mandag, december 17, 2007

Internetcensur og ytringsfrihed i Danmark

Frifindelsen af de 7 personer fra Fighter+Lovers må få konsekvenser for justitsministeren. Som nogle måske kan huske blev flere danske hjemmesider pålagt at fjerne en opfordring fra Foreningen Oprør til at støtte FARC og PFLP. De to foreninger som nu af en dansk domstol er blevet frikendt for at være terrorgrupper.
Denne dom viser hvor grotesk og grundlovstridig justitsministerens og politiets angreb på foreningen Oprørs opfordringer var. Avisen Arbejderen - der var offer for grundlovsbruddet - har nu genoptryk opfordringen og adspurgt justitsministeren om hun stadig mener at ytringsfriheden gælder i Danmark. Tak til Arbejderen for det!

ps. Det skal lige til orientering sige at mavepusterne er overbeviste pacifister og ikke støtter hverken FARC eller PFLP. Tilgengæld støtter vi på alle områder ytringsfriheden, hvadenten det gælder mohammedtegninger eller Oprørs opfordringer.

Link til Arbejderens kamp for ytringsfriheden

Etiketter: , , , , , , ,