lørdag, december 31, 2005

nytår =

snydtår? Ser ud til det efter lang tids kaos bliver videomarathon i år...

tirsdag, december 27, 2005

hvem har skylden?

tanke..
De venstreorienterede mener hele skylden ligger hos de højreorienterede. De højreorienterede mener hele skylden ligger på de fattige. De fattige mener hele skylden ligger på muslimerne. Muslimerne mener hele skylden ligger den vestlige verden. Den vestlige verden mener hele skylden ligger ...ja hvor?

mandag, december 26, 2005

sne..

så hvidt..over det hele...kønt at se på, når man sidder indenfor...koldt og ubehageligt efter at man har været mere end fem minutter ude...brrr...og jeg har aldrig været en stor fan af at være ude i sneen. Selv da jeg var helt lille sad jeg indenfor og skuttede mig. Jeg er født inder. Eller afrikaner. brrr...

at have en blog..

kan være en hektisk ting. Især efter at jeg har fået tæller på siden, så jeg nu kan se hvor mange mennesker der kommer, er det ligesom det har været et pres på mine skuldre. Der skal flere, længere, mere udfordrende posteringer på, for at skaffe læsere, siger mit ubevidste jeg.

Dette vil jeg forsøge at lægge fra mig. Jeg skriver denne blog for at komme af med nogle af de ting, som jeg ellers ville læsse i hovedet på folk der ikke gider høre på det. Så der kommer noget på bloggen når jeg falder over noget irriterende eller spændende, og ellers vil her være tomhed, eller små personlige kommentarer til hverdagen.

søndag, december 25, 2005

Statsministeren siger..

at det går fremragende i Danmark. Økonomien er fin, det hele kører på skinner...

dvs. hvis man altså ikke er fattig...eller flygtning...eller indvandrer...eller har en forkert hudfarve...eller....

det går ret skidt herr fjogh!

link til jubeloptimismen

av av av...

det er den skide ris ala mande..pyh....

Mens jeg sad og surfede og slog mave, faldt jeg over en fed side. Det er simpelthen en online tekstbehandlingsprogram. Fedt, lækkert design, hurtigt nok, og det gør det meget nemmere at dele dokumenter med andre.

link til www.writely.com

lørdag, december 24, 2005

årh så lad gå da...

GLÆDELIG JUL!

fredag, december 23, 2005

mit allerstørste juleønske er.

at pia k får ret, når hun ønsker de konservative ud af regeringen. Lidt krise i VKO samarbejdet ville varme her i den kolde juletid :o)
link til politikens historie

onsdag, december 21, 2005

Glædelig..

..hvad? Måske skulle man begynde at sige glædelig feriedage, i stedet for glædelig jul? Så kan alle ateisterne, jøderne, budhisterne, muslimerne også være her i samfundet. Så slipper de for at smile høfligt mens en religion som de ikke har noget med at gøre, hives ned over hovedet på dem.
Måske er det på tide at tage det endelige opgør med kristendommen her i Danmark? Dette kan helt sikkert retfærdiggøres når man observerer danske kristne præster såsom Søren Krarup og hr. Langballe give deres version af bl.a. begrebet "næstekærlighed".

link til den amerikanske version
link til analyse af Søren Krarups "næstekærlighed"

tirsdag, december 20, 2005

når terroristerne vinder..

det er når vi sælger ud af vores friheder, til bekæmpelse af en skyggemodstander. Det er når alt bliver overvåget og kontrolleret, mens bomberne stadig springer om hovedet på os. Det er når vi er blevet til det vi prøver at bekæmpe.
Tegnene er der. I London blev en kvinde arresteret og trukket væk af 14 betjente for senere, at få en bøde og betinget fængsel. Hvad var denne kvindes forbrydelse? Hun havde læst de 97 døde britiske soldater op offentligt(!)

Hvis dette var sket i et muslimsk land, skulle du se alle vestlige regeringer tage afstand fra det hele. Nu...stilhed

link til historien på dr.dk

tillykke!

