torsdag, april 19, 2007

Pressemeddelelse: humanisme.dk

DANSK FOLKEPARTIS NAZIFICERING AF DANSKE MUSLIMER ER EN BOOMERANG


Når Søren Krarup gør muslimske kvinders hovedtørklæde til et symbol på
linje med nazisternes hagekors, følger han blot partiets tilbagevendende
nazificeringspolitik over for almindelige muslimer – sågar fra
folketingssalen (dokumentation sidst i pressemeddelelsen).

Særlig hyklerisk er det imidlertid, når Søren Krarup for nylig hyldede
Den Danske Forening som vor tids »modstandsbevægelse«, til trods for at
en af foreningens frontfigurer Peter Neerup Buhl (der også er mangeårig
skribent for Tidehverv) ligefrem åbent har fremlagt sin strategi for
etnisk udrensning af muslimerne:

»Eksistentielt, territorielt og materielt er de masser, som i dag
indstrømmer fra de muhamedanske lande, vore fjender, og frihedskampen
består i dag nøgternt set i at dehumanisere dem verbalt, før det kan
blive politisk legitimt at fjerne dem fysisk fra vort område. Sådan har
etniske kampe altid fungeret.« (Peter Neerup Buhl: Danskeren nr. 1/2004).

Rune Engelbreth Larsen udtaler: »Det er naturligvis glædeligt, at Svend
Auken og Helge Adam Møller tager utvetydigt afstand fra Krarup, når han
nu nazificerer almindelige muslimer. Men når Krarup nu påstår, at
regeringen er enig med ham, er det nødvendigt at få afkræftet eller
bekræftet af statsministeren selv. Dette er ingen tilfældig fortalelse
fra Krarups side, derimod er der tale om en systematisk nazificering,
som Dansk Folkeparti i årevis har ført mod muslimerne i Danmark, sågar
fra folketingets talerstol.«

DOKUMENTATION: DANSK FOLKEPARTIS NAZIFICERING AF MUSLIMER

Søren Krarup (MF for DF): »For så vidt som man siger, at hagekorset er
symbolet på nazismen, så er det jo altså af samme art som islams
tørklæde.« (Politiken.dk, 18.4.2007).

Kenneth Kristensen (formand for DFU): »Når man vælger at skifte sin
kristne tro ud med islam, er det som regel ud fra radikale bevæggrunde.
Det er et advarselssignal på samme måde, som hvis man begynder at bære
hagekors eller udvise selvmordstendenser.« (Ekstra Bladet, 23.11.2004).

Jesper Langballe (MF for DF): »Jeg har som udgangspunkt, og det har vi
vel alle sammen, ment, at det egentlig bør være frivilligt, hvordan man
vil gå klædt, men med tørklædet er der jo tale om en beklædning, som har
en så voldsomt stærk symbolværdi, at man kan sige, at det svarer til, at
en rocker går med et hagekors malet på …« (Folketinget, 4.11.2005).

Alex Ahrendtsen (byrådsmedlem og folketingskandidat for DF):
»Sammenligningen med nazismen er hård - den er endda meget hård, men det
er da min opgave som politiker at fortælle, hvad islam står for. Og som
troende kristen er det da min fremmeste opgave. (...) Koranen er jo
nærmest religiøs nazisme.« (Politiken, 15.11.2005).

Mogens Camre (MEP for DF): »Islam truer vores fremtid, og vi vil hindre,
at islam sætter nogen dagsorden i Europa. Den tro hører til i en mørk
fortid og dens politiske mål er lige så ødelæggende som nazismens.«
(Grundlovstale: Rhododendronparken, Brønderslev, 5.6.2006).

TIL YDERLIGERE RESEARCH

Oversigt over ca. 400 eksempler på anti-islamisk propaganda fra de
senere år i dansk debat:

http://www.humanisme.dk/hate-speech/index.php

Etiketter: , , ,