torsdag, juni 07, 2007

Grundlovsbrud i regeringen..
Lige en oversigt over de grundlovsbrud regeringen og DF efter min mening har gang i lige nu..

§ 30
Stk. 1.
Valgbar til folketinget er enhver. som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af folketinget.

Morten Messerschmidt er dømt for racime - han er uværdig til at være medlem af folketinget.

§ 43
Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ejheller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov.

Sker konstant i skatte- og økonomiudvalg.

§ 68
Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse en den, som er hans egen.
Folkekirken støtter alle igennem skatten.

§ 70
Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

Beskæftigelsesministeren har beordret at muslimer der ikke giver hånd skal berøves adgang til at blive ansat i den offentlige sektor. DF vil ikke give folk med tørklæde adgang til folketingets talerstol eller ret til at være dommer ... os

§ 71
Stk. 1.
Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Danmark er i krig sammen med USA der frihedsberøver danske statsborgere pga deres religiøse eller politiske overbevisninger.

§ 72
Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse.

Politiet brød dette forbud under kampen om jagtvej 69.

§ 74
Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov.

Se under § 70

§ 82
Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov.

Det er vist nogle år siden det blev afskaffet. Fx må kommunerne ikke længere selv styre deres skatteprocent.

Hurra for grundlovsdag...

link til grundloven

Etiketter: ,