilier eller endt i prostitution.

Det skriver 24timer i dag.

En række fattige au pair-piger bliver presset ud i prostitution eller udsat for seksuelt misbrug af deres danske værtsfamilie.

De tabubelagte udnyttelser af pigerne er kendt af både kvindekrisecentre, au pair-venskabsforeninger, prostitutionsrådgivninger og au pair-bureauer, skriver 24timer.

»Vi ser grelle ting, hvor pigerne bliver groft misbrugt. Det er grove seksuelle trakasserier. De kommer op i god tro og tror, at de skal være au pair, men ender så som husslaver,« siger Anne Mau, leder af Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Antallet tidoblet
De seneste ti år er antallet af au pair-piger tidoblet, med piger fra Østasien og Østeuropa som de største grupper.

Officielle dokumenter fra den filippinske kvindeforening Babaylan beskriver, hvordan pigerne kan ende i »tvungne ægteskaber og i værste tilfælde prostitution.«

Eller som au pair-bureauet Danest-Kulturs ejer, Mariina S. Andersen, fortæller:

»Vi er stødt på rumænske piger, der kommer som au pair. Da de ikke kunne tjene nok, fik de kontakt til nogle bagmænd og begyndte at prostituere sig.«

Frygter hjemsendelse
Trine Lund Jensen, leder af Reden – Stop kvindehandel, ser det som et stort problem, at pigerne ikke tør klage til myndighederne – af frygt for at miste deres opholdstilladelse:

»De står jo ikke i nogen stærk retssikkerhedsmæssig situation, fordi de smides ud, hvis opholdsgrundlaget ikke holder. Og det er svært at rejse en sag, fordi det er ord mod ord«, siger Trine Lund Jensen.

onsdag, september 20, 2006

På en uge...

Mavepusteren har været ude og rejse en uges tid og på samme tid når der at ske et militært kup i Thailand, en skudepisode på et college i Canada, Suri Cruise ser dagens (eller måske snarere mediernes) lys og også Japans nye prins, Jacques Girac udtaler at der skal dialog til mht. Irans evt. uranberigelse, Sverige har fået et regeringsskifte og så blev det endeligt slået fast i seneste udgave af TIME; Paris Hilton kan ikke synge...

Ovenstående er et resume af hvad mavepusteren lærte i løbet af én uge...

Hvad lærte du i samme periode?

mandag, september 11, 2006

FERIE

så tager mavepusteren på veltrængt ferie.
Nemlig en uges sol og sommer samt kulturelle indtryk!
Det kan man jo blive nødt til når sommeren stopper tidligt herhjemme.

Så derfor er der ingen indlæg på bloggen den næste uge! :)

sol-hilsen fra Allan og Kirle

lørdag, september 09, 2006

Ugens joke

Peter Skaarup, Dansk Folkepartis retsordfører udtaler sig til Politiken og viser en forbavsende selverkendelse :

»Det er fuldstændig vanvittigt og viser, at der i Danmark findes parallelsamfund, hvor man ikke forstår magtens tredeling«.

Herfra mavepusteren glæder vi os til at se hvordan denne selverkendelse om DFs åbenlyse vanvid vil ændre radikalt på deres politik.

Ikke alle...

Ikke alle racister er terrorister, men alle terrorister er racister. Efter at det belgiske politi har arresteret 17 nazister for planlægning af terrorangreb og planlægning af en voldelige revolution(!) fremstår denne sammenhæng klart.

De belgiske nazistiske terrorister havde fremskaffet våben, havde adgang til tanks(!) og havde allerede skrevet brevene hvor de tog ansvaret for terrorangreb.


De islamistiske og nazistisk terrorister har den fællesnævner at de begge mener at deres kultur/religion er resten af verdenen overlegen. Dette retfærdigører deres angreb på civilbefolkningen.

Det belgiske politis afsløring af de nazistiske terrorister, må desuden hamre en pæl igennem det typiske danske forsvar for partier som Dansk Folkepart og den "frie(læs:hadske) debattone". Belgien har således en ligeså rå tone som Danmark, og et stort nationalistisk parti ala DF. På trods af dette er mængden af nazister og nu også nazistiske terrorister foruroligende stor. Den rå tone har blot forbedret disses muligheder for at rekuttrere.

Terrorgrupper i Belgien

fredag, september 08, 2006

oh det kære sprog.

