tirsdag, januar 31, 2006

runedrenge siger det..

Rune E. har kommenteret krisen ml Danmark og de muslimske miljøer, med nuance og spids pind.
citat:
"..Men når nu Jyllands-Posten alligevel skulle vende ytringsfriheden på hovedet, så den blev et stort slag for »retten« til at håne en trængt minoritetsgruppe i Danmark, ja, så havde en dansk regering i et mere humanistisk klima end det herskende jo nok forstået at tage klart afstand fra denne form for dæmonisering, uden at de selvsagt behøvede indskrænke ytringsfriheden af den grund.

Især når vi betænker, hvor ofte regeringens ministre har krævet af muslimerne, at de skal tage kollektiv afstand fra yderligtgående muslimer, hvis disse foretager sig noget kritisabelt - men det gælder altså åbenbart ikke den modsatte vej. Her har regeringen i stedet indtaget den mest bizarre holdning af alle - regeringens holdning til Muhammed-tegningerne er således, at den ikke har nogen holdning?! Det er da vist det eneste eksempel på pludselig holdningsløshed, nogen regering endnu har præsteret. "

jeg syntes sgu han rammer meget godt plet.

Link til resten af kommentaren

mandag, januar 30, 2006

en hilsen til Pia..

klippede lige den her fra Politiken...den er meget underholdende..:o)

TIL LYKKE, PIA KJÆRSGAARD

[Politiken 30.1.2006]

Af Tøger Seidenfaden

Kære Pia Kjærsgaard,

DET ER sjældent, at en partileder vælger at kuldkaste et af de bærende elementer i sin egen politik. Det er endnu sjældnere,
at det sker, når partiet har succes. Det er nærmest uhørt at gøre det via en intern mail, sendt som en instruks til partiets
folketingsgruppe.

Det er ikke desto mindre, hvad du har gjort med mailen i onsdags, og så her på forsiden i går. Du har lagt en helt ny linje
for Dansk Folkeparti:

»Kritik af islam som sådan og muslimer i al almindelighed er ikke Dansk Folkepartis politiske ærinde. Men lodret, målrettet,
entydig kritik af og afstandtagen til islamisme og islamister er både velkomment og nødvendigt«.

Så klare var ordene, og jeg går ud fra, at du til gruppemødet fik al den opbakning, du bad om.

Med denne udmelding har du bragt dit parti på linje med alle dets kritikere.

HER PÅ Politiken skal vi være de første til at indrømme, at fastholder du den linje, så falder store dele af vores stædige
kritik af Dansk Folkeparti og dig bort. At kritisere og fordømme islamister og islamisme – for slet ikke at tale om den
terror, der vokser ud af ekstremismen – er fælles gods for alle demokrater. Når vi har angrebet Dansk Folkeparti og dig for
fremmedhad, intolerance og racistiske udfald, så skyldes det jo ikke, at I ligesom os er modstandere af religiøs fanatisme,
had og terror. Men derimod,at I hidtil over en bred kam har gjort muslimer i al almindelighed og islam som sådan til
problemet –ja, til det altoverskyggende problem overhovedet, både hjemme og ude.

HVIS DET nu er slut, er det en kæmpegevinst for det danske samfund. For det, mange kalder tonen i debatten, og som du mere
præcist kalder sprogbrugen. Den sprogbrug, der har ført til en stribe domme over ledende medlemmer af dit parti for racisme.
Den sprogbrug, som har trukket hele det politiske spektrum i retning af intolerance. Og den sprogbrug, der er en stor del af
baggrunden for den storm, som profettegningerne har rejst, og som nu rammer danske interesser i Mellemøsten med orkanstyrke.
Der vil stadig være en del at udsætte på den lovgivning, som sprogbrugen har ført med sig. Men her må det øvrige Folketing
tage sin store del af ansvaret.

JEG HAR dog lige et spørgsmål. Vores politiske redaktør forelagde dig i går en række udtalelser, som du har fremsat i de
senere år. Der er, som du ved, mange flere af samme slags. Alle er de stærkt kritiske og fordømmende, og alle taler de om
muslimer og islam i almindelighed. Ingen af dem nævner islamisme og islamister. Min tanke var, at du ville benytte
lejligheden til at trække udtalelserne tilbage, og sige undskyld til muslimer ude og hjemme. Udtalelserne lever jo helt
åbenbart ikke op til den ny standard, du har sat for partiet. Samtidig var det nærliggende, hvis du beklagede de godt ti år,
hvor du og dit parti er gået galt i byen.

Du sagde imidlertid til vores medarbejder, at du ikke engang ville se citaterne, og at vi bare skulle bringe dem. Det har vi
så gjort.

Jeg håber meget at høre fra dig. Hvis du ikke vil tage afstand fra så klare brud på den ny linje, må offentligheden jo
konkludere, at den ny linje er løgn og latin.

Hvad skal jeg tro?