Så blev vi 1 milliard internet brugere. Internetbruger nr. 1. milliard var (statistisk set) en 24 årig kvinde fra Shanghai. Og ja, der er nu flere asiatere på nettet(36%)end i Europa(24%) eller Nordamerika(23%).
Flere statistikker

søndag, december 18, 2005

åh de små mennesker..!

Apropos sidste post, så lige et surt opstød over en speciel gruppe mennesker der skaber et utal af problemer her i juledagene. Det er de mænd der føler de har ret til uindskrænket magt i hjemmet, og når de så kommer ud og møder andre, ja så bliver de sure. De bliver sure over enhver form for selvstændig tænkning, over folk der har ideer. De er sure over kvinder der siger fra, og folk der ikke gider se fodbold og håndbold.
De siger deres mening højt, og sidder og fryder sig, mens resten af selvskabet sidder og krummer tæer. Engang imellem er der en der protestere, en der vil forsvare en anden holdning, og så bliver de rigtig ondskabsfulde.
Som oftest bliver de taget i forsvar af døtre eller mødre, det er jo trods alt den nære familie, men det kan jeg ikke bruge til noget. Fuck dem.

lørdag, december 17, 2005

den indre svinehund

Imorges faldt over en leder i Berlingske Tidende i dag, hvor Dansk Folkeparti og dets indflydelse på regeringen blev diskuteret. Konklusionen var klar, vi skal være glad for at DF eksisterer, det kunne være meget være, vi kunne have en Front National som i Frankrig, eller et anden udemokratiske eller facistisk parti. Desuden er Venstre og de Konservative altid gode til at sige fra, når DF kom med racistiske kommentarer, så det er bare fino.

Jeg var ikke helt overbevist, men med lederen i tankerne tog jeg ned på Fisketorvet her i København for at hente de sidste julegaver. Der var proppet, så det var svært at komme frem. Foran mig stod et blond ægtepar, fyren var stor og skallet og de havde to børn i barnevogn. Foran dem stod en mørk kvinde med tørklæde og ligeså mange børn i barnevogn. Ingen kunne komme nogen vegne. Til sidst bliver det for meget for den skallede far, og han udbryder højt og forarget:"Ja vi kan jo ligeså godt vænne os til det, de indvandrer tror sgu de ejer det hele!".
Jeg kiggede mig omkring, ingen kommenterede det, alle havde travlt med deres eget.
Lidt senere stod det blonde par foran min kæreste og jeg, og jeg udbrød. "Det var da utroligt, de danskere, de tror sgu de ejer det hele!", og gik forbi. Jeg nåede lige at høre skaldepanden sige "Spasser", inden vi nåede ud i den friske luft.

Nej, Berlingske Tidende, jeg tror ikke vi er heldige sluppet med DF, jeg tror vi har fået den værste af alle verdener! Nemlig en langsom legitimering af racistiske udtalelser og indirekte diskriminering af folk fra andre lande. Dansk Folkeparti er indtil videre et lovligt parti, ganske vist, men det går også ind for at afskaffe racismeparagrafen, dvs. de vil have retten til at forhåne folk af anden hudfarve og religion. De vil kun had til det fremmede, og da enhver befolkning har et potentiel etnisk udrensning i generne, ja så kan jeg kun sige fra, og råbe op inden det bliver alt, alt for sent.

Håber du gør det samme.

Link til lederen i berlinske tidende, det virker dog kun d. 17 dec

trend..

først kom en masse blogs, så kom jeg..og nu har europarådet så lavet en sviende kritik af racismen og xenofobien i det danske samfund.

»Der noteres et lag af intolerance i det danske samfund, bl.a. på den politiske arena såvel som i visse medier«, hedder det i resolutionen.
duh! læs Jyllandsposten bare en enkelt dag og man får en dårlig smag i munden.

link til artikel i politiken

fredag, december 16, 2005

I dag..

blev en flygtning med opholdstilladelse nægtet statsborgerskab og stemmeret i Danmark, fordi han var blevet tortureret. Og en pensionist fravalgte, med kommunens velsignelse en hjemmehjælper fordi denne var muslim.