Hvis jeg og mange andre vil lave en demonstration, og sender en pressemeddelelse, så hedder det i nyhedsmedierne, at man varsler en demonstration.

Hvis det derimod er en iman fra Vollsmose, der vil demonstrere, så:
"Truer han med demonstration"
"Forudser han ballade"

Politiken.dk har skiftet mellem de to overskrifter i dag, for at beskrive det faktum at de anklagedes familier og en imam vil ud og benytte deres grundlovssikrede ret til at demonstrere.

herligt ikke sandt.

Mens vi venter..

..på at der sker noget der er værd at kommentere, kan man jo underholde sig med at se se det britiske ukulele-orkester opføre Nirvanas Smells like teen spirits.

Kan især godt lide fyren helt til venstre, der sidder og headbanger:o). Tryk på billedet og tag fem minutter fri fra arbejdet.

torsdag, september 07, 2006

At sætte folks retsgarantier ud af kraft

Der sker noget med folks retsikkerhed for tiden. Det er kommet krybende med de forskellige terrorpakker og nu ser vi det i fuldt flor.

Det første vi hørte i vollsmose-terrorsagen, var at 9 var blevet arresteret i Vollsmose, mistænkt for terror. Det næste var at PET havde overvåget dem i lang tid og at de tilsyneladende var ved at lave en bombe.

Så kom sagen for retten. De to blev løsladt. 2 sigtet. 7 tilbageholdt. Så kommer politikerne på banen.

Politiken: Hvordan vurderer du omfanget af sagen?

Fogh: »Det er en meget alvorlig sag. Den politimæssige efterforskning har ført til anholdelser, om det så er omfattende nok til at føre til domsfældning, er op til domstolene at afgøre. Så jeg kan ikke i dag bedømme sagens reelle omfang, men kun fastslå at den er alvorlig.

Politiken:Kun to er dømt - er sagen ved at smuldre?

»Det er politiets opgave at skride ind, hvis det føler, der er risiko for en alvorlig forbrydelse. For eksempel en terrorhandling. Og det skal vi ikke bebrejde politiet. Det var værre, hvis de greb ind for sent og ulykken nåede at ske«.

---
Lad os nu forestille at de anklagede er uskyldige, at PET har misset noget, og det hele var fordi de skulle på spejderlejr og lave sjove bomber ude i skoven. De bliver frikendt, efter en fair retsag.

Men..de vil jo stadig være skyldige i folks øjne!. For det var jo blot fordi politiet ikke kunne bevise at de var skyldige, men blev nødt til at gribe ind i god tid, ikke sandt. Åbenbart i så god tid at der ikke var beviser.

De er simpelthen blevet dømt på forhånd. Og det kunne være dig imorgen, der fik smadret din dør ind midt om natten og blev hevet i retten. Dømt skyldig før du fik åbnet kæften.

terrorretorik ala 1984

naivister og realister

Det er naivt at tro at den ophedede debat om udlændinge, indvandrer og muslimer ikke får konsekvenser.
Det er naivt at tro at den politiske elite konstant kan kritisere en etnisk minoritet uden at dette får konsekvenser.
Det er naivt at tro at hvis man sætter flere kameraer op, har det nogensom helst effekt på mængden af terrorangreb i Danmark.
Det er naivt at tro at hvis man giver politi og stat mere magt over individet, giver det mindre kriminalitet og terror.
Det er naivt at tro at man kan begynde at forskelsbehandle efter etnicitet og tro at dette ikke får konsekvenser.

Der er realistisk at tro at højrefløjens forsøg på at udnytte udlændingepolitikken til at vinde magten, kommer til at forkrøble det politiske klima i Danmark i mange år.

Det er realistisk at tro at hetzen mod muslimer i Danmark kommer til at ødelægge livet for mange muslimer. De kan ikke få arbejde, de kan ikke gå i byen, de bliver spyttet på på gaden og de kan se dem selv og deres religion blive svinet til i nyhedsmedierne hver dag.

Det er realistisk at tro at der en dag kommer et terrorangreb i Danmark. Dette vil realistisk set medføre streng overvågning af alle offentlige pladser. Birthe Rønn Hornbech vil blive kaldt en islamist og der vil komme krav om tvangsregistrering af muslimer. Krav om særregler i busser og tog for mørklødede. Krav om at muslimer skal fratages deres menneskerettigheder.