Med venlig hilsen
Tøger Seidenfaden
-----------------

»De ville nemlig ikke i deres vildeste fantasi have kunnet forestille sig [i 1900], at store bydele i København og andre
danske storbyer i 2005 ville være befolket af mennesker på et lavere civilisationstrin. Med medbragte primitive og grusomme
skikke, såsom æresdrab, tvangsægteskaber, halalslagtning –og blodhævn. Det er nemlig lige præcis det, der er sket. At
titusindvis og atter titusindvis af mennesker, der tilsyneladende civilisatorisk, kulturelt og åndeligt befinder sig i 1005 –
i stedet for i 2005 – er søgt til et land, der for århundreder siden lagde middelalderen bag sig« PIA KJÆRSGAARD, Ugebrev,
13.6.2005

»Nutidens indvandrere er for det meste mennesker fra den tredje verden og hovedsagelig muslimer, som ikke har nogen som helst
vilje til at blive en del af danskheden. Tværtimod ankommer disse mennesker med bagagen fuld af noget helt andet. De kommer
ofte med den dybeste foragt for alt vestligt, for alt dansk og for alt kristent. De kommer med bagagen fuld af
mandschauvinisme, af rituelle slagtninger, af omskæring af pigebørn og af kvindeundertrykkende tøj og traditioner, som hører
hjemme i den mørkeste middelalder. Og frem for alt ankommer mange med bagagen fuld af religionsfanatisme, bedreviden og
arrogance« PIA KJÆRSGAARD, Dansk Folkeblad nr. 5/1999; årsmødetale 1999

»Den muslimske levevis er med andre ord uforenelig med dansk kristen tankegang. Det strider nemlig mod dansk tankegang at
acceptere ekstrem mandschauvinisme, voldelig opdragelse, adskillelse mellem kønnene, tvangsægteskaber, pigeomskæringer, prygl
og hjernevask af skolebørn –i kke at forglemme: Dannet, pæn og civiliseret omgangsform. Derfor vender vi os mod frivilligt at
forære islam det overvældende brohoved, en stormoské midt i Danmark ville blive« PIA KJÆRSGAARD, B.T., 24.11.1998

at tænke sig om..

Jyllands Posten siger nu undskyld for deres tegninger. Citat

"Initiativet med de 12 tegninger er - måske på grund af kulturelt betingede misforståelser - blevet udlagt som en kampagne mod muslimer i Danmark og verden over"

tjah .. eller måske fordi de prøvede at læse lidt mere af avisen, og fandt ud af hvilke udfald der kommer mod islam som religion hver eneste dag....hvem ved..

link til historien i Politiken

kulturkamp eller intolerance?

Som det kan læses i kommentarerne til nogle af mine indlæg, så er der to meget forskellige udlægninger af den nyligt opståede konflikt mellem Danmark og Mellemøsten. Nogle tror Danmark har genfundet sin fordums storhed og nu fører an som bannerfører i en kulturkamp mellem vestlige værdier og islam. Andre mener, som jeg at Danmark har isoleret sig i en sky af intolerance over for en hel religion, og dermed har bragt sig ud i problemer, forårsaget af en storskrydende avis og en ignorant regering.

Her skilles vandene. Og så må vi jo se hvad der sker. Når nu resten af den vestlige verden tager afstand fra de danske tegninger, vil højrenationalisterne råbe op og kalde dem nogle kyllinger der ikke tør tage kampen op mod den fjende som de har udset sig. En anden udlægning kunne jo være at de bare er lidt mere tolerante og fornuftige, fx kan man jo hævde at Bill Clinton ikke har noget at frygte fra den muslimske verden, men stadigvæk syntes han det er noget med bæh de tegninger. Så klap muffen i derude på pia-kjærsgaard-fløjen og vågn op til virkeligheden. Der er ingen her i vesten der gider tage den kamp I vil have. De har indset at der ikke er noget at vinde.

citat fra Bill, der for en gang skyld har fanget den.
"»Så hvad skal vi gøre. Erstatte antisemitiske fordomme med anti-islamiske fordomme? De fleste af de kampe, vi har haft i Europa i de sidste 50 år, har handlet om at bekæmpe fordomme mod jøder - at bekæmpe antisemitisme«"

link til Bill Clintons kommentar

søndag, januar 29, 2006

drengene er kommet op og slås i skolegården
Ja, så har hadet mellem Danmark og muslimerne nåede hidtil nye højder. De danske nynationalister med Jyllands Posten i spidsen har råbt pik så længe og så højt efter muslimerne at de er vågnet op, og opdaget at det ikke kun er USA og Israel der er nogle store sataner. Næh der er også nogle indskrænkede typer i lille Danmark.
Så nu står bøllerne på hvert sin side af hegnet og råber efter hinanden. Og de er sgu selv udenom det, for de kunne jo have hørt efter når de mere moderate kræfter har forsøgt at mægle. Naturligvis vælter begge sider sig i glæden over at alle deres fordomme var rigtige. De nationale danskere har fået bevist at muslimer er nogle satans nogle, og muslimerne kan se at vi er nogle racister her i Danmark.
Fedt.
Håber I er glade...Link til danskens dumhed


