fredag, september 29, 2006

Hizb-ut-tahirs ytringsfrihed angrebet, Jyllands Posten til forsvar

Ser ud til at Krarups politianmeldelse af flere navngivne Hizb-ut-tahir medlemmer, for at opfordret til terror, har fået Jyllands Posten op af stolen - især fordi ideen bliver støttet af Politiken:
I lederen forsvares hizb-ut-tahir-medlemmernes ytringsfrihed:

Leder: Kollaps på Politiken
NOGET TYDER på, at det er rablet fuldstændigt for ledelsen på dagbladet Politiken.

Avisen, der kalder sig organet for den højeste oplysning, og som under tidligere ledelser har oparbejdet en lang og stolt tradition som vogter af det frie ord, har sat sig i spidsen for en kampagne for det modsatte: knægtelse af det frie ord.

Bladets ansvarhavende chefredaktør bedyrer ganske vist, at han ikke deltager direkte i aktionen ved at skrive under på en politianmeldelse mod navngivne muslimer, men indrømmer, at han har en forhåndsaftale med den officielle initiativtager om at stille spalteplads til rådighed.

Initiativtageren, den tidligere formand for det rabiate Den danske forening, Søren Krarup, har sendt en opfordring til, hvad han betegner som 70 borgerlige kulturpersonligheder om at skrive under på en politianmeldelse mod en række politikere fra Hizb-ut-tahir. For en dels vedkommende er det nok en tilsnigelse at kalde dem kulturpersonligheder, men lad nu det ligge.

Det er i sig selv dybt forargeligt at foranstalte en kollektiv politianmeldelse mod navngivne Hizb-ut.tahir-medlemmer, der tillader sig at bruge deres ytringsfrihed til at deltage i den offentlige debat.

Når man ser på sammenfaldet af involverede personer, er den tanke nærliggende, at initiativet kan være udgået fra dagbladet Politiken selv eller i hvert fald udtænkt i nært samarbejde med den officielle initiativtager.

At et dagblad deltager i en aktion, hvis mål er at fratage en række Hizb-ut-tahir-medlemmer, deres frihed til at føre politisk debat, vidner om et åndeligt sammenbrud i bladets øverste ledelse.

(..)


Åstedet for uvæsenet er ifølge Politiken og Ole Krarup Hizb-ut-tahir og dets ledere, som tillader sig at deltage i den offentlige debat med holdninger, som er Politiken imod.

Hvis dette groteske initiativ kunne føre til, at Folketinget indså den såkaldte terrorparagrafs umulighed og afskaffede den, ville et godt formål i det mindste være opnået.

Det er nok ikke det, der er hensigten. Alene det, at en bladledelse, der er ansat til at forvalte og beskytte det frie ord, overhovedet kan få den tanke at deltage i et anslag mod Hizb-ut-tahir-medlemmers ytringsfrihed, vidner om, at intellektet ikke fungerer optimalt.

....
zzzzz
Allan, Allan - vågn op..du drømmer...i virkeligheden forsvarer Jyllands Posten jo naturligvis kun den ekstreme højrefløjs ytringsfrihed..

godmorgen med et økseskaft