Det er realistisk at tro at hvis disse regler bliver gennemført vil der udbryde sociale opstande ud rundt om i landet. Ikke alene muslimer, men forhåbentlig også danske borgerrettighedsforkæmpere, vil gå på gaden og demonstrere. De nye strenge regler vil medføre at politiet bliver tvunget til at slå hårdt ned på disse.

Det er realistisk at tro at hvis den nuværende regering og dets støtteparti fortsætter ud med at sprede folket i stedet for at samle det går det galt. Det er realistisk at tro at den frygt som regeringen og dets støtteparti prøver at fremelske for at bevare dets magt, en dag kommer til
at ødelægge det vi i dag kalder Danmark.

Hvad er du? Realist eller naivist?

onsdag, september 06, 2006

valgløfte på valgløfte..

ja endnu engang viser det sig at Anders Fogh og VK regeringen har svigtet et valgløfte. Her blev der under valgkampen lovet 2 mia til børneinstitutionerne for at forhindre folk i at stemme længeret til venstre. Men det var løgn og latin. Tværtimod er der skåret en milliard på området. Selv de borgerlige borgmestre rundt omkring i landet tager sig til hovedet.

Utroligt at åbenbart kun er socialdemokratisk ledede regeringer der bliver punk´et for at overholde deres valgløfter. Anders Fogh slipper afsted med at overholde skattestoppet og en slat penge til sygehusene(som er ved at blive skåret igen).

Derefter er alle løfter glemt og pengene bliver istedet brugt på opsparing til hvad der sikkert bliver en skattelettelse til AP-Møller og dennes venner.

herligt

det multietniske er en succes!

Det ved man hvis man fx bor i et område som Vollsmose i Odense, Mjølnerparken i København og Gellerupparken i Århus. Statens Byggeforsknings Instituts nye undersøgelser viser at folks negative syn på disse steder mere bygger på fordomme end reelle problemer. Således ændrer folk syn på stedet når de flytter ind i ghettoerne. De bliver simpelthen positivt overraskede over hvor godt stederne fungerer, med den blandede befolkningssammensætning og hvor venlige folk er.

Det eneste problem folk har med stedet er..ja rigtigt gættet, stedets omdømme.

Integration er et spørgsmål om mod.

link til historien

tirsdag, september 05, 2006

Det tog..

1 time og 58 minutter, fra anholdelserne til DF udnyttede sagen.

Peter Skaarup mener at vi skal fjerne borgerrettighederne i lyset af de anholdelser, der netop påviser at systemet virker som det er nu.
Men næh nej, alle danskere skal videoovervåges på åbne pladser og private boligområder skal også videoovervåges. Så skal vi alle sammen nok føle os meget tryggere.

Det er ulækkert, men ikke usædvanligt at DF på denne måde udnytter terrorsager til at fremme deres egen sag. Personligt vil jeg føle mig en del mindre tryg hvis Peter Skaarup skal sidde og overvåge mine bevægelser.

link til DFs angreb på borgerrettighederne


ps. er der nogle der kender en borgerrettighedsforening i Danmark, man kan henvende sig til?

Nyt midlertidigt stop for anonyme kommentarer...

Fordi vi er trætte af at skulle slette og slette og slette...

Opfør jer ordentligt eller også må I ikke lege med mere...

Nyt fra Vollsmose

PET kører med klatten. Samtidigt med at de arresterede folk i Vollsmose beroligede de det muslimske miljø.

»Vi fik forklaret, at det drejede sig om en skarpt afgrænset aktion mod en helt bestemt gruppe, og det ikke var en bred aktion mod det muslimske miljø. Og det lykkedes til fulde at få disse nøglepersoners forståelse for operationens gennemførelse,« siger Troels Ørting Jørgensen.

Med det betændte politiske klima i Danmark er den slags desværre nødvendigt, så hatten af for PETs håndtering, sofar.

Det ser ud til at der både er etniske danskere og folk med udenlandsk baggrund involverede i sagen.

link til flere nyheder

Ni anholdt for planlægning af terror i Danmark

Ved aktion i Vollsmoseområdet i Odense anholdt politiet natten til tirsdag ni personer, der er mistænkt for at planlægge terror, oplyser PET.

læs mere her.