link til muslimernes dumhed

groft sagt

I Berlingske Tidendes debatsektion er der en fast klumme der hedder ´groft sagt´. Her kommer 4 skribenter med deres ærlige mening om diverse aktuelle emner. Dette lyder meget harmløst, men sjældent har jeg set et sådant arnested for had og xenophobi. For tiden er det Egon Balsby, Lars Hedegaard, Mikael Jalving og Claes Kastholm der spyer deres gale ud i sektionen, og det er en vrede der bliver spredt ud hver eneste dag. Det er en konstant og vedvarende hetz mod alt der er udansk, muslimsk, venstreorienteret, tolerant eller har noget med FN og menneskerretighederne at gøre.
Denne sektion ser jeg som et symptom på det som udlandske eksperter og diverse grupper i Danmark kalder den beskidte tone i dansk politik. Det er nok den ulækreste del af den såkaldte "fri og uhøjtidelige" danske debat. Dvs. uhøjtidelig på den måde at vi ophøjer alt hvad der er danske (eg. leverpostejen) til den stærkeste og vigtigste del i vores liv, og alt hvad der er fremmed (muslimer) som den største trussel mod dette.

Nogle burde stoppe denne rubrik og sende de folk der skriver i den, derhen hvor de hører til. Det vil sige en ødegård på Bornholm hvor de, som de rabiate nationalister de er, kan bruge resten af deres aktive liv på at ryge sild, og højlydt diskutere om muslimerne har infiltret fiskeriet og hvordan man kan forhindre at de halalslagter ´vores´ åh så danske fisk...

fredag, januar 27, 2006

Terror vs statsterror

Hamas´ overtagelse i det Palestina er lidt af et dilemma for diverse regeringschefer. Når man har en politik der hedder at private personer og grupperinger ikke må begå brutale voldshandlinger, men samtidigt accepterer at stater laver terror, ja så kommer der naturligvis et dilemma når disse terrorgrupper overtager magten i et land.
Således i Palestina hvor Hamas har overtaget magten, og dermed - vupti- er kommet ind i de voksnes rækker. Nu får deres eventuelle angreb på Israel et legitimt præg, i lyset af USA og andre staters angreb på suveræne stater også laver de svinestreger som Hamas laver. Sådan er moralen i international politik så herlig relativ...

link til historien i abc-news

onsdag, januar 25, 2006

kanon-salut

Her er Lars Von Triers videokommentar til Brian Mikkelsens kulturkanon. Værd at se.

Link til Zentropa

tirsdag, januar 24, 2006

kulturkanon rettet mod indvandrerdebatten.

Ja så er kulturkanonen ladt, og vi må alle gå i dækning. Bennys badekar og Melodi Granprix sangen "Danse i Måneskin" er med på listen, som Brian Mikkelsen mener skal skille 'os' fra 'dem'. Ja, jeg må nok melde mig til 'dem', for der er mange af tingene på listen jeg aldrig har hørt om bogen "Jammers Minde" af Leonora Christina, eller set filmen "Du skal ære din Hustru" af Carl Th. Dreyer - og hvor udansk har man lov at være?
Tjek listen ud her

mandag, januar 23, 2006

op på overfladen igen..

det er så vidt jeg har forstået ikke lovligt at række tunge efter kongehuset. Underlig regel. Svarer jo til at man ikke måtte tegne en profet. Måske skulle kongehuset vænne sig til den frie danske debattone, så vi kan få lov til at blotte vores bare ende når vi kommer i nærheden af dem?

Men nu er dåben ovre og vi kan begynde at beskæftige os med relevante emner igen. Såsom Dansk Folkeparti, der nu er gået fra at være protestparti(læs: imod svækkelser af efterlønnen) til normalparti(læs: går efter at sidde med ved bordet og få sandwich og rødvin med de andre). Det er underligt at sådanne svipsere kan forøge chancerne for et regeringskifte, så måske burde folketingspolitikerne indse det og bare holde nallerne fra den efterløn. Jeg personligt er inddifferent over for efterlønnen, jeg mener sagtens pengene kan bruges bedre, fx til at hæve starthjælpen til flygtninge. Men det vil naturligvis aldrig ske, for den eneste grund til at efterlønnen skal fjernes, er naturligvis så alle folk i Gentofte og København kan beholde de milliarder de har tjent på deres friværdi. Brandbeskat alle folk med friværdi. Så har vi råd til en udvidelse af efterårslønnen ned til 40 års alderen.

Vælgerflugt fra DF

lørdag, januar 21, 2006

stakkels knægt

med det navn. Tror chancen for Danmarks første homoseksuelle prins er øget med 200%. Jeg mener, det kan man da ikke hedde? Hvis vi fik en homoseksuel kronpris, kunne det måske være det dødstød mod kongehuset som vi demokrater har gået og håbet på?
Man kan da kun håbe. Så slipper vi da for alt det resursespild og hverdagssnobberi.

fredag, januar 20, 2006

svenskerne har jo ret...

DF: Nye familiesammenføringsregler kun for etniske danskere. Regeringens og Dansk Folkepartis lempelse af forsørgelseskravet ved familiesammenføringer kommer i praksis kun etniske danskere med ægtefæller fra de rige lande til gode....

læs resten her...


