torsdag, oktober 12, 2006

Opråb!

Mere end 400 organisationer i Europa forsøger disse dage at
indsamle 1 million underskrifter mod A-kraft i Europa, men der
mangler fortsat en halv million. Derfor denne opfordring til at
skrive under på nettet:http://www.million-against-nuclear.net/index_dk.phpOveralt i Europa har atomindustrien travlt med at overbevise
nationale politikere, EU-parlamentarikere og EU-Kommissionen om, at
atomkraft er en sikker teknologi uden affaldsproblemer, og at
atomkraft er svaret på klimaproblemerne.Tro dem ikke.Atomkraft skaber farligt affald, er dyr, fører til alvorlige
uheld, baserer sig på en udtømmelig uran-ressource og fører til
spredning af atomvåben og atomteknologi. Det vi har brug for er
energibesparelser via omtanke og konkrete spareinitiativer, langt
mere effektive apparater og transportmidler samt en storstilet plan
for øget anvendelse af de vedvarende energikilder.EU er på et helt forkert spor. Det kom til udtryk i foråret,
hvor Kommissionen udsendte sin "Grønbog" for en europæisk strategi for
en bæredygtig, sikker og konkurrencedygtig energiforsyning?, hvori
der gives fuld opbakning til en fortsat brug af atomkraft i de
kommende mange år. Også EUs syvende forskningsrammeprogram
forgylder A-kraften med milliarder af Euro, mens den vedvarende
energi kun får en brøkdel.EU opretholder fortsat Euratom-traktaten fra 1957, der har
til formål at skabe de nødvendige betingelser for en hurtig dannelse
og udvikling af en atomindustri i EU.Danmark slap af med de danske atomkraftplaner i 1985. Nu vender
atomkraftspøgelset tilbage med fornyet styrke via EUs energipolitik
og en fortsættelse af Euratom. Derfor har vi brug for din stemme mod
A-kraft. En underskrift er en stemme for at:1 stoppe eller forhindre konstruktionen af nye
atomkraftværker og tilknyttede anlæg i den Europæiske Union,

2 søsætte en plan for afvikling af atomkraften i den
Europæiske Union,

3 investere massivt i energibesparelser og i udviklingen
af vedvarende energi,

4 ophæve Euratom-traktaten, som massivt understøtter
atomkraften i Europa med penge betalt af skatteyderne.

Skriv under og send linket til venner og bekendte!