torsdag, marts 22, 2007

konservativ fornuft

Kravet om en særlig nænsomhed over for jødedommen i skrift og tale er ligesom ønsker om halalkød i institutioner, særskilte badetider i svømmehaller, promovering af det jødiske sprog, kønsadskilte skoler m.m. alt sammen skridt på vejen mod indførelse af den jødiske lov, baseret på det gamle testamente. Hvad der isoleret set kan virke som ubetydelige indrømmelser fra statens side, vil i længden være ødelæggende slag mod demokratierne i den frie verden.

I øvrigt bliver parallellen til besættelsestiden stadigt mere slående. Jøderne har ganske vist ikke tropper i landet - ikke ret mange i hvert fald - men når man skærer alle falbelader og de stedse mere pinagtige bortforklaringer væk, som størstedelen af meningseliten excellerer i, er sagen i grunden såre enkel: Fjendtlige magter og deres lokale agenter prøver at begrænse en rettighed, som den danske befolknings flertal har anset for selvfølgelig, nemlig retten til at udtrykke sig frit inden for lovens rammer.

Men Jødedommen er ingen religion i europæisk forstand, derimod et politisk system og et socialt og økonomisk regelsæt, der påtvinges både Jøder og ikke-Jøder. At denne total-ideologi eller altomfattende verdens- og samfundsanskuelse (din på jødisk) i sin kerne har en religion, er en anden sag.


En konservativ politiker er nu truet med udsmidning af partiet da hun vovede at kalde personerne bag ovennævnte udtalelser for nazister. Mavepusterne undrer sig...Måske er det fordi konservative ikke må kritisere folk fra Dansk Folkeparti mere?

link til en fornuftig konservativ - på vej ud af partiet


ps. det var enten jøder eller muslimer hun snakkede om..men demokrater skelner ikke.

Etiketter: ,