Hvor tæt skal man være på at sige hudfarve, før man mener det?

Så er eksamen ovre..nu skal der festes..

jeps. Slut med eksamen. Nu er der to uger til næste fag og så skal der holdes ferie (læs: arbejdes). Og i aften holdes der fest, så nu skal alle de ting, jeg har fået banket ind i hovedet, smides ud med et lag vodka. Herligt.
Håber I alle holder jer varme derude i isslaget. Har ikke tænkt mig at vove mig ud, det skulle da lige være over vejen for at hente en cola. Men det bliver så det. Brrr..

Nå, må nok hellere lige få ryddet lidt op i eksamens-læsning-kaoset.

torsdag, januar 19, 2006

regeringen hjælper terrorister!

Ja så kom det frem. Regeringen åbner nu for at de danske tropper måske snart skal hjem. Hver gang oppositionen har snakket om dette, er de blevet skudt i skoen at de kun hjalp og opmuntrede teorister. Dette blev sagt uagtet at flere amerikanske generaler også snakkede om tilbagetrækning. Men nu er regeringen tilsyneladende på vognen. Velkommen til den anden side, hvor alle vi "terrorsympatisører" udfolder vores ytringsfrihed

onsdag, januar 18, 2006

gå i dækning, hysteriet er over os..

ja man skal have levet i en kugle af rustfrit stål hvis man skal have undgået at opdage at der er en lille fyr der skal døbes på lørdag. Jeg er som sædvanligt bedøvende ligeglad, og vil istedet donere nogle penge til nogle af de irakere, der først i Saddams og nu i kongehuset og Danmarks navn bliver tortureret dernede. Foreslår du gør det samme :o)

her er der intet link til lilleprinsen, men til støt torturofre

tirsdag, januar 17, 2006

pirattv

Faldt over følgende net-tv-station, eller videopodcast som det hedder på nydansk på nettet. Den er faktisk virkelig grineren :oD, og viser nogle af de nye muligheder der kommer på internettet, efterhånden som båndbredden stiger. Check især episode seks, med en piratsang. Monty Python stilen er lagt!

link til Tiki Bar TV
link til episode 6, aaaarghh!

religiøst nonsens

Jeg får tit at vide, i diskussioner med den islamofobiske del af befolkningen, at jeg ser igennem fingre med hvor undertrykkende visse islamiske lande er. Først og fremmest er det naturligvis fordi jeg ikke ser det at de er islamiske som vigtige, men derimod ser disse udemokratiske aspekter som et udslag af en politisk kultur. Således også Saudiarabien, USA og Danmarks vigtige allierede i Irak-krigen, der har en elendig og kvindeundertrykkende politisk kultur. Således blev de svenske kvinder først udelukket fra en fodboldkamp ml. Sverige og Saudiarabien, da man ikke kunne adskille kønnene på stadionen. Sådanne lande, der behandler kvinder så dårligt skal naturligvis behandles som Sydafrika før i tiden, med protester, boykot, støtte af mindretallene osv. Dette sker naturligvis ikke, da vi har brug for deres olie..men sådan burde det være..

link til den absurde fodboldhistorie

DF og regeringen lægger sig ud med lægerne

Efter at være kommet i clinch med præsterne, imanerne og forfatterne har regeringen nu lagt sig ud med lægerne. En så alvorlig lidelse som PTSD(post-traumatisk-stresssymptom) bliver simpelthen bare ignoreret. Det er samme symptom som KZ-fangerne havde i sin tid. Som en venstremand udtaler, "Jeg ser bare det her som en opmuntring til at forsøge at lære dansk, selv om man står med diagnosen PTSD"
Herlige mennesker. Måske hænger politikken sammen med at regeringen er ansvarlig for tortur irakere samtidigt. Hvis nu skaden ikke er så stor, ja så er der jo ikke noget at brokke sig over. Herregud. Lidt tortur har da aldrig skadet nogen.

link til historien i Politiken

mandag, januar 16, 2006

glæden ved en nyinstalleret puter

Ja, så er Mac os X, Tiger installeret og man kan næsten dufte at computeren er ny og fin. Der er noget særligt over en sådan nyinstalleret computer. Man har masser af plads på harddisken, der ryddet op over det hele, og man kan køre den minimalistiske stil. Herligt. Man har slet ikke lyst til at smide de filer man har lavet backup af, ind på den. Mine gamle filer kom til at fylde 3-4 dvder. Utrolig så mange data man kan få samlet sig op over årene.

Indtil videre vil jeg derfor lade være, køre den minimale stil, kun bruge Safari og Quicktime og iTunes. De eneste programmer jeg måtte installere var Azureus, Cyberduck og Adium. Dem kan jeg ikke undvære:o)

søndag, januar 15, 2006

katteproblemer...

har du som jeg, problemer med en kat der vader rundt på dit tastatur? Nu kommer PawSense(c) til din hjælpe. "PawSense helps you catproof your computer!". Grineren. Programmet fornemmer hvis der er en kat på tastaturet, og udstøder en høj irriterende lyd for at skræmme katten væk.