Hvor længe mod der går før Pia Kjærsgaard og Langballe griber bolden?

sveriges watergate

Vores kære broderland har nu fået sit eget Watergate. En kæmpeskandale er ved at udvikle sig i Sverige hvor en ansat hos Folkpartiets ungdon har tillusket sig adgang til socialdemokraternes valgforum på internettet.
Partiet påstår det er en enkeltperson der er skyld i fadæsen, men som diverse gennemgange har påvist, har de liberale i valgkampen været påfaldende gode til at komme med detaljerede mod-udspil, få timer efter at socialdemokraterne har forsøgt at overraske modstanderne.

Hvis sagen viser sig at være sand, er det undergravende for hele det svenske demokrati, og efter min mening må det nuværende valg erklæres for ugyldigt. Når den svenske højrefløj nu påstår at socialdemokraterne udnytter situationenen er grinagtigt. Folkpartiet har fortjent den største røvfuld og skal sendes ned bagerst i klassen for valgfusk af værste skuffe.

link til skandalen

mandag, september 04, 2006

apropos..

..krisen mellem libanon og israel

søndag, september 03, 2006

Uansvarlige og racistiske forældre.

Dansk Folkeparti-generationen af forældre er nu begyndt at røre på sig og tage børnene som gidsler. Det skete først ved foreslaget om apartheid på Ny Vesterbro skole, og nu også i Århus. Her er det to skoler der skal ligges sammen, og det vil forældrene i den ene skole(Engdalskolen) ikke. Ikke fordi der så bliver længere til skole, eller fordi de foretrækker en lille skole. Nej det ville man kunne forstå. Men fordi der er en overvægt af de såkaldte "tosprogede" på den ene skole(Sødalsskolen).

Så nu er der pustet til den indre svine hund i århus og visse forældre har startet en kampagne/hetz rettet mod Sødalskolen. Der er lavet t-shirt hvor man nedrakker Sødalskolen, diverse stormøder osv. Børnene er naturligvis blevet draget ind i striden og det har gjort de racistiske motiver hos visse forældre pinligt tydelige.
citat fra historien i politiken:
Tilbage på Sødalskolen har det ikke været sjovt at opleve modstanden mod en skolesammenlægning, fortæller lærer Niels Birkebæk Møller.

Han er bekymret for, hvad den ophidsede tone gør ved børnene.

En af Sødalskolens lærere var ved et tilfælde med i den bybus, som bragte elever fra Engdalskolen til en demonstration ved Rådhuset imod sammenlægningen. Da bussen passerede den udskældte skole, lod nogle af de ældre børn, som om de skulle brække sig.

»Jeg kan frygte, at en generation præget af intolerance og mangel på respekt allerede er grundlagt. Uanset om en sammenlægning gennemføres eller ej, skal børnene og forældrene leve side om side og vil mødes i den lokale idrætsforening, i City Vest osv. Så den gode tone skal genoprettes«, mener han.

Trist at vi i et velfærds- og overflodssamfund skal se scener der hører hjemme i 60ernes sydstater, ikke i Århus 2006.

link til den triste historie

fredag, september 01, 2006

hold nu bare jeres mund..

det er klassisk. De populistiske medlemmer af folketinget har ikke forstået, eller gider ikke det der med magtens tredeling. I samme øjeblik Tvind-dommen var afsagt stod folk som Peter Skaarup(DF) og Tom Benke(K) på nakken af hinanden for at kommentere den.

Men når der stadig er appelmuligheder skal politikerne holde deres kæft. Så simpelt er det, og folketingets formand er også ude med riven.

Men som alle ved det er Peter Skaarup m.fl. fuldstændigt lige glad med magtens tredeling, og ville have det bedre hvis det var dem der var anklager, dommer og lovgivere. Men sådan virker det ikke. Tag jer sammen.

link til mejdahls skideballe

hvor kommer I fra?
Efterhånden som mavepusterens besøgsrate er steget er det blevet sjovere og sidde og stirre sig blind på statistiskkerne bag siden. Således har jeg nu via Google Analylitcs fundet ud af at de fleste besøgende kommer fra polit-blog og google. Der kan man bare se. Desuden har en side ved navn far-mor.dk linket til mig, af mystiske og uransagelige årsager.


Af andre interessante detaljer kan man nævne at der tilsyneladende en fast læser fra Nuuk i Grønland, samt at folk fra Århus vrimler til siden. Syret.

Donnesbury, igen igen..

Er Bush selvudnævnt konge af USA? I de sidste dages Doonesbury er Præsiden George Bush jr. blevet hudflettet for hans konstante overtrædelser af præsidentembedets beføjelser.