tirsdag, september 26, 2006

over stregen..

Ja Jyllands Posten er fremmedfjendsk og racistisk.
Ikke alene har avisen ansæt en del skribenter der ofte går langt over grænsen når det gælder muslimer, den tillader også store mængder af fremmedfjendske læserbreve i debatsektion.

Også lederspalten er ofte fremmedfjendsk, dog med en tendens til at benytte retoriske kneb istedet for direkte tilsvining. Således også i den kronik jeg faldt over:

Leder: Vor tids jøderI DEN MEST afsporede del af indvandrerdebatten er muslimerne blevet betegnet som »vor tids jøder.« Senest i forbindelse med udgivelsen af Kirsten Thorups bog, "Førkrigstid", der omhandler jødernes plads i samfundsdebatten før Anden Verdenskrig, har en række debattører draget sammenligning mellem jødernes position i årene før Anden Verdenskrig og muslimernes position i dag.

Sammenligningen er syg og udtryk for infam manipulation.

Vor tids jøder er - jøder, og ikke noget som helst andet eller nogen som helst andre.

Sammenligner man imidlertid jødernes position nu og før, viser der sig uhyggelige sammenfald.

I 1930'ernes Europa huserede nazistiske og fascistiske bøller, som terroriserede jøderne. De officielle samfundsinstitutioner tog afstand fra volden, men understøttede den afstumpede ideologi, der lå bag.

Parallellen til vor tid er skræmmende. Jøder har aldrig gjort noget stort væsen af at skilte med deres religion eller herkomst. Tværtimod har de dengang som nu assimileret sig i samfundene og dyrket deres religion sammen og i stilfærdighed.

Ikke desto mindre kan Mosaisk Troessamfund nu ifølge B.T. berette, at der sker et stigende antal overfald og chikanerier mod danske jøder.

Overfaldsbanderne er islamistiske bøller, der åbenbart finder det passende at indføre mellemøstlige omgangsformer og banke, overfalde og håne jøder, når de ser dem.

Den slags skal vi selvfølgelig ikke finde os i, for vi har politiet til at sørge for lov og orden. I princippet altså. I virkelighedens verden advares jøder mod at bevæge sig ind i muslimske ghettoer og i hvert fald ikke at bære jødisk hovedbeklædning eller davidsstjerne, hvis de alligevel gør det.

Bliver en jøde overfaldet på grund af synlige jødiske symboler, har han selv været ude om det, må man forstå.

Det officielle Danmark accepterer på det skammeligste, at jødiske forældre advares mod at lade deres børn gå i skole i kvarterer, hvor muslimer er i flertal.

Politiets hjælp kan jøderne ikke regne med, for selv politiet afstår i vid udstrækning fra at bevæge sig ind i muslimsk dominerede områder - for ikke at provokere, som det hedder.

At politiets blotte tilstedeværelse i et boligkvarter i sig selv kan opfattes som en provokation, er absurd, men ikke desto mindre en realitet.

Mens jøder generes af bøllerne, har muslimerne større succes med at give den i rollen som forfulgte uskyldigheder. Mens højtråbende yngre muslimske kvinder taler om krænkelse af deres religion, når de bliver belært om beklædningsreglementer på danske arbejdspladser, overfalder muslimske bøller jøder, fordi de bærer jødisk hovedbeklædning.

Danmark tier. De kunne jo bare lade være med at provokere. Deri ligger den uhyggelige kobling til »den tids jøder.«

Når nu Politiets Efterretningstjeneste som bebudet indleder et tæt samarbejde med imamer om at bekæmpe radikalisering og terrortendenser blandt unge muslimer, kunne man måske ved samme lejlighed lade en bemærkning falde om, at det her i landet ikke er god stil at overfalde og genere jøder.

Man må nærme sig emnet forsigtigt for ikke at provokere, for ve den politiembedsmand, der tillader sig at antyde, at det er muslimer, der står bag overfald og chikane. Islam er jo nemlig fredens og fordragelighedens religion, må vi forstå.

Foreløbigt venter vi på, at freden og fordrageligheden slår igennem - også over for jøderne i Danmark.

---

Denne kronik er så løgnagtig og manipulerende at det gør helt ondt. Ganske enkelt fremmedfjendsk og særdeles islamofobisk
.
Lad mig tage et par punkter op, hvor kæden hopper af:
Overfaldsbanderne er islamistiske bøller, der åbenbart finder det passende at indføre mellemøstlige omgangsformer og banke, overfalde og håne jøder, når de ser dem.

Sikke noget hø. Hvor dælen ved Jyllands Pesten det fra?

- Hvilke beviser er der på at det er "islamistiske bøller" der laver overfaldene?
Ingen. Det er noget JP finder på. Min teori er at der også efterhånden er så meget gang i nazisternes kedler at de også tæsker løs på jøderne. Og hvorfra ved Jyllands Posten at de er islamister?!? De kunne jo også bare være fremmedhadere!?!

- Er man nu islamist hvis man er jødehader? (i så fald havde Danmark under og før 2. verdenskrig en del islamister boende)

- Er den mellemøstlige omgangsform at banke, overfalde og håne jøder? Det var da en generalisering og fjendskab over for fremmede der vil frem.

Mens jøder generes af bøllerne, har muslimerne større succes med at give den i rollen som forfulgte uskyldigheder. Mens højtråbende yngre muslimske kvinder taler om krænkelse af deres religion, når de bliver belært om beklædningsreglementer på danske arbejdspladser, overfalder muslimske bøller jøder, fordi de bærer jødisk hovedbeklædning.


Aha..så det er en sammensværgelse? De yngre muslimske kvinder skal holder deres mund med at de bliver diskrimineret fordi de har samme etnicitet som de (islamistiske?) muslimske bøller?!?

Islam er jo nemlig fredens og fordragelighedens religion, må vi forstå.
Foreløbigt venter vi på, at freden og fordrageligheden slår igennem - også over for jøderne i Danmark.


Åh den søde danske sarkasme. Så det Jyllands Posten vil frem til er at Islam er en voldsreligion? Jamen hvorfor dog ikke komme lige frem med det, istedet for det her.

Sig det dog, kære JP. Hvad mener I egentlig om Islam? Er det en voldelig religion? Er det sammenligneligt med nazismen som I "diskret" hentyder i ovenstående?

Er I enige med de idioter og racister der huserer i spalterne der mener at Islam er en middelalderlig religion der skal forbydes, og at alle muslimer er voldelige og skal smides ud??

Tydeligvis. Utroligt at de fremmedfjendske elementer i Danmark og Jyllands Posten ikke kan se at man ikke forhindrer overgreb på en minoritet(jøderne) ved at lave racistisk propaganda mod en anden(muslimerne).

Føj for satan!