Men hey, der er snart julegaver...

torsdag, december 15, 2005

12 forfattere siger fra

DET ER PÅ TIDE, VI SIGER FRA
Politiken, 15. december 2005

Udtalelse vedrørende etnisk diskrimination i Danmark.

I de senere år er der foregået en åbenlys diskriminering af de etniske mindretal i Danmark både i sprogbrug og i lovgivning,
senest vil man nægte statsborgerskab til ikke-danskkyndige torturofre, en uhyrlighed, der savner sidestykke i nyere dansk
retshistorie.

Vores medborgere med muslimsk kultur- og trosbaggrund - mange af dem danske statsborgere som vi selv og mange højtuddannede
og velintegrerede - bliver over én kam udsat for forhånelser af deres religion og kultur, nedværdigende og diskriminerende
omtale og usande kollektive generaliseringer. Selv Folketingets talerstol bliver benyttet i dette øjemed, og endog ministre
udviser en ikke før set intolerance over for de etniske minoriteter i landet.

Når Dansk Folkeparti med regeringspartierne som garanter og ikke mindst som aktivt lovgivende medspillere udpeger en
befolkningsgruppe med en anderledes fremtoning, dvs. indvandrere og flygtninge, som syndebukke, krænkes medmennesket i os
alle. Vi glemmer, hvem vi er, og den rolle, vi som danskere tidligere i historien har spillet, som hjælpere og beskyttere af
de svage og forfulgte. Vi tvinges til at se et etnisk mindretal udelukkende som en anonym, ansigtsløs gruppe og ikke som
mennesker, dvs. som vidt forskellige individer med vidt forskellig oprindelse og personlighed, med hver sin særlige
livshistorie og tolkning af tilværelsen. Individet viskes ud, tilbage står den fordomsfulde kliché.

Vi er i risiko for ikke længere at betragte vores muslimske medborgere som mennesker på godt og ondt som os selv. I stedet er
der i det politiske liv og i medierne en tendens til udelukkende at se på dem som kriminelle, samfundsskadelige elementer og
som potentielle voldtægtsforbrydere eller sociale klienter. Fremtrædende højrefløjspolitikere hæfter uvilkårligt i
offentligheden mærkater på vores muslimske medborgere som 'pest', 'baciller', 'kræftknuder', 'der venter på at blive mange
nok til at slå os ihjel'. Vi kender denne retorik fra historien, senest fra Balkan, hvor den var en bebuder af de kun alt for
velkendte etniske udrensninger. Der er tale om en glidebane af moderat racisme, der allerede i flere henseender er slået over
i diskrimination og dobbeltlovgivning baseret på et: 'dem' og 'os'. En regel for 'os', en anden for 'dem'.

Regeringen har med sit medløb over for de anti-etniske tendenser et klart ansvar for atmosfæren af stigende intolerance over
for landets etniske minoriteter, det gælder også i en vis målestok dele af den politiske opposition samt medierne, der ofte
ukritisk viderebringer fremmed-fjendtlige synspunkter. Af samme grund angiver en stor gruppe af indvandrere og flygtninge
tonen blandt danske politikere og i medierne som en hovedårsag til, at de ikke føler sig anerkendt, men derimod udelukket i
landet.

Netop den menneskelige og sociale anerkendelse, der er så afgørende for en vellykket integration, har det politiske og
officielle Danmark ikke i praksis villet give de etniske minoriteter. Af samme grund er risikoen for en udpining af indholdet
af retssamfundet og demokratiet nærliggende med dets fundament af lighed for loven og mindretalsbeskyttelse.

