mandag, december 11, 2006

Indvandrerfædre: Hvis bare vi fik lov til at føle os som danskere..

Mange indvandrerfædre bruger ikke deres egne fædre som forbilleder, når de selv skal være far. I stedet vil de bryde med traditionelle kønshierarkier - piger og drenge skal i høj grad opdrages ens og have lige muligheder - Det viser en ny undersøgelse af en kønsforsker.

Undersøgelsen viser dog også enkelte forskelle i forhold til etnisk danske fædre. Hovedparten ønsker, at børnene skal lære sproget fra oprindelseslandet. Og stort set alle mændene føler sig diskrimineret, selv om de er ressourcestærke og har boet længe i Danmark. De føler sig skåret over én kam og beklager, at »indvandrere og efterkommere generelt blev udlagt som sociale problemer i medierne,« hedder det i undersøgelsen.»Jeg når aldrig helt at føle mig som dansker ... hvis jeg gør det, skal de nok hurtigt pille det fra mig,« som én af fædrene siger.

Indvandrer ligner altså danskerne på en prik, men får ikke lov til at føle sig som sådanne. Se her ligger kimen til de fleste integrationsproblemer. Hos Pia K og hendes fans. De burde skamme sig.

link til lidt fornuft