torsdag, januar 03, 2008

Der er ikke noget der hedder illegale indvandrere!

I dagens verden er farve-, magt- og fattigdomslinjen den samme. Racisme og imperialismen arbejder hånd i hånd, og fattigdommen er deres måde at slavebinde folk på. Dem der er fattige og magtesløse i deres forsøg på at bryde ud af fattigdommens jerngreb, er også samtidig dem der er ikke-hvide, ikke-vestlige og fra den tredje-verden.

Fattigdom og magtesløshed er sammenblandet med farve og race. Diskrimination og udnyttelse er to sider af samme sag under den globale kapitalisme .Vi er tilbage til den primitive akkumalation - simpel plyndring på verdensplan. Denne gang er plyndringen blot ledsaget af bistand, vedligeholdt af eksperråd og undertrykt af programmer og policires der kræver afhængighed. IMF, Verdensbanken og WTO er nogle få af de organisationer der under dække af at udvikle den tredje verden, udplyndrer den.

Handelsaftaler, prisfastsættelse, patenter og intellektuelle rettigheder låser den tredje verden i et paralyserende afhængighedsforhold.

Med andre ord. Der er ikke noget der hedder illegale indvandrere - kun illegale regeringer!
Historien om de "illegale" mennesker
Tak til Asien Dub Foundation

Etiketter: , ,