torsdag, september 07, 2006

At sætte folks retsgarantier ud af kraft

Der sker noget med folks retsikkerhed for tiden. Det er kommet krybende med de forskellige terrorpakker og nu ser vi det i fuldt flor.

Det første vi hørte i vollsmose-terrorsagen, var at 9 var blevet arresteret i Vollsmose, mistænkt for terror. Det næste var at PET havde overvåget dem i lang tid og at de tilsyneladende var ved at lave en bombe.

Så kom sagen for retten. De to blev løsladt. 2 sigtet. 7 tilbageholdt. Så kommer politikerne på banen.

Politiken: Hvordan vurderer du omfanget af sagen?

Fogh: »Det er en meget alvorlig sag. Den politimæssige efterforskning har ført til anholdelser, om det så er omfattende nok til at føre til domsfældning, er op til domstolene at afgøre. Så jeg kan ikke i dag bedømme sagens reelle omfang, men kun fastslå at den er alvorlig.

Politiken:Kun to er dømt - er sagen ved at smuldre?

»Det er politiets opgave at skride ind, hvis det føler, der er risiko for en alvorlig forbrydelse. For eksempel en terrorhandling. Og det skal vi ikke bebrejde politiet. Det var værre, hvis de greb ind for sent og ulykken nåede at ske«.

---
Lad os nu forestille at de anklagede er uskyldige, at PET har misset noget, og det hele var fordi de skulle på spejderlejr og lave sjove bomber ude i skoven. De bliver frikendt, efter en fair retsag.

Men..de vil jo stadig være skyldige i folks øjne!. For det var jo blot fordi politiet ikke kunne bevise at de var skyldige, men blev nødt til at gribe ind i god tid, ikke sandt. Åbenbart i så god tid at der ikke var beviser.

De er simpelthen blevet dømt på forhånd. Og det kunne være dig imorgen, der fik smadret din dør ind midt om natten og blev hevet i retten. Dømt skyldig før du fik åbnet kæften.

terrorretorik ala 1984