lørdag, oktober 07, 2006

mohammedkrise 2 breder sig..

ser ud til at DFUernes druklege kan skabe opmærksomhed verden rundt. Både i Egypten og Tyrkiet er der foreninger der fordømmer sagen.

Lad os håbe at de moderate kræfter på begge sider af andedammen denne gang kan finde ud af at kommunikere sammen, inden det hele bryder i brand igen.

link til krisen