Det minder mig om en historie fra en amerikansk usenetgruppe, med en fyr der brokker sig over hans kat, der har pisset på hans tastatur. Måske af skræk over den frygtelige lyd :)

link til PawSense(c)
link til powerbook med tis på

jeg er Iggy Pop..


..og ja det kunne komme af :)

lørdag, januar 14, 2006

Så...

kom powerbooken op og køre igen..så nu er jeg ved at tage backup af hele lortet, og så får harddisken en ordentlig omgang med formattering og fejekosten og hele lortet... var lige ved at panikke dér er kort øjeblik. Samtidigt er kærestens windowsmaskine begyndt at hoste kraftigt. Fagre nye verden! Og en meget ukonstruktiv dag. Gæt selv hvor meget jeg fik læst...

fejlmeddelelse...

"reserved fields in the catalog record have incorrect data,
Macintosh HD can not be repaired"

argh!

panik!

så skete det. Endelig vil mine venner, der er trætte af mine foredrag om Macs fortræffeligheder sige. Min stakkel powerbook er gået helt kold. Den startede med at give mærkelige fejlbeskeder, og nu vil den slet ikke boote. Så nu er det lige som i de gode gamle dage med Windows, med at finde alverdens cder frem, med diverse styresystemer på, og få liv i den lille stakkel.
Rationelt set er det jo meget godt, man kunne sige at jeg fik mere tid til min eksamenen, men som alle med bare en lille smule indsigt i os computerafhængiges hverdag, er resultatet naturligvis det stik modsatte. Lektierne ryger til side, og man sidder og bander og svovler indtil computeren viser livstegn igen.

Lidt trøst er der dog i, at drengene fra Magtens Korridorer endelig fik løn som fortjent, og vandt P3s lytterpris igår aftes. Jeg fik ikke set det, men glæder mig til at se optagelsen. Et stort tillykke herfra!

link til magtenskorridorer.dk
link til min wiki om drengene

fredag, januar 13, 2006

Post produktion anno 1984

Da jeg har fået nyt arbejde i et "post produktions hus som laver efterarbejde på high end reklamefilm, spillefilm, dokumentar og musikvideoer"(fra hjemmesiden), er jeg endnu engang blevet forvirret og forundret. Antallet af fremmedord jeg ikke fatter en brik af er enormt, og til møderne sidder jeg og titter ud af vinduet, mens jeg forsøger at skelne ordene fra hinanden. Ord som proxy generator og er hverdagskost og jeg ved ikke med jer, men for mig giver det ingen mening. Da folk løber stærkt på stedet er der ikke altid tid til at give forklaringer til nybegyndere, så jeg har sat mig for selv at sætte mig ind i sagen.
Efter at have søgt på det kongelige bibliotek fandt jeg én bog, fra 1984, så den bestilte jeg hjem, i mangel af bedre. Da den så kom idag, var den totalt grineren og gigaforældet. Men nu vil jeg tygge den igennem og håbe at det hjælper lidt. Om ikke andet kan jeg fyre anekdoter af om dengang tilbage i 1984 hvor båndoptagerne var til at få øje på...


link til mit nye arbejdes hjemmeside, duckling.dk

tricket er at sove...

er så træt, så træt i dag. Så træt at jeg ikke rigtigt kan lave noget nyttigt, men bare sidder lige så stille med en kop cola og stirrer ind i en tom skærm. Har sat noget højt musik på for at hjælpe, men det virker ligesom ikke. Samtidigt er balancenerven også i uorden så det med en kop cola er ikke altid et hit. Intet vitalt er dog ramt endnu, men keyboardet skal nok lige vendes inden jeg går. Det er sådan en dag hvor man formår at gå ind på politikens hjemmeside 25 gange, fordi ens hjerne lige skal slappe af et øjeblik. Så kan man sidde der og klikke på små underlige og simple historier, indtil man pludseligt sidder og kigger på de dersens billedeserier de har. Det ender nok med at jeg falder i søvn over billeder af nytårsaften i Peru, og må leve med cola i håret, resten af dagen...

en go start

Ritt, Københavns nye overborgmester er startet bedre end forventet. Hun har lagt en plan for hvorledes de nye billige boliger i København skal bygges, og hun har afvist at OL skal til København. Herligt, den slags OL-drømme kommer til at koste knaster, og lige nu er det vist bare boliger København har brug for. Ikke mindst fordi man så måske kan gå til en fest, hvor der ikke bliver snakket om friværdi.

Læste i Urban at forsvarsministeren ikke ville gøre sig noget i tortursagen, men lade sagen gå sin gang ved domstolene. Man kunne jo evt. udspørge de højtstående militærfolk og regeringen med hjælp af lidt moderat fysist pres. Det kunne være det kunne får tungerne på gled...:o)

link til Ritt i JP

torsdag, januar 12, 2006

at vågne op stiv..

ja jeg kender det ihvertfald godt, det første minut hvor man lige er vågnet og hele verdenen kører rundt og alting går meget langsom. Det minut indtil man får følelsen tilbage i kroppen og kan prøve på at sparke dynen af. Det er nu videnskabeligt påvist at følelsen af at vågne op, svarer til den effekt det har at være stiv. Så næste gang du kører starter en bil du lige er vågnet op i, så vent lige et sekund :o)

Der er gode nyheder til blogfolket, ihvertfald i har min kæreste lige startet sin egen blog, og hun sidder og taster ivrigt lige nu. Så tjek den ud, der skulle være nok at læse om. Spændende

link til historien om alkoholtågen man vågner op i

link til kirles blog (kan også findes ude til højre

så blev det danske forsvar dømt..

