fredag, februar 09, 2007

Blokpolitik og dets konsekvenser


I Danmark har det politiske system siden efter 2. verdenskrig været præget af et udbredt samarbejde mellem de politiske fløje. Dette skyldtes især at midterpartierne har tvunget fløjene til at samarbejde.

Efter valget i 2001 er denne tendens definitivt brudt. På trods af valgløfter om et bredt samarbejde har den sorte trekant VKO lavet blokpolitik, i en grad der ikke er set i moderne politik i Danmark. Kommunalreformer og krige er blevet trumfet igen med smallest muligt flertal og enhver modstand er blevet tromlet.

Det er i dette lys at Socialdemokraternes foreslag om at give et mindretal i folketinget ret til at oprette uafhængige undersøgelseskommissioner skal ses. Og det tjener så absolut Socialdemokraterne ære at komme med et sådan udspil. At Venstre skyder foreslaget ned er en naturlig konsekvens af deres arrogante magtfuldkommenhed.

Lad os så håbe at Soc.demokraterne husker foreslaget når de politiske vinde en dag vender.

link til fornuft

Etiketter: , , , , ,