torsdag, september 07, 2006

naivister og realister

Det er naivt at tro at den ophedede debat om udlændinge, indvandrer og muslimer ikke får konsekvenser.
Det er naivt at tro at den politiske elite konstant kan kritisere en etnisk minoritet uden at dette får konsekvenser.
Det er naivt at tro at hvis man sætter flere kameraer op, har det nogensom helst effekt på mængden af terrorangreb i Danmark.
Det er naivt at tro at hvis man giver politi og stat mere magt over individet, giver det mindre kriminalitet og terror.
Det er naivt at tro at man kan begynde at forskelsbehandle efter etnicitet og tro at dette ikke får konsekvenser.

Der er realistisk at tro at højrefløjens forsøg på at udnytte udlændingepolitikken til at vinde magten, kommer til at forkrøble det politiske klima i Danmark i mange år.

Det er realistisk at tro at hetzen mod muslimer i Danmark kommer til at ødelægge livet for mange muslimer. De kan ikke få arbejde, de kan ikke gå i byen, de bliver spyttet på på gaden og de kan se dem selv og deres religion blive svinet til i nyhedsmedierne hver dag.

Det er realistisk at tro at der en dag kommer et terrorangreb i Danmark. Dette vil realistisk set medføre streng overvågning af alle offentlige pladser. Birthe Rønn Hornbech vil blive kaldt en islamist og der vil komme krav om tvangsregistrering af muslimer. Krav om særregler i busser og tog for mørklødede. Krav om at muslimer skal fratages deres menneskerettigheder.

Det er realistisk at tro at hvis disse regler bliver gennemført vil der udbryde sociale opstande ud rundt om i landet. Ikke alene muslimer, men forhåbentlig også danske borgerrettighedsforkæmpere, vil gå på gaden og demonstrere. De nye strenge regler vil medføre at politiet bliver tvunget til at slå hårdt ned på disse.

Det er realistisk at tro at hvis den nuværende regering og dets støtteparti fortsætter ud med at sprede folket i stedet for at samle det går det galt. Det er realistisk at tro at den frygt som regeringen og dets støtteparti prøver at fremelske for at bevare dets magt, en dag kommer til
at ødelægge det vi i dag kalder Danmark.

Hvad er du? Realist eller naivist?