..for at opilne til tortur. Eller rettere Anette Hommel blev dømt for at bryde Geneve konventionen og udøve tortur mod irakiske fanger, men slap for straf, da det danske militær var medskyldig i forbrydelsen. Interessant at man kan slippe for straf, hvis der er nogen der siger man skal lave ulovligheder og interessant at forsvarsministeren ikke er gået af endnu. Det er trods alt første gang i mange, mange år at det danske militær er gået i krig og har tortureret krigsfanger. Hmm.... Men det kan være vi skal have en offentlig høring først? Eller måske er det hele lige meget, det er trods alt frygteligt langt væk det der Irak.

link til historien i politiken

virkelig grineren, kultklassiker


Der er nogle folk der ikke har et liv derude. De laver sådanne ting som asciianimationer, hvilket kort fortalt er små film opbygget af bogstaver. Her har de så lavet (hele!) star wars som animation. Man skriver såmænd bare "telnet towel.blinkenlights.nl" i sin Terminal på mac. Jeg ved ikke om det virker på windows(cmd) eller linux(bash), men skriv lige hvis det gør :)
Kan klart anbefales!

tirsdag, januar 10, 2006

At dæmonisere befolkningsgrupper

...for tiden er der en livlig debat på Uriasposten.dk, om forskellen på folk der dæmonisere muslimmer og folk der dæmoniserer jøder. Således mener den navnkundige Kim fra uriasposten at "..det jo (er) mere relevant at dæmonisere muslimer end jøder. Hvor mange videnskabsfolk og verdensklassekunstnere er det nu i øvrigt de mange 100 millioner muslimer har produceret?.."

Jeg vil tage denne sætning og sætte den op som symptom på den rådenskab debatten i Danmark trækker frem af folkedybet. Ja der sker en dæmonisering af islam i Danmark, og dette skaber naturligvis en masse konflikter. Denne dæmonisering har været der længe, lang tid før diverse terrorangreb og i lang tid før irakkrigen. Det er den samme type dæmonisering der fik befolkningerne i Irak og Iran til at få på gaden og demonstrere mod USA som den store satan, bare med omvendt fortegn.
Det er denne dæmonisering vi må til livs, og det er der enighed om i det danske partisystem, fra enhedslisten til de konservative. At den nuværende regering lever og ånder på et parti der ikke acceptere denne præmis er naturligvis et problem, og det er et ligeså stort problem at hjemmesider som uriasposten.dk og filtrat.dk i en konstants strøm spreder deres galde ud i den offentlige debat. Føj!

link til debatten på uriasposten

et logisk skridt.

Ok. Lad mig følge logikken lidt, hos de folk der ikke laver andet end at svine muslimer til. Hvis Islam er ligeså slem som nazismen, og dermed skal bekæmpes, så må den logiske konsekvens jo værre at man kan generalisere over alle religioner. Diverse præster i folketinget for DF, mener jo også at kristendommen er en bedre religion end islam. Så må generalisering af jødedommen jo være helt fin. Denne logik har Karsten Holt, kendt højrefløjsdemagog så fulgt:

"Jeg er træt af hvordan jøder overalt vrænger og gør nar af det samfund de tager ophold i. Hvordan de korrumpere og intrigere. Hvordan de er som besatte af at nedbryde og ødelægge. Jeg er træt af at se hvordan love, medier og enhver anden form for forretning og penge nedbrydes. For så at genskabes i jødens favør. Jeg er træt af at se lande og kontinenter lægges øde. Kun for at jøden kan rage til sig.

Jeg er træt af den jødiske måde at føre krig på. De kender kun en: den Zionistiske Krigsførelse. En form for krig fuldstændig renset for moral og menneskelighed. Kun udkæmpet for en kortvarig tilfredsstillelse af jødernes evige hævntørst. Krig funderet i forgiftet information, kreativ destruktion og kontinuerlig revolution. Jeg græmmes når uvurderlige kulturskatte bombes i smadder og bevist ødelægges af jødisk kontrollerede militærstyrker."

Eller oversat til politisk korrekt nydansk:

"Jeg er træt af hvordan muslimer overalt vrænger og gør nar af det samfund de tager ophold i. Hvordan de korrumpere og intrigere. Hvordan de er som besatte af at nedbryde og ødelægge. Jeg er træt af at se hvordan love, medier og enhver anden form for forretning og penge nedbrydes. For så at genskabes i muslimernes favør. Jeg er træt af at se lande og kontinenter lægges øde. Kun for at muslimer kan rage til sig.

