torsdag, april 26, 2007

Krarup: Aids er guds straf til homoseksuelle

Fra humanisme.dk:

Dokumentation: Asmaa Abdol-Hamid har udtalt, at hun støtter
Enhedslistens program også i forhold til homoseksuelles registrerede
partnerskab, og at hun som muslim accepterer homoseksuelle. Til
sammenligning har Dansk Folkepartis Søren Krarup sygeliggjort og
latterliggjort homoseksuelle i over tyve år.

1986: AT SE AIDS SOM GUDS STRAF KAN VÆRE SAND EVANGELISK TALE

I 1986 skriver en missionsmand fra Indre Mission, at AIDS er Guds straf
for at overtræde Guds bud (Det Ny Testamente kræver dødsstraf for
homoseksualitet, der sidestilles med »ondskab« og »mordlyst«). Søren
Krarup nøjes ikke med at forsvare hans ytringsfrihed, men konstaterer
med bibelsk retorik, at det kan være »sand og evangelisk tale«:

»Er det udelukket, ja forbudt, at se AIDS som Guds torn i kødet på en
kultur, der har gjort mennesket og dets behov guddommelige og livet til
et eksperiment og som derfor finder sin forløsning i seksuel frigørelse
og udfoldelse? Nej, det er naturligvis hverken forbudt eller umuligt,
men kan tværtimod være sand og evangelisk tale i en situation, hvor Baal
og Astarte dyrkes og Babelstårne skyder i vejret.« (Søren Krarup,
Tidehverv 1986).

1991: SAMFUNDETS SELVFORSVAR AT TVANGSREGISTRERE HOMOSEKSUELLE

I 1991 forsvarer han at »tvangsregistrere homoseksuelle« som »et
selvfølgeligt selvforsvar fra samfundets side mod den uhyggelige sygdom«
(Søren Krarup, B.T., 28.3.1991).

2007: HOMOSEKSUELLE ER HANDIKAPPEDE

I dag udtaler Krarup: »Homoseksuelle er handikappede, fordi de ikke kan
opfylde betingelserne for et ægteskab og skabe en familie. Derfor kan de
heller ikke forlange at blive ligestillet på det område.« (Søren Krarup,
Nyhedsavisen, 26.4.2007).

Hvordan er det lige at Krarup kan være i folketinget?

link

Etiketter: , ,