lørdag, april 14, 2007

Kan man erklære krig mod terror?

Diskussionen om Mansours fængselsdom på 3 1/2 års fængsel er en mudret affære. Dette skyldtes naturligvis at dommen lander lige ned i en rygende diskussion om Irak-krigens legitimitet, den konstante diskussion om muslimer i Danmark og den tiltagende "islamist-forskrækkelse" i Danmark. Ud over det er parallelen til diskussionen om ytringsfriheden fra tegningekrisen også slående.

Lad mig kort opsummere hvad Mansour er blevet straffet for. Han er blevet straffet efter den nye terrorlovs §114 B,, der gør det ulovligt ved "tilskyndelse, råd eller dåd" at opfordre til terrorangreb. Terrorangreb er her defineret som:

"(...) med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer(...)" link

Mansour er IKKE blevet anklaget eller dømt for landsforrædderi, dvs støtte til en fremmede magt som Danmark er i krig med. Danmark er nemlig ikke i krig med hverken terrorister, islamister eller Irak. Man kan ikke juridisk erklære krig mod andet end andre nationer og begrebet "krigen mod terror" er også helt hen i vejret. Danmark er jo heller ikke i krig mod Irak, da den nuværende (marionet)-regering jo - som Anders Fogh og Co. gentager igen og igen - har inviteret de danske tropper ind i landet.

Mansour er altså "blot" blevet dømt for at opfordre diverse grupperinger/personer til at bekæmpe en - for ham - illegitim vestlig besættelse af Irak, Afghanistan og Palæstina - med voldelige midler.

Den næste diskussion må så være om dette burde være ulovligt at opfordre til sådan en voldelig kamp? I så fald må man naturligvis også erklære enhver opfordring til den danske og amerikanske regering om at angribe Iran for ulovlig. Her opfordrer man jo også diverse grupperinger til at starte en blodig og voldelig "ødelægge(lse af) et lands (...) grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer".

De fleste mennesker ville jo nok vægre sig ved at miste muligheden for at foreslå den slags, men jeg har altså svært ved at se forskellen på sådanne ytringer og det Mansour er blevet dømt for. Som overbevist pacifist syntes jeg da det kunne være fantastisk hvis det blev ulovligt at opfordre til krig og militære angreb, men så alligevel?

Så kan man naturligvis som Trads gå i gang med en legitimering af demokratiske landes ret til at invadere ikke-demokratiske lande og myrde og torturere løs. Samt skelne mellem stater og ikke-statslige aktørers ret til at snigmyrde pg bombe uskyldige mennesker.

Men det står der ikke noget om i §114 B! Den er blot en kraftig indskrænkning af alle danskeres ytringsfrihed - der af domstole og politi åbenbart bliver tolket som at det kun er ekstremistiske muslimer der har mistet retten til at støtte terror. Jeg har endnu ikke set politiet ransage fortalere for Greenpeaces(den eneste danske organisation der er blevet dømt for "terror") og smide dem i fængsel for at ytre støtte til en organisation der har lavet "Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærdselsmidler" - også en terrorhandling efter den nye terrorlov.

Konklusionen må altså være at den nye terrorlov er et frontaltangreb på danskernes ytringsfrihed. Man må ikke mere ytre sin støtte voldelige eller militære angreb - en juridisk gummiparagraf af kaliber der i sagen om Mansour er blevet benyttet til at smide en politisk dissident 3 1/2 års fængsel for at opfordre til voldelig modstand mod en besættelse af Irak der har kostet en lille million mennesker livet.

At Mansour er blevet anklaget og dømt kan kun ses som det dominerende politiske systems forsøg på at smide modstandere i fængsel. Jeg mener så absolut at mange af Mansours holdninger er ulækre og voldsforherligende og særdeles sexistiske/homofobiske og homofobiske. Men jeg vil naturligvis ligesom det var tilfældet med Jyllands Posten forsvare hans ytringsfrihed. Ideer og holdninger som dem Mansour har (og Jyllands Posten) skal bekæmpes via den frie debat. Han skal udstilles og grines af og man skal undervise i hans idiokracier i folkeskolen. Men at smide ham i fængsel er ikke en retsstat værdig.

link til mudder-diskussion

Etiketter: , , ,