Uden en reel social anerkendelse både i dagligdag, arbejdsliv og i det politiske liv af de etniske minoriteter og deres store
menneskelige ressourcer vil en større del af ungdomsgenerationen blandt de etniske minoriteter udvikle sig til en restgruppe,
som vil blive fanget i en ond cirkel af udstødelse og modstand, som man netop har set det i mange franske byers forstæder.
Uden reel social anerkendelse fra det danske samfunds side vil risikoen for ekstreme tankemåders indpas og fundamentalistisk
påvirkning kun være stigende.

Der er sket et afgørende skift i Danmarks internationale omdømme. Vi er ikke længere noget godt eksempel til efterfølgelse
for spirende demokratier rundt om i verden, heller ikke de lande, der står i kø for at blive optaget i EU kan længere tage
ved lære af os, hvis de ønsker at leve op til de europæiske standarder for demokrati og menneskerettigheder.

I stedet for helhjertet og effektivt at tage fat om de store sociale og samfundsmæssige problemer, der på grund af årtiers
forsømmelser er opstået som følge af den fejlslagne integration, udråbes indvandrere og flygtninge som roden til alt ondt. I
stedet for at afdramatisere og analysere problemerne og søge saglige, praktiske og overskuelige løsninger, fremhæves selv små
konflikter på hysterisk vis som uoverskuelige, ja, så kulturelt og religiøst betingede, at de kategoriseres som uløselige.
I 'danskhedens' navn har vi skridt for skridt vænnet os til, at vi udviser vore mest udsatte medmennesker, skønt der består
en begrundet mistanke om, at de vil blive forfulgt, udsat for tortur eller simpelthen forsvinde sporløst i deres hjemlande.

Med lovgivningen som våben splitter vi familier ad, skiller forældre fra børn, mænd fra hustruer og sender politisk forfulgte
i armene på deres forfølgere. En fremfærd, der i sin administrative, rationelle umenneskelighed har mindelser om den
behandling, de tyske jøder blev udsat for, når de af det danske justitsministerium blev sendt tilbage til det nazistiske
Tyskland i 1930'erne.

Vi er inde i en farlig tilvænningsproces, der gør os døve og blinde over for skreddet i vore værdier. Dagligt optrappes
retorikken, dagligt vokser doserne af aggressivitet i politik og medier, men vi hører det ikke mere, ser ikke uretten, for
vores målestok for demokratisk anstændighed synes at være gået tabt.

Vi tror på det danske demokrati, på dets levedygtighed og fundamentale sundhed. Vores historie er rig på umistelige moralske
værdier, som også bør lede os, når vi i fremtiden forsøger at navigere os frem i en verden, der ikke længere er så
overskuelig, som den var engang. Derfor må vi også spørge os selv og hinanden, om det moralske skred, der er sket her i
landet, og den afmontering af vores humanistiske samfundsmodel, der i de senere år er igangsat af et snævert
folketingsflertal, skal have lov at fortsætte: Er dét virkelig det Danmark, vi ønsker at leve i?

Vi lever et privilegeret liv, men følger der ikke også forpligtelser med privilegierne? Er der ingen grænser for, hvilken
nedværdigende behandling af andre mennesker vi ønsker at leve lykkeligt med?

Anstændige mennesker findes inden for alle partier og alle politiske retninger, og vi tror, at i Danmark er de anstændige
endnu i flertal. Det er på tide, at vi alle begynder at bruge den ytringsfrihed, som ikke blot er vores grundlovssikrede ret,
men også demokratiets fundament. Det er på tide, at vi deler os efter vore anskuelser og dybeste overbevisninger, også og
især dem, der går på tværs af partiskel. Det er på tide, at vi siger fra.

Gør vi det ikke, vil vores fremtid blive præget af stadig mere umenneskelighed og intolerance. Vi vil ende med et opsplittet
og til sidst uigenkendeligt og konfliktfyldt Danmark, som kun de færreste af os vil bryde sig om at leve i.

