torsdag, oktober 05, 2006

Anmeldelse af DF

Jan Sonnergaard skriver følgende i Information:

Det er på høje tid, at der kommer en retslig afgørelse om, hvorvidt Dansk Folkepartis mange hadefulde udmeldinger om landets etniske og religiøse minoriteter overhovedet er lovlige.

I denne uge er der på Rune Engelbreths initiativ startet en interessant sag, nemlig politianmeldelsen af Dansk Folkeparti, hvor mere end et halvt hundrede personer kollektivt har meldt centrale personer i partiet for overtrædelse af racismeparagraffen.

Det er jeg af flere grunde glad for at være med i, og ikke kun fordi dette stor-sagsøgende parti blandt andre i sin tid sagsøgte mig (og tabte med et brag). Jeg skrev straks under på politianmeldelsen, også selvom der ved første øjekast kan være problematiske aspekter.

Det problematiske overskygges dog klart af det positive, for det er på høje tid, at der kommer en afgørelse om, hvorvidt Dansk Folkepartis mange hadefulde udmeldinger om landets etniske og religiøse minoriteter overhovedet er lovlige. (...)

'Men bidrager DF's mange radikale udmeldinger ikke til at nuancere debatten og dermed gøre den politiske debat rigere?' vil nogle sikkert spørge.

Jeg vil mene nej! DF har i årevis forsøgt at splitte debatten op i et 'dem' og et 'os', hvor 'de' ikke er værd at tale med, endsige tage alvorligt. Et andet citat fra anmeldelsen lyder: »Forestillingen om 'fornuftige muslimer', der støtter demokrati og menneskerettigheder, er en illusion.« (Mogens Camre, Kristeligt Dagblad, 8.3.2006).

Camres udmelding er central. 'De' bliver skildret som så radikalt anderledes, at man simpelt hen ikke kan føre dialog med dem. En slags undermennesker. Partiets postulat om bare at føre en åbenmundet, »fræk« tone i indvandrerdebatten holder ikke, når 'de andre' underkendes enhver form for fornuft eller menneskelighed. (...)

DF's velsmurte propagandamaskine var omgående klar med den sædvanlige strategi, nemlig martyriets. Ifølge Peter Skaarup i Jyllands-Posten d. 28. september var DF blot igen udsat for en »veltilrettelagt hadekampagne«. Igen er der 'dem' og 'os'. Og DF er de 'gode', i modsætning til stort set alt andet. (..)

Men sagen er i mine øjne, at Dansk Folkeparti i årevis har overtrådt racismelovgivningen. Der er god grund til at bede retsvæsenet om at undersøge, om partiets udtalelser overhovedet er lovlige. Naturligvis vil DF påstå, at anmeldelsen er et forsøg på at knægte ytringsfriheden. Her må man dog ikke glemme, hvor mange gange partiet selv har anlagt sag imod helt almindelige borgere.

Indtil afgørelsen foreligger, vil jeg glæde mig over, at de mange mugne citater kommer for dagens lys, især i denne tid hvor Pia Kjærsgaard forsøger at foregøgle vælgerne, at DF er en slags borgerligt socialdemokrati, som deler masser af værdier med partier som f.eks. Venstre, at partiet så at sige nu er blevet "stuerene". Men stuerene bliver de aldrig, dét havde Poul Nyrup aldeles ret i, og det viser politianmeldelsens mange citater også.

Information, 4.10.2006

Et spændende initiativ. Om det hjælper, det må tiden vise.

link til mere info