torsdag, januar 25, 2007

Anders Fogh opfordrer til selvcensur

Anders Fogh d. 2. februar 2006

I vores samfund er medierne fuldstændig uafhængige. Vi har fri presse og regeringen har ingen autoritet til at kontrollere pressen eller blande sig i, hvad den skriver.

Jeg kan fortælle Dem, at i mit land bliver regeringen ganske ofte kritiseret af aviserne og medierne. Jeg selv bliver meget ofte kritiseret, og det må jeg bare acceptere, fordi det er en del af vores samfund, at vi har ytringsfrihed, og denne ytringsfrihed er en vital og uomgængelig del af vores demokrati. Og det er grunden til, at jeg ikke kan kontrollere, hvad der skal offentliggøres i medierne. link

Anders Fogh d. 25. Januar 2007(efter indsættelse af Søren Krarups datter og Langballe i DRs bestyrelse)

Min klare opfattelse er, at Danmarks Radio har et meget, meget stort troværdighedsproblem i hele denne her sag(..)Jeg synes efterhånden, vi er nået dertil, at Danmarks Radio måske kritisk burde undersøge sig selv. link

Det var da en besynderlig måde at "acceptere at blive kritiseret", sådan at spille med musklerne og som pressens minister forsøge at presse den "fri og uafhængige" presse til at lave undersøgelser af journalister der udfører deres forbandede pligt.

Etiketter: , , , , , ,