lørdag, april 14, 2007

Så må det da være slut med den regering!

2006-07 - Svar på § 20-spørgsmål: Om tilbageholdte i Afghanistan i 2002

Rune Lund (EL):
Spørgsmålet her går på, om statsministeren fortsat vil afvise, at der er grundlag for at sige, at de 31 personer, som danske soldater tilbageholdt i Afghanistan i marts 2002, blev mishandlet, mens de var i amerikansk varetægt på Kandaharbasen.
For ligesom at starte med det spørgsmål vil jeg gerne følge op på det spørgsmål, som jeg stillede tidligere, men som jeg ikke fik noget svar på fra statsministeren. Statsministeren er jo statsminister for hele regeringen, og statsministeren kan også svare for sit eget ministerium, men kan statsministeren garantere, at der ikke er papirer, akter eller andre dokumenter, som beskriver mishandling af fanger i Kandahar, i Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Statsministeriet? Hvis vi ikke kan få en sådan garanti, er statsministerens forklaringer om, at man ikke vidste noget, jo ikke særlig troværdige.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Jamen alt, hvad regeringen har af oplysninger i den sag, hvad enten det er fra det ene, det andet eller det tredje ministerium, fremgår af den redegørelse, som regeringen har lagt frem for Folketinget.
For så vidt angår det spørgsmål, som hr. Rune Lund stiller her, er svaret en gentagelse af, hvad jeg allerede har sagt, nemlig at i samme øjeblik, regeringen blev bekendt med påstandene om mishandling af de 31 personer, som danske soldater havde tilbageholdt og overleveret til amerikanerne, blev der iværksat en undersøgelse, og den undersøgelse har ikke kunnet dokumentere, at påstandene skulle være sande.Frank Aaen (EL):
Jeg stillede to spørgsmål før, som jeg ikke fik svar på, og derfor prøver jeg igen.
Punkt 1: Hvis forsvaret på et tidligt tidspunkt fik oplysninger om, at der foregik fangemishandlinger i Kandaharlejren, skulle forsvaret så ikke have reageret på det tidspunkt? Det må der jo kunne svares enkelt på.
Punkt 2: Vil regeringen bede auditørerne om at lave en såkaldt fact-finding-undersøgelse af, hvad der skete i Afghanistan i Kandaharlejren i starten af 2002, i forbindelse med de undersøgelser, de er i gang med?

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Jeg går ud fra som en selvfølge, at regeringen får de oplysninger, som regeringen skal have, fra forsvaret og andre relevante myndigheder på det rigtige tidspunkt. Det går jeg ud fra som en selvfølge, og jeg har ikke nogen grund til at tvivle på, at det også er situationen.
Jeg er bare nødt til at gentage: Regeringen har ikke haft kendskab til nogen påstande om mishandlinger eller risiko for mishandlinger af fanger i 2002, da overlevering af tilbageholdte fandt sted til amerikanerne. I samme øjeblik, vi blev bekendt med sådanne påstande, blev der iværksat en undersøgelse, og den undersøgelse kunne ikke dokumentere, at påstandene skulle være sande. Som jeg har sagt flere gange, er alle de oplysninger, der er i sagen, lagt frem i den redegørelse, som regeringen har præsenteret Folketinget for, og jeg finder ikke anledning til at iværksætte yderligere undersøgelser.


---

Information i dag:

Regeringens Afghanistan-redegørelse blev skrevet med ført hånd

Konklusionen lå fast på forhånd, da regeringen satte sine topembedsmænd til at skrive en redegørelse om indsatsen i Afghanistan efter anklagerne i tv-filmen 'Den hemmelige krig'
(...)
Det viser en nøje gennemgang af en række dokumenter, som Information efter flere måneders ventetid nu har fået aktindsigt i. Det drejer sig om forarbejderne til den redegørelse, som Forsvarsministeriet med hjælp fra Stats- og Udenrigsministeriet udsendte midt i december.

De indledende linjer i det allerførste i øvrigt meget ufærdige udkast indeholder således et 'resume' med seks anklager, hvor regeringen punkt for punkt frifindes. Nøjagtig de samme seks punkter genfindes næsten ord til andet i den færdige redegørelse. Topembedsmændene i de tre ministerier, der på en god uges tid blev sat til at skrive redegørelsen, skulle derfor udforme en tekst, der så at sige kunne bære den på forhånd aftalte frifindelse.(...)

---

Det taler vist for sig selv...

link til regeringen med numsen bar


Etiketter: , , ,