Jeg er træt af den islamiske måde at føre krig på. De kender kun en: den Muslimske terroisme. En form for krig fuldstændig renset for moral og menneskelighed. Kun udkæmpet for en kortvarig tilfredsstillelse af muslimernes evige hævntørst. Krig funderet i forgiftet information, kreativ destruktion og kontinuerlig revolution. Jeg græmmes når uvurderlige kulturskatte bombes i smadder og bevist ødelægges af muslimsk terrorister"

Jep du hørte rigtigt, det er lyder sgu som Mogens Camre, god gammeldags fyr fra Dansk Folkeparti. Herligt hva? Hvem var det lige der ville have afskaffet racismeparagrafen, engang til?

link til mogens camre citater (advarsel, fungerer ikke på mac, m. firefox)
link til karsten holts syge side
link til historien i politiken


men der har jo ret, de dersens folk i Århus...

mandag, januar 09, 2006

Hvem er landsforræder?

Hvis nu jeg tog til Tyskland for at bede den tyske regering om at hjælpe mig i en sag, hvor jeg syntes den danske regering var efter mig, ville jeg så være en landsforræder?
Hvis jeg klagede til menneskerettighedsdomstolen, fordi jeg syntes at jeg var blevet udsat for krænkelser som den danske regering ikke gjorde noget ved, er jeg så en landsforræder?
Hvis jeg prøvede at få et internationalt pres mod en dansk avis op at køre, er jeg så en landsforræder?
nej vel.

Så hvad er det lige præcist der sker for Pia Kjærsgaard når Islamisk Trosamfund bliver anklaget for landsforræderi? De udnytter jo bare de pressionsmuligheder de har - ikke meget værre end når Mærsk truer med at flytte ud af landet, hvis der kommer skat på olien.

så drop det Pia, du vil gerne have en krig mod islam, men den får du ikke. Ikke så længe der er bare lidt fornuft tilbage i Danmark

link til pias kortslutning

brok, brok og brok

Hvor er det altså bare alt for koldt. Det kan sgu da ikke være rigtigt. Skal ud og købe en el-radiator idag, så det bliver bare nogenlunde til at holde ud at være indenfor. Men bare det at kigge ud af vinduet får mig til at fryse.
Hele verdenen er frøset til is, man kan næsten se musvitterne skvatte ned af de frosne grene og ramme jorden med et *klir*.
Har lavet lidt te, og sidder nu og stirrer tomt ned i den bog jeg skal have læst inden eksamen her sidst i januar. Det er ikke nemt at komme igang, men sådan er det altid når tiden nærmer sig.
Der er to typer eksamener, den ene er den man frygter, og som er svær. Her er denne før-eksamen-lammelse meget normal og forståelig, da man naturligvis panikker over at man ikke kan en skid. Den anden type eksamen er den der er nem og overskuelig, som den eksamen jeg har nu. Her er det bare en generel dovenskab og ligegyldighed, der gør det svært at fokusere på det pensum, der bare skal læses igennem.
...Og så hjælper det jo ikke at det er så pissekoldt!

lørdag, januar 07, 2006

uddrag fra artikel i JyllandsPosten..

Det er vist ikke nødvendigt med kommentarer:

Louise Frevert: »Der er ikke nogen sag«
JP København 7. januar 2006, 8. sektion, side 6
Af LAURITS NANSEN
Louise Frevert, hvordan har du det med, at Statsadvokaten ikke vil rejse en straffesag?

»Jeg havde forventet, at udgangen ville blive sådan. Men jeg har haft det forfærdeligt. Jeg regner med, at folk nu kanforstå, at jeg havde ret. Derfor er det så dejligt.«

Du har også lagt navn til valghæftet Kort og Godt.

»Nu skal du høre, der er slet ingen problemer i noget som helst.«

I hæftet står der, at herboende muslimer er ved at overtage magten. Mener du det?

»Nu skal jeg fortælle dig én ting. Denne sag er uddebateret, og jeg gider ikke at kommentere noget som helst. Jeg har ikke overtrådt nogen som helst lov. Der er tegnet en streg i sandet «

Men du har skrevet Kort og godt" ?

»Jeg vil slet ikke diskutere mere. Jeg starter på en frisk. Jeg har fået en så god nyhed i dag, og I bliver ved at cyklerundt og savle i det her.«

Diskriminationscenteret sender sagen videre til FN's klagekomité for racediskrimination. Hvordan forholder du dig til det?

»Lad dem gå videre med det. Det varer sikkert heller ikke længe, før jeg bliver beskyldt for at stå bag 11. september. Nu mådet stoppe. Der er en sygelighed, som er kommet over landet. Vi må jo ikke længere sige noget som helst.

Jeg er blot interesseret i, om du har skrevet hæftet Kort og Godt.

»Der er sikkert mange, der er interesseret i mange forskellige ting. I bliver ved at tæske rundt i noget, der ikke eksisterer.«

Men hæftet eksisterer vel?

