onsdag, marts 14, 2007

Løgn med løgn på..

citat:
Den 21 august 2003 besvarede statsminister Anders Fogh Rasmussen i Folketinget følgende spørgsmål: "Vil statsministeren oplyse, hvilke kilder statsministeren anvendte, da statsministeren under et pressemøde den 21. marts udtalte, at der er risiko for, at Irak hurtigt »vil råde over atomvåben"?"
(Kilde: http://www.folketinget.dk/Samling/20021/spor_sv/S4225.htm)
Svaret lød i sin helhed: "Omtalen af risikoen for at Irak kunne komme til at råde over atomvåben udtrykker det politiske synspunkt, at det ville være uansvarligt fortsat at udvise eftergivenhed over for den manglende irakiske efterlevelse af nedrustningsforpligtelserne, idet Irak derved ville få mulighed for at forfølge sine ambitioner om at udvikle atomare våben."
Det er i dag veldokumenteret, at regeringen havde beviser for, og entydigt havde konkluderet, at Irak ikke havde noget atomprogram ved krigens start. Er det normalt, at statsministeren udtaler "politiske synspunkter", der er i lodret modstrid med fakta?

Med andre ord - statsministerens forhold til sandheden ligger tæt op af Brixtofte og Riskjærs.

link til vagthund nr. 1.

Etiketter: , , , , ,