Det handler ikke kun om etniske minoriteter. Det gælder også det Danmark, vi indtil for kort tid siden havde grund til at
være stolte over at være medborgere i.


Af Suzanne Brøgger, Ib Michael, Benny Andersen, Klaus Rifbjerg, Stig Dalager, Kirsten Thorup, Carsten Jensen, Thomas Boberg,
Henning Mortensen, Hanne-Vibeke Holst, Inge Eriksen, Per Schultz Jørgensen

tirsdag, december 13, 2005

at skræmme folk væk fra Danmark..

er det regeringen er bedst til, og Danmark er ligner mere og mere et lukket fort, hvor ingen komme ind, ja hvor ingen rent faktisk gider ind. Så når V og K foreslår danskprøver inden folk flytter til Danmark er det bare endnu et søm i den ligkiste det engang så frie og åbne danmark er ved at blive pakket ind i.
Ærgerligt, nu gik det ellers lige så godt. Du ved dengang i 90erne hvor man kunne føre sig frem med at man kom fra et liberalt og rigt land, der tog hensyn til folk der havde det mindre godt. Se det var tider.

link til historien om V og Ks ide om hvorledes DK kan blive mere lukket

mandag, december 12, 2005

lidt til hvert køn

Da det er snart er jul, deler jeg naturligvis gerne en lille nørdet gave ud til læserne af min blog ;o). Først til alle pigerne, er her en guide i ti trin til hvordan man skal behandle sin computernørdkæreste. Håber der er nogle gode råd, jeg syntes i hvertfald de var meget dækkende, og lidt skræmmende.
link til dating an apple developer

Til fyrene, er her en side med gode ideer til diverse lettere nørdede tatoveringer. Hvad med at stave GAME OVER på dine knoer, eller en mandelbrot figur på ryggen?

link revenge of the tattooed nerd


Hvorfor lige pludseligt alt dette nørderi? Fordi jeg har fået nyt job, og nu skal til at være en rigtig nørd. Programmere i ruby og den slags, og få penge for det samtidigt. Det skal nok blive sjovt, og så er der gratis(!) cola. Hurra hurra.

link til min nye arbejdsplads hjemmeside, duckling.dk

lørdag, december 10, 2005

hvad sker der?

Jeg åbnede Politiken idag, overbevist om at der ville være en masse artikler om den nye beslutning om at torturofre ikke kan blive danske statsborgere. Masser af vrede borgere, der i foragt trak deres støtte til den borgerlige regering tilbage. Nu må de inhumane beslutninger da stoppe!. Men næh, det er vist en ny tid, hvor folk med den forkerte hudfarve og handicaps bare bliver diskrimineret og udelukket af det danske samfund.

Forsvar dig selv Fogh. Den her beslutning vil (forhåbentlig) følge dig lige til valgdagen.

I øvrigt var der en lille artikel i politiken hvor nogle læger og psykologer sagde at hvis det var dem der var problemet, fordi de var for hurtige i deres udtalelser, jamen så måtte man jo komme til dem. Istedet går man efter de svageste grupper der ikke svarer igen. Ynk.

fredag, december 09, 2005

They walk the line

Regeringen og DF har nu fundet ud af at folk der har været udsat for tortur, ikke kan blive danske statsborgere. Hvor charmerende. Hvor menneskeligt. Man har bare lyst til at give Søren Krarup en kæmpekrammer for følgende udtalelser:

»PTSD er noget, psykologer og læger rask væk skriver, og det hænger mig ud af halsen med sådan en sludder for en sladder, hvor man svindler sig igennem«.

Kan det ikke også være rigtigt, at de lider alvorligt?

»Det kan det være, men hvorfor skulle man også være kvalificeret til at blive dansk statsborger, fordi man lider af PTSD?«

Hvorfor skulle man være diskvalificeret?

»Fordi man ikke kan dansk«, siger Krarup.

