mandag, december 04, 2006

Amnesti til afviste asyl-ansøgere!

En gruppe borgere har startet en underskriftsindsamling for "amnesti nu" til afviste asyl-ansøgere, som har været i Danmark i mere end tre år.

Målet er at mobilisere 100.000 underskrifter. Amnestien gælder omkring 800 mennesker, heraf 200 børn, som har siddet på danske asylcentre i op til 8 år. De kommer fra bl.a. Irak,Kosovo og Iran. Deres mistrivsel er veldokumenteret og deres fremtid udsigtsløs.
"At lade disse mennesker blive i Danmark betyder at tage et medansvar for deres skæbne og at anerkende, for børnenes vedkommende, at de ofte føler sig mere tilknyttet til Danmark end til det land, deres forældre flygtede fra," siger psykolog Gerd Gottlieb, medinitiativtager.

Anmodningen om amnesti med de tilhørende underskrifter vil blive leveret til Hendes Majestæt Dronningen, som ifølge Grundloven har myndigheden til at give amnesti.

"Vi appellerer til Hendes Majestæt Dronningen frem for regeringen, da vi oplever at medmenneskelighed i den grad tilsidesættes til fordel for fastholdelse af en stram asylpolitik", udtaler Charlotte G.Mortensen, medinitiativtager.

Genopliv Danmarks historiske gæstfrihed

Underskriftsindsamlingen er startet af danske borgere, som er skamfulde og indignerede over, at man i vort overskudssamfund tillader, at en gruppe medmennesker bliver behandlet dybt uanstændigt. De henviser til 50-året for ankomsten af de første ungarske flygtninge i Danmark. Dengang blev de hyldet som helte - en stærk kontrast til den måde vi i dag modtager flygtninge på i Danmark.

Initiativtagerne er inspireret af Sverige, hvor 157.000 indsamlede underskrifter var med til at påvirke den særlov, som åbnede mulighed for at omkring 30.000 asylafvistes ansøgninger blev genbehandlet i Sverige. I Danmark drejer det sig om cirka 800 mennesker. Målet er at skabe en folkebevægelse for 'amnesti nu' på tværs af mennesker, foreninger og politiske partier.


Skriv under på http://www.amnesti-nu.skrivunder.dk
Læs mere på http://www.amnesti-nu.dk

Kontakt: Charlotte G Mortensen, tlf.: 2548 8995 eller Inga Axelsen,

tlf.: 3324 2028

Med venlig hilsen

Karin Fabricius
Pædagogisk konsulent

Dansk Sygeplejeråd
Organisationsafdelingen
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K

Tlf. direkte 46954259
Tlf. mobil 28957420