fredag, november 04, 2005

mere jens, mens vi venter..

Kommentar til artiklen
http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=406062

Følgende postulater er nøgternt set forkerte:

1: Jeg anerkender, at det danske sprog og
kendskabet til det danske samfund er nøglen til
en god og aktiv tilværelse i Danmark.

Det er jo noget vrøvl. "En god og aktiv
tilværelse i Danmark" kan sagtens opnås uden at
man kan dansk. Eller har alle udenlandske
turister det ad helvede til her i landet?

2:Jeg anerkender, at mænd og kvinder har lige
pligter og rettigheder i Danmark ...

Det er langt fra rigtigt. Kvinder er f.eks. langt
bedre stillet end mænd, hvad angår
barselsreglerne og regler for samvær med børn
efter en skilsmisse.

3:Jeg anerkender, at det danske samfund tager
skarpt afstand fra terrorisme ...

Helt forkert! Danmark er selv udøver af
terrorisme i Irak og Afghanistan. - Ud fra
landets egen definition af begrebet. I
terrorpakken fra 2002 defineres terrorisme
således blandt andet som en række meget alvorlige
forbrydelser som begås af grupper, organisationer
og personer for at destabilisere en
samfundsorden. Og det er præcis hvad vi har været
medvirkende til i de to nævnte lande.

4: Jeg anerkender, at aktivt engagement i det
danske samfund er en forudsætning for en god
tilværelse i Danmark, uanset hvor længe denne
måtte vare.

Igen, nøgternt set et uunderbygget postulat, der
forudsætter at turister her i landet har det
rædsomt.Der er helt klart fornedrende at tvinge en stor
samfundsgruppe at skrive under på sådan en stribe
løgne. De tvinges jo til imod, hvad de flestes
moral vil tillade, at acceptere disse løgne og
skrive under på dem. Altså tvinges de til selv at
være løgnere. Det kan umuligt være sundt for et
samfund at tvinge dets indbyggere til at være
løgnere.