onsdag, oktober 25, 2006

Hvordan er det lige at DK behandler de religiøse mindretal?

En sikh er blevet frataget sin kirpan og blevet idømt en bøde for at overholde sin tros krav.

Uddrag fra pol.dk
"De hedder de 5 k’er, nemlig Kesh (uklippet hovedhår, der for mænds vedkommende dækkes af en turban), Kanga (en lille kam), Kaccha (boxershorts lignende underbukser), Kara (et stålarmbånd) og altså Kirpan (den rituelle kniv, der repræsenterer forsvaret af de svage og undertrykte).

Og netop derfor mener advokat Tyge Trier, at der er mulighed at undtage det religiøse symbol fra våbenloven, der rummer en undtagelsesbestemmelse om anerkendelsesværdige formål. I Danmark er der i forvejen dispenseret for sikher, når det gælder styrthjelm – det kan nemlig godt være svært at have sådan en på ovenpå en turban.

»Jeg er skuffet over, at retten ikke anerkender lovens undtagelsesmuligheder. Jeg mener, at landsretten har fortolket våbenloven for restriktivt. Hvis spejdere og fiskere må bære lange knive offentligt, hvorfor må Ripudaman Singh så ikke som et integret led i sin religion? Der findes kun omkring 70 døbte sikher i Danmark, der har pligt til at gå med kniven, og der er ingen oplysninger om erfaringer med misbrug af kirpanen«, siger advokat Tyge Trier, der også er ekstern lektor ved Københavns Universitet i menneskeret. "

- det vil altså sige at England har medregnet disse specielle religiøse krav selv i disse terrortider!

- at i Washington - enhver der har været i Washington ved hvor langt ude høj sikkerheden er overalt i byen - er der forståelse for denne specielle rite!

- at spejdere(!) og fiskere (!) kan få lov til at gå rundt med store knive men ikke et lille mindretal der er særdeles letgenkendeligt pga. bla. turban! Men enhver der påstår at være fisker kan frit få lov at gå rundt med kniv!

Hvad er det for et budskab at sende ud!?
I hvert fald ikke at DK er et frit tolerant demokratisk land...