»Der eksisterer slet ikke nogen sag. Jeg tror, at vi skal stoppe her og være glade for, at vi har ytringsfrihed i Danmark ogvære glade for, at vi kan have vores egne synspunkter.

fredag, januar 06, 2006

så slutter komedien..

så har statsadvokaten netop afgjort hvad alle har vidst i længe. Det danske politi og retsvæsen tør og vil ikke retsforfølge Louise Frevert, selvom hendes løgne ang. den famøse hjemmeside efterhånden har nået et svimlende højder.
Uden at have indkaldt hovedpersonen til en samtale har statsadvokaten læst aviser igennem, og afgjort at sagen ikke er gennemførlig, da hun jo bare kan ligge skylden over på sin webmaster.

Se det her støder min retsfølelse, så jeg syntes Anders Fogh burde komme ud af busken, iføre sig sit hulekostume og sætte straffen op, indføre omvendt bevisførelse og udvisning til alle folk der laver den her type fuskeri!

...men måske sker dette ikke, måske er Louise Frevert simpelthen af den rigtige hudfarve og tro? Ja det bliver sørme spændende de næste par dage.

link til det endelige syndefald på pol.dk

behovet for velfærdsreformer...

Jeg kan huske da jeg var yngre, tilbage i 80erne hvor vi hver gang vi åbnede en avis fik tudet ørene fulde af at statens kæmpegæld ville komme til at ligge som en kæmpebyrde på de unge i fremtiden.
Nu er gælden så betalt af, og der er vist ingen der har lagt mærke til nogle kæmpebyrder?. Så nu skal økonomerne finde på nye argumenter for at fremskynde afmonteringen af velfærdsstaten. Nu er det "ældrebyrden" der er den store trussel. Og alle skal piskes til at arbejde mere. Dette bliver sagt mens staten har et årligt overskud på næsten 80 mia kroner! Spar dog lortet op og benyt renterne til at betale for den fremtidige krise. Jeg uddeler en tudekiks til alle de økonomer der ikke kan regne.

links til tudefjæs i JP

torsdag, januar 05, 2006

Nytårstalen

Ja Fogh har sørme ændret karakter med den dersens nytårstale, hva? Sikke han charmerede sig ind, fik lagt afstand til alle folk der diskriminerer og taler beskidt om indvandrer og muslimer. Næh her skal være plads til alle.

Yuk! At den mand kan stå op om morgenen, og se sig selv i spejlet.

Anyway, det skal ikke være bræk det hele, Martin min gode ven fra Datalogi, der er gået i landflygtighed i Odense har endelig fået sin blog op og køre, og hvis du er hurtig kan du lige se alle hans testkommentarer han ikke har fået slettet, de er ret grineren.

ex
Den almægtige fisk fra Sønderborg
Denne artikel har æ og ø i overskriften, det bliver i adressen lavet om til ae og oe.

osv
Det er der sikkert nogle blognørder derude der syntes er ret sjovt :)

link til martin

tirsdag, januar 03, 2006

VKO for borgernes skyld

Peter Brixtofte, Anders Foghs gode gamle ven fra Venstre, der nu ud til at være kommet helt ind i fedtefadet. Han har holdt partimøder mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti på kommunens regning. Dette er naturligvis hamrende ulovligt, men Venstres tidligere kæledægge har udtalt´, at det kommunale formål med mødet var at genvinde flertallet i byrådet i Farum "for borgernes skyld"(!).

Så fik vi den lille detalje med.

link til artiklen i Jyllands Posten

mandag, januar 02, 2006

mig og douglas

forestil dig at du havde en helt vild god ven. I kunne snakke om alt, og den her fyr forstod dig helt igennem og kunne på ekstraordinær vis, sætte ord på mange af de følelser som du havde. Genial fyr, helt igennem, sjov, eftertænksom, lidt depri - men på den fede måde.
Forestil dig så at du aldrig kunne kommunikere noget til ham. Den eneste måde du kunne kommunikere var når han sendte lange bøger til dig, med alle hans tanker og ideer, der alle var gode, tenderende til det geniale.
Sådan har jeg det med forfatteren Douglas Coupland. Det er ikke sikkert du kender ham, men han er manden bag begrebet Generation X, og meget mere. Han har skrevet ca. 10 bøger, der alle står op min reol herhjemme, og som jeg har læst mindst 3 gange. Nogle, såsom Mikroslaver ca. 50 gange. Det er fede bøger, og de er helt geniale når jeg er nede eller depri, for han kan bare det der med at smålivsfilosofere.
Lige for tiden er jeg igang med den allernyeste bog fra ham, "Eleanor Rigby" og endnu engang er der direkte kommunikation på den fede måde.Hvis du ikke kender Douglas Coupland er her et link til nogle af hans noveller, der ligger på nettet. Enjoy!

søndag, januar 01, 2006

Godmorgen...

velkommen til det nye år..lad os tørre tavlen ren, og begynde forfra. Ja der var nogle ting der ikke gik så godt sidste år, men nu har vi chancen for at starte forfra, komme videre og nu på den fede måde.

Mit nytårsfortsæt for i år? At blive færdig med at studere. Har nu studeret stort set uafbrudt 1984(!) og nu kan det snart være nok. Jeg ved godt man snakker om livslang uddannelse og alt det der, men nu gider jeg altså ikke mere. Så til sommer, så slut prut. Dælme!