Åh hvor jeg håber Krarup en dag bliver tortureret og smidt ud af landet. Så kan han lære det, kan han!

torsdag, december 08, 2005

har de svageste fået det dåtligere under den nuværende regering?..

ja naturligvis har de det. Man kan ikke ligge loft over kontanthjælpen, lave en startsydelse til flygtninge, og så hævde at det ikke får konsekvenser. Så hold nu kaje, Anders dit Fjogh, og kom ud i den virkelige verden. Og mens du gør det kan du jo tage Eva Kjer Hansen med dig. Hun lavede lige en Frevert og mener nu at de svage, de har det sgu godt, og de har skam ikke tabt noget. Næh nej de har bare fået muligheder for at få et arbejde, ved at tage brødet ud af munden på dem.

Hvor dumme tror regeringen folk er? Se det er dagens spørgsmål.
link til historien i Politiken
link til historien i Jyllandsposten

tirsdag, december 06, 2005

support side til Louise Frevert

det skulle jo komme, Komiteen støt Louise Frevert er blevet dannet, og den har også fået en hjemmeside(en rigtig grim en af slagsen iøvrigt). Siden er faktisk meget grineren, da forsvaret af den pæne unge dame, går ud på to ting, kendt fra skolegården. Først går man efter personerne der afslørede de racistiske udtalelser, og derefter rækker man tunge af den nye ordførerMartin Henriksen(håber efternavnet er korrekt for en gang skyld), og siger hvis han ikke bliver fyret hvorfor så Louise. Hehe.

link til www.bakfrevertop.dk

mandag, december 05, 2005

støt en god sag..

giv din støtte her www.bevargruppeeksamen.dk

Danmark gældfrit om 10 år

ja det er sandt, i 2007 er Danmark gældfrit og vi har et overskud på statsfinanserne på 50(halvtres!) mia kroner. Gid det så betød at vi slap for at høre om nødvendigheden af at skære i efterlønnen og andre sociale ydelser. Men hvem tror på det? Højrefløjen i Danmark lever jo på at skabe panikstemning over den fremtidige økonomi...
link til historien på DR.dk

Whats the story morning glory

ser ud til at jeg fik ny rekord i besøg på siden igår. Har ingen ide om hvad der lokker folk til, men det ser ud til at tilsvinen af regeringen og Dansk folkeparti er i høj kurs :o) Bare rolig der kommer meget mere af den slags senere.

Indtil inspirationen kommer til undertegnede og diverse medhjælpere (Jenz og Martin m.fl.), ja så kan I jo fornøje jer med Dolps julekalender i Politiken. Se det er humor for alle os halalhippier :oD

link til politikens hjemmeside

søndag, december 04, 2005

jeg er væk en uge..

..og straks bryder helvede løs. Regeringen og DF er igen gået i offensiven og bruger al deres energi på at tilsvine indvandrere og skære i alt hvad de kan komme i nærheden af.
Det første eksempel er det mest skræmmende. Jeg ved ikke om nogle har set nogle af de beregninger som børn i nazityskland skulle lave i matematiktimerne? Hvor mange tyskere kan få mad hvis alle mongoler blev sendt ud af landet? Hvor mange broer kunne man bygge hvis handicappede ikke fik socialhjælp?
Regeringens udvalg har lavet et lignende regnestykke. Hvis man udelukkede nye flygtninge fra de fattigste lande, Somalia, Irak, Iran osv., kunne man spare 75% af alle besparelser på velfærdstaten. Tada! Og regeringen griber bolden og vil indføre green card ordninger så man kun får veluddannede flygtninge og indvandrer og ikke alle de dersens fattige nogle vi ikke kan bruge til noget her i Danmark.
Tankegangen er naturligvis syg. Nu tager vi ikke mod indvandrer, fordi de er flygtet fra krige , tortur, undertrykkelse og nød. Nej vi gør det naturligvis så vi kan få det bedre her i Danmark. Hvert land for sig selv og fuck de svage.
Samtidigt har DF forslået at vi holder op med at sende FN soldater til Afrika. Logikken er klar, der er så mange soldater i Afrika, så det må de jo klare selv!!!. Igen er tankegangen ubehagelig. Bur dem inde i Afrika, og vent på at de får udryddet hinanden. Måske burde afrikanerne begynde at lave lidt terror her i Europa, så DF kan være med til at støtte nogle humanitære interventioner(eller hvad man nu kalder krige nu om dage) i Afrika.

Jeg væmmes.

link til historien om begrænsning af flygtninge der rent faktisk har det skidt

link til historien om Dansk Folkepartis sorte sjæl

av av av

julefrokoster...

lørdag, december 03, 2005

ahh..

julefrokoster....

Martin Henriksen redigerer hjemmesiden

Så har Martin Henriksen lavet en Louise F. og har ændret sin hjemmeside så den kan være mere stueren. Den tilsyneladende kriminelle udtalelse om at Islam er en terrorbevægelse er blevet rettet, og selv om fyren stadig fastholder sine udtalelser er det vel kun et spørgsmål om tid, før man har fundet en syndebuk. Farcen i DF fortsætter.

link til historien på DRs hjemmeside

fredag, december 02, 2005

otte komma ni

Det bliver mere og mere skræmmende. Og jeg ved ikke om det er mest skræmmende er det danske skolesystem, eller om det er mig. Men det er et uomtvisteligt faktum at mine karakterer altid ligger på akkurat samme niveau. Jeg er og bliver 8.9 drengen.

Beviser? Mit snit i folkeskolen var 8.9. Ganske fint, ikke imponerende, men nok til at komme i gymnasiet. Her regnede jeg naturligvis med at de nu faldt et par grader, som lærerne havde sagt, men de holdte niveauet, ja steg faktisk lidt, men en elendig idrætkarakter (sigh!) gav et snit på studentereksamensbeviset på, ja 8.9.
Her blev min mistanke naturligvis vakt, hvad dælen var det for noget? Anyway, jeg startede først på lærerstudiet, så Statskundskab (kvote 2 hvis I undrer jer) og her måtte de da gå ned af. Det krævede trods alt 9 komma et eller andet højt at komme ind. Men nej, det holde og da bachloren kom i hus var det med imponerede (?!?) 8.9 i snit.
Hmm..en tendens viser sig. Besluttede mig til at skrive specialet med det samme, så var det da af vejen, og det endte naturligvis med et nital. Hvad ellers?
Så skulle der ske noget helt, helt nyt og jeg startede på datalogi. Karakterene røg op og ned, og der var kun få nitaller.
Og så skete det så her fornyligt, da jeg fandt ud af at jeg kun manglede tre eksaminer, at jeg satte mig ned og beregnede mit snit på overdelen, indtil nu.
8.944444...

Tre eksamener tilbage. Væddemål om at mit snit bliver alt andet en 8.9 modtages gerne...

så røg luften ud..

..af Martin Henriksen og hans hadske kommentarer. Og forhåbentlig er det starten på enden af Dansk Folkepartis hadske "undergrundskampagne" mod islam. Det er simpelthen ikke lovligt at sige at islam er en terrorreligion, så hold nu op med det pjat. Det er heller ikke sandt, for tro mig hvis den var, så havde jorden været sprunget i luften et par gange i de sidste århundrede.
Mit nytårsønske for næste år er, at denne nye bevidsthed om ulovlighederne der florerer i Dansk Folkeparti får mange flere konsekvenser og at partiet får stækket sine "vinger". Please?

link til Politikens historie
link til første historie om Martin Henriksen

torsdag, december 01, 2005

så er man hjemme...

..og det har været en fin lille tur. Er dog helt bustet, og kan kun koncentre mig om at se Planet X det nye program(for mig ihvertfald) med Stegelmann, den gamle sjover.
Kan se der ikke er sket det store herhjemme i andedammens mens vi var væk, men jeg vender skarpt tilbage når jeg har fået læst e-